Skip to main content

Teemme kestävämpiä ratkaisuja

Yhteiskuntavastuu

Koko toimintamme perustuu vastuullisuuteen. Asianajajaliitto on asianajajalakiin perustuva julkisoikeudellinen yhteisö, joka edistää toiminnallaan riippumattomien, ammattitaitoisten ja eettisesti moitteettomien oikeudellisten palveluiden saatavuutta jokaiselle Suomen kansalaiselle – varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Yhteiskuntavastuu merkitsee meille sitä, ettemme ainoastaan kehitä Suomen oikeusoloja, vaan liittomme toimii itse esimerkkinä vastuullisesta toiminnasta. Tuemme myös tiettyjä vakituisia yhteistyökumppaneitamme, kuten Amnesty Internationalia, maksuttomalla näkyvyydellä sekä kampanjoilla.

Sosiaalinen yhteiskuntavastuu

Meille on tärkeää, että Suomi on oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen. Vapaaehtoiset asianajajamme mm. kirjoittavat työpäiviensä jatkoksi kattavia lausuntoja, joita perusteellinen lainsäädäntötyö edellyttää. Lakien säätäminen on kiireistä työtä, ja Asianajajaliiton asiantuntijaryhmät kantavat oman kortensa kekoon, jotta säädettäviin lakeihin ei jää puutteita ja asiat on huomioitu kaikista näkökohdista.

Humanitaarinen tuki

Asianajajaliitto on 1.3.2022 lahjoittanut 20 000 euroa Ukrainan avustustyöhön Suomen Punaisen Ristin ja Unicefin hätäapurahastojen kautta. Liiton kannustaa myös asianajotoimistoja tukemaan Ukrainan avustustyötä.

Vapaaehtoistyö

Asianajajat tekevät vapaaehtoistyötä lukuisissa yhteiskuntavastuuseen liittyvissä projekteissa. Asianajotoimistojen omien yhteiskuntavastuuhankkeiden lisäksi asianajajat osallistuvat aktiivisesti Asianajajaliiton koordinoimiin projekteihin.

Asianajajaliitto tukee European Lawyers in Lesvos (ELIL) -projektia

European Lawyers in Lesvos (ELIL) on Saksassa ja Kreikassa rekisteröity kansalaisjärjestö, joka tarjoaa ilmaista, riippumatonta oikeusapua pakolaisille Kreikan Lesvoksen ja Samoksen saarilla sekä Manner-Kreikassa (Ateena).

Vuonna 2020 tilanne Lesvoksen saarella on muuttunut, kun arviolta 20 000 turvapaikanhakijaa on siirretty Kreikan mantereelle ja useimmissa tapauksissa kesken turvapaikkaprosessin. Esimerkiksi Elaionasin pakolaisleirillä on kaksi avustajaa 3 000:a leirillä olevaa turvapaikanhakijaa kohden.

Asianajajaliitto on päättänyt tukea Lesvos-projektia 5 000 eurolla myös vuonna 2022. Asianajajaliitto on aiemmin lahjoittanut projektille 5 000 euroa vuonna 2020 ja 2 000 euroa vuonna 2016. Asianajajaliiton lahjoituksilla on ollut keskeinen merkitys ELILin työlle, joka tähtää oikeusvaltion ylläpitämiseen, ihmisoikeuksien puolustamiseen ja oikeusavun saatavuuden varmistamiseen.

ELILin perustivat vuoden 2016 puolivälissä CCBE, Saksan asianajajaliitto (DAV) ja 38 muuta eurooppalaista oikeusyhdistystä ja asianajajaliittoa – mukaan lukien Suomen Asianajajaliitto. ELILin tiimissä toimii yli 300 vapaaehtoista juristia ja se on avustanut tähän mennessä lähes 13 000 ihmistä. www.europeanlawyersinlesvos.eu

Unohtumaton elämys koettiin Porin Suomi Areenalla kesällä 2018, kun julkisuudestakin tutut vapaaehtoiset asianajajat esiintyivät  Asianajajaliiton näytöksessä yhteistyössä improvisaatioteatteri Stella Polariksen kanssa suurta suosiota niittäneessä ”Exä vai nyxä” -näytösoikeudenkäynnissä. Tarkoitus oli kertoa kansalaisille – hiukan viihteellisesti mutta totuudenmukaisesti – mitä suomalaisilla käräjillä tapahtuu.

Asianajajapäivystys – maksutonta oikeudellista neuvontaa kuluttajille

Asianajajaliiton paikallisosastojen organisoimaa maksutonta oikeusneuvontaa saa kuudellatoista paikkakunnalla ympäri Suomea. Päivystyksessä asianajaja kertoo, onko asiassasi tarpeen hakea oikeudellista asiantuntija-apua ja ohjaa sinut tarvittaessa asiaan perehtyneen asianajajan tai oikean viranomaisen puoleen. Lue lisää.

 

Edistämme yhdenvertaisuuden toteutumista

Meille yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on kynnyskysymys: sosiaalinen oikeudenmukaisuus ei voi toteutua, jos kaikilla yksilöillä ei ole tasavertaiset mahdollisuudet tulla kohdelluiksi samanarvoisina yhteiskunnassamme. Tasa-arvon edistäminen onkin jatkuvasti agendallamme. Tästä esimerkkinä on reaktiomme julkisuutta saaneeseen #metoo-kampanjaan. Julkaisimme kesäkuussa 2018 kaikille asianajotoimistoille oppaan nimeltä #Eimilläänoikeudella. Työyhteisö häirinnästä vapaaksi. Seuraamme säännöllisillä kyselyillä, miten opasta on asianajotoimistoissa käsitelty ja miten ohjeistus on viety käytäntöön. Olemme myös olleet Helsinki Priden platinakumppani vuodesta 2021.

Parhaat asiantuntijamme yhteiskunnan käytettävissä

Asianajajaliitto osallistuu Suomen oikeusolojen kehittämiseen antamalla lausuntoja mm. oikeusministeriön, Euroopan unionin, eduskunnan ja eri viranomaisten lainvalmistelu- tai muihin hankkeisiin. Asianajajaliiton oikeuspoliittiset lausunnot valmistellaan pääasiassa liiton asiantuntijaryhmien vapaaehtoistyönä. Parissakymmenessä asiantuntijaryhmässä toimii noin 125 oman alansa huippuasiantuntijaa, jotka tarjoavat osaamisensa yhteiskunnan kehittämiseen.

Oikeuskasvatusta koululaisille – pyydä asiantuntijamme kouluusi

Asianajajat pitävät vapaaehtoistyönä oikeuskasvatusluentoja yläkouluissa ja lukioissa ympäri maata. Luennot nuorten oikeuksista ja velvollisuuksista ovat kouluille maksuttomia. Lue lisää oikeuskasvatuksesta koululaisille.

Taloudellinen yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuulla taloudellisessa mielessä tarkoitetaan sitä, että toiminta on liiketaloudellisesti kestävällä pohjalla, verot maksetaan asianmukaisesti ja torjutaan harmaata taloutta.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen ja paljastaminen ovat osa yhteiskuntavastuun kantamista. Tehtävänämme on tiedottaa ja valvoa kaikkia asianajajia liittyen rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen. Tätä tärkeää työtä tekee liitossa tähän asiaan erikoistunut tarkastusjuristi, joka tekee säännöllisiä toimistotarkastuksia kaikkiin asianajotoimistoihin ympäri Suomea. Asianajotoimistojen tulee itse laatia omaan toimintaansa liittyvä riskiarvio ja ohjeet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi, tuntea asiakkaansa ja noudattaa huolellisuutta kaikessa toiminnassaan. Lisätietoja tästä toiminnasta löydät tästä.

Liiton oma taloudellinen toiminta on kehittynyt satavuotisen historian aikana hyvinkin paljon. Asianajajista annetun lain tultua voimaan 1959 Suomen Asianajajaliitto ry lopetti toimintansa ja luovutti samalla pääosan neljän vuosikymmenen aikana kertyneestä omaisuudestaan perustamalleen Suomen Asianajajaliiton Säätiölle. Säätiö toimii edelleen, ja se on rakenteeltaan liitosta itsenäinen ja erillinen nk. oikeushenkilö. Sen tarkoitus on kehittää ja edistää asianajajalaitoksen toimintaa. Lue lisää säätiön toiminnasta tästä.

Liiton oma toiminta rahoitetaan käytännössä kokonaisuudessaan asianajajien maksamilla jäsenmaksuilla. Vuonna 2021 asianajajan vuosimaksu on 879 euroa ja julkisen oikeusavustajan 457,50 euroa. Vuosimaksun lisäksi sekä asianajajilta että julkisilta oikeusavustajilta peritään 246 euron valvontamaksu. Lisätietoa jäsenmaksuista.

Ekologinen yhteiskuntavastuu

Jotta myös tulevilla sukupolvilla olisi maapallo jolla asua, tulee jokaisen organisaation, yrityksen ja kansalaisen osallistua ympäristötalkoisiin. Teemme tämän eteen työtä myös Asianajajaliitossa.

Meillä on oma WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä.

Olemme mukana Global Compactissa

Liityimme 2021 huhtikuussa YK:n kansainväliseen Global Compact -yritysvastuualoitteeseen. Kyseessä on ohjelma, joka edistää ja kehittää yritysten sekä yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta hyödyntäen Global Compactin kymmentä periaatetta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Olemme sitoutuneet omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan näitä ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja.