Oikeustieteilijöiden puheenvuoroja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan

28.4.2022 | Tiedotteet

Helmikuun 24. päivä 2022 käynnistynyt Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on pysäyttänyt monet oikeustieteilijät pohtimaan sodan oikeussääntöjä: mitkä ovat tosiasiassa oikeudelliset keinot puuttua tilanteeseen, mitkä ovat velvoittavat ja tilanteessa sovellettavat säännöt, mitkä ovat toimivaltaisia foorumeja asioiden käsittelemiseksi, ja missä kulkevat eri instanssien toimivaltarajat? Asianajajaliitto on julkaissut Defensor Legis -aikakauskirjan Ukraina-erikoisnumeron, jossa näitä aiheita käsitellään.

Defensor Legisin historian ensimmäinen erikoisnumero avaa oikeustieteilijöiden laatimilla kirjoituksilla edellä esitettyjä teemoja ja kysymyksiä. Kaikki tämän erikoisnumeron artikkelit ovat julkisia ja maksuttomia, ja ne tullaan poikkeuksellisesti julkaisemaan myös englanniksi. Näin tieto tavoittaa paitsi kansainvälisen oikeustieteilijöiden yhteisön, mutta erityisesti Ukrainan puolesta toimivat juristikollegat.

Ukrainan sodan tutkiminen oikeudellisesti vaatii oikeustieteilijöiden erityisasiantuntemusta, sillä edellä esitetyt kysymykset ovat monimutkaisia.

– Se, että joku ei noudata yhteisesti velvoittavia säännöksiä, on tavanomaista myös kansallisessa siviili- ja rikosoikeudessa, mutta Ukrainan tilanteen kehittyminen, syttyminen sodaksi ja sota-aikaiset tapahtumat ovat pysyvästi muokanneet käsitystämme ja ymmärrystämme kansainvälisestä oikeudesta ja sen sitovuudesta, toteaa Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobsson.

Julkaisu on yhtäältä osa kansainvälistä laillisuusrintamaa, joka puolustaa sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä ja oikeusvaltiota. Toisaalta haluamme tarjota lukijoille asiantuntijapuheenvuoroja sodan synnyttämistä oikeudellisista kysymyksistä.

– Artikkelit on kirjoitettu käyttämällä perusteltuja, tieteellisiä argumentteja. Tulkittaessa käsillä olevan kriisin oikeudellisia sääntöjä, joiden varaan oikeusjärjestelmät ja oikeusvaltiot on rakennettu, tämä on tärkeä lähtökohta, kertoo Defensor Legisin päätoimittaja Toni Malminen.

Tutustu Defensor Legisin erikoisnumeron artikkeleihin Edilexin Lakikirjastossa osoitteessa https://www.edilex.fi/defensor_legis/100061

Lue myös päätoimittaja Toni Malmisen tuore blogikirjoitus verkkosivuillamme:
https://asianajajaliitto.fi/blogi/oikeus-ja-ukrainan-sota/

Lisätietoja:
Päätoimittaja Toni Malminen, p. 044 540 9479, defensorlegis@asianajajaliitto.fi
Pääsihteeri Niko Jakobsson, p. 050 341 4593, niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi
Toimituspäällikkö Heidi Enne, p. 040 510 8238, heidi.enne@asianajajaliitto.fi

Defensor Legis on Asianajajaliiton vuodesta 1920 lähtien julkaisema oikeudellinen aikakauskirja. Se on Pohjoismaiden vanhin asianajajien julkaisu. Defensor Legis sisältää käytännönläheisiä artikkeleita oikeuselämän eri aloilta. Julkaisu on tarkoitettu oikeudellisen alan asiantuntijoille sekä kaikille oikeuskehityksestä kiinnostuneille.

www.asianajajaliitto.fi/defensorlegis