Skip to main content

Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu

Koko toimintamme perustuu vastuullisuuteen. Asianajajaliitto on asianajajalakiin perustuva julkisoikeudellinen yhteisö, joka edistää toiminnallaan riippumattomien, ammattitaitoisten ja eettisesti moitteettomien oikeudellisten palveluiden saatavuutta jokaiselle Suomen kansalaiselle – varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Yhteiskuntavastuu merkitsee meille sitä, ettemme ainoastaan kehitä Suomen oikeusoloja, vaan toimimme itse esimerkkinä vastuullisuudesta.

Global Compact -verkosto

Liityimme 2021 huhtikuussa YK:n kansainväliseen Global Compact -yritysvastuualoitteeseen. Kyseessä on ohjelma, joka edistää ja kehittää yritysten sekä yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta hyödyntäen Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Olemme sitoutuneet omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan näitä ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja.

Sosiaalinen yhteiskuntavastuu

Parhaat asiantuntijamme yhteiskunnan käytettävissä

Meille on tärkeää työskennellä oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen Suomen puolesta. Asianajajaliitto osallistuu Suomen oikeusolojen kehittämiseen antamalla lausuntoja mm. oikeusministeriön, Euroopan unionin, eduskunnan ja eri viranomaisten lainvalmistelu- tai muihin hankkeisiin. Asianajajaliiton oikeuspoliittiset lausunnot valmistellaan pääasiassa Asianajajaliiton asiantuntijaryhmien vapaaehtoistyönä. Parissakymmenessä asiantuntijaryhmässä toimii noin 125 oman alansa huippuasiantuntijaa, jotka tarjoavat osaamisensa yhteiskunnan kehittämiseen.

 

Asianajajapäivystys – maksutonta oikeudellista neuvontaa yksityishenkilöille

Asianajajaliiton paikallisosastojen organisoimaa maksutonta oikeusneuvontaa saa useilla paikkakunnilla ympäri Suomea. Päivystyksessä asianajaja kertoo, onko asiassasi tarpeen hakea oikeudellista asiantuntija-apua ja ohjaa sinut tarvittaessa asiaan perehtyneen asianajajan tai oikean viranomaisen puoleen. Lue lisää.

 

Edistämme yhdenvertaisuuden toteutumista

Meille yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on tärkeää: sosiaalinen oikeudenmukaisuus ei voi toteutua, jos kaikilla yksilöillä ei ole tasavertaiset mahdollisuudet tulla kohdelluiksi samanarvoisina yhteiskunnassamme. Tasa-arvon edistäminen onkin jatkuvasti agendallamme. Olemme julkaisseet kesäkuussa 2018 kaikille asianajotoimistoille #Eimilläänoikeudella. Työyhteisö häirinnästä vapaaksi-oppaan. Olemme olleet myös Helsinki Pride -yhteisön kumppani vuodesta 2021.

 

Oikeuskasvatusta koululaisille – pyydä asiantuntijamme kouluusi

Asianajajat pitävät vapaaehtoistyönä oikeuskasvatusluentoja yläkouluissa ja lukioissa ympäri maata. Luennot nuorten oikeuksista ja velvollisuuksista ovat kouluille maksuttomia. Lue lisää oikeuskasvatuksesta koululaisille.

Taloudellinen yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuulla taloudellisessa mielessä tarkoitetaan sitä, että toiminta on liiketaloudellisesti kestävällä pohjalla, verot maksetaan asianmukaisesti ja torjutaan harmaata taloutta.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen ja paljastaminen ovat osa yhteiskuntavastuun kantamista. Tehtävänämme on tiedottaa ja valvoa kaikkia asianajajia liittyen rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen. Tätä tärkeää työtä tekee liitossa tähän asiaan erikoistunut tarkastusjuristi, joka tekee säännöllisiä toimistotarkastuksia kaikkiin asianajotoimistoihin ympäri Suomea.

Asianajajaliiton oma toiminta rahoitetaan käytännössä kokonaisuudessaan asianajajien maksamilla jäsenmaksuilla. Lisätietoa jäsenmaksuista.

Ekologinen yhteiskuntavastuu

Jotta myös tulevilla sukupolvilla olisi maapallo jolla asua, tulee jokaisen organisaation, yrityksen ja kansalaisen osallistua ympäristötalkoisiin. Teemme tämän eteen työtä myös Asianajajaliitossa.

Meillä on oma WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä.