Skip to main content

Valvontalautakunta

Valvontalautakunta – laadun varmistaja

Valvontalautakunta on Asianajajaliiton yhteydessä toimiva itsenäinen ja Asianajajaliitosta riippumaton valvontaelin. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toiminnan valvonta. Valvontalautakunta on asianajopalveluiden laadun varmistaja. 
 
Asianajajan asiakas, vastapuoli tai muu asianajajan palveluun tyytymätön henkilö voi ottaa yhteyttä liiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan ja kannella asianajajasta, julkisesta oikeusavustajasta tai luvan saaneesta oikeudenkäyntiavustajasta. Lue lisää valvontalautakunnan sivuilta.

Valvontalautakunnan kokoonpano

Moniammatillisessa valvontalautakunnassa on kattava edustus koko oikeudellisesta alasta: lautakunnan kokoonpanoon kuuluu tuomareita, professoreja, julkisia oikeusavustajia, luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia ja asianajajia. 
 
Itsenäiseen ja riippumattomaan valvontalautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä. Valvontalautakunnan kokoopanosta puheenjohtajan sekä kuuden muun jäsenen tulee olla asianajajia.
 
Valvontalautakunnan jäseniä, varajäseniä sekä valvontayksikön henkilöstöä.
 
Kolmen valvontalautakunnan jäsenen tulee olla asianajajakuntaan kuulumattomia henkilöitä, mutta heidän tulee olla hyvin perehtyneitä asianajotoimintaan sekä tuomarin tehtäviin tai oikeustieteen yliopistolliseen koulutukseen ja tutkimukseen. Lisäksi valvontalautakunnassa on kaksi jäsentä, jotka edustavat luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia.
 
Valvontalautakunnan jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta ja he toimivat tehtävässään tuomarin vastuulla.
 
Valvontalautakuntaa ja valvontamenettelyn laillisuutta valvoo oikeuskansleri.