Skip to main content

Viestintää poikkeusoloissa

Poikkeusolot vaikuttavat kaikkien työhön

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on eskaloinut valtavan inhimillistä kärsimystä aiheuttavan kriisin. Asianajajaliitto pyrkii yhdessä muiden eurooppalaisten asianajajaorganisaatioiden rinnalla sekä Euroopan asianajajaliittojen neuvosto CCBE:n ja kansainvälisen asianajajaliitto IBA:n jäsenorganisaationa vaikuttamaan oikeusvaltiokeskusteluun Ukrainan valtion tukemiseksi ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Tältä sivulta löydät ajankohtaisia oikeusvaltiokeskusteluun ja asianajajakunnan toimintaan liittyviä nostoja kriisitilanteen aikana.

Advokaatti 3/2022 ilmestyi 15.6.2022

Advokaatti-lehti haastatteli kesäkuun numeroonsa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen presidentin Róbert Spanón. Hän esiintyi toukokuussa Asianajajapäivässä, jossa hän korosti asianajajien roolia oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien turvaajina.

Ukrainalainen asianajaja Kateryna Shapran saapui maaliskuun alussa Suomeen mukanaan vain matkalaukku ja Harvey-koira. Hän toivoo palaavansa mahdollisimman pian kotiin rakentamaan uutta Ukrainaa.

Lue lehteä osoitteessa www.advokaatti.fi

Asianajajapäivä 6.5.2022

Asianajajapäivän teemoina oli oikeusvaltio, vastuullisuus ja johtaminen. Tutustu alla muutamien tapahtuman pääpuhujien esityksiin:

Asianajajapäivänä julkaisemamme tiedotteet:

Lisätietoa tapahtumasivuilta: www.asianajajapäivä.fi

Defensor Legisin Ukraina-erikoisnumero julkaistiin 28.4.2022

Helmikuun 24. päivä 2022 käynnistynyt Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on pysäyttänyt monet oikeustieteilijät pohtimaan sodan oikeussääntöjä: mitkä ovat tosiasiassa oikeudelliset keinot puuttua tilanteeseen, mitkä ovat velvoittavat ja tilanteessa sovellettavat säännöt, mitkä ovat toimivaltaisia foorumeja asioiden käsittelemiseksi, ja missä kulkevat eri instanssien toimivaltarajat? Asianajajaliitto on julkaissut Defensor Legis -aikakauskirjan Ukraina-erikoisnumeron, jossa näitä aiheita käsitellään.

Koko tiedote: Oikeustieteilijöiden puheenvuoroja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan (28.4.2022)

Lue myös Defensor Legisin päätoimittajan Toni Malmisen blogi Ukraina-erikoisnumerosta (28.4.2022)

Kaikki artikkelit ovat maksutta luettavissa osoitteessa www.edilex.fi/defensor_legis/100061. Artikkelit julkaistaan toukokuun aikana myös englanninkielisinä.

Asianajajat mediassa

MTV Uutisaamu 29.3.2022:
Moni suomalainen yritys pohtii parhaillaan jäädäkö vai lähteäkö Venäjältä. Asianajaja ja siviiliprosessioikeuden asiantuntijaryhmämme jäsen Heikki A. Huhtamäki oli Uutisaamun vieraana kertomassa, miten yritys voi edetä, jos Venäjän valtio päättää kansallistaa yrityksen omaisuuden maasta poistumisen seurauksena. Katso haastattelu tästä (alkaa kohdasta 1:05:40).

MTV Uutisaamu 23.3.2022:
Asianajaja ja rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmämme pj Jussi Sarvikivi kertoi 23.3.2022 selkeästi MTV:n Uutisaamussa, mitä sotarikokset ovat ja arvioi, ketä Ukrainan sodasta voisi asettaa syytteeseen ja missä. Katso haastattelu tästä (alkaa kohdasta 1.06.20).

MTV Uutisaamu 17.3.2022:
Asianajaja ja hallinto-oikeuden asiantuntijaryhmämme pj Ville Punto oli 17.3.2022 keskustelemassa MTV:n Uutisaamussa Ukrainan sotaa paenneiden tilanteesta ja siihen liittyvistä juridisista kysymyksistä. Katso haastattelu tästä (alkaa kohdasta 1:07.34).

Pohjoismaisten asianajajaliittojen julkitulo mediassa

Asianajajaliiton jäsenviestejä

Jäsenviesti 22.3.2022:

Miten asianajajat voivat tukea ukrainalaisia kollegoja

Asianajajaliiton edustajat ovat tavanneet Ukrainan asianajajaliiton edustajia (The Ukrainian National Bar Association, UNBA) ja keskustelleet erilaisista yhteistyömahdollisuuksista liittojen välillä. Tapaamisessa tuli esille useita eri tapoja, joilla suomalaiset asianajajat voivat tukea ukrainalaisia kollegojaan sodan keskellä.

Tapaamisessa keskusteltiin erityisesti asianajajiin tällä hetkellä kohdistuvista turvallisuusuhista, sekä heidän roolistaan itsenäisen oikeusvaltion turvaajina. Ukrainan asianajajaliiton 70 000 jäsenestä lähes kaikki ovat tällä hetkellä tilanteessa, jossa he eivät voi harjoittaa ammattiaan. Tuomioistuimet Ukrainassa ovat yhä toiminnassa, ja asianajajien työ painottuu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin mahdollistamiseen myös sodan keskellä. Osa on paennut sotaa Ukrainasta, osa yrittää selvitä piiloutumalla, osa puolustaa maataan. Maasta poistuneet ovat pääosin naisia ja lapsia.

Sotaa ei käydä ainoastaan aseilla, vaan myös informaation avulla. Siksi jokainen tuen osoitus on heille erityisen tärkeä tässä tilanteessa. Liittojen tapaamisessa nousi esille viisi erilaista toimenpidettä, joilla Suomen Asianajajaliitto ja sen jäsenet voivat tukea ukrainalaisia kollegojaan:

1. Suorat lahjoitukset Ukrainan asianajajaliitolle

Suomen Asianajajaliitto on tehnyt 10 000 euron lahjoituksen UNBA:lle ukrainalaisten asianajajien tukemiseksi. Lisäksi liitto kannustaa jäseniään tekemään omia lahjoituksiaan seuraavin tiedoin:

Company details
• Company Name: Ukrainian National Bar Association
• IBAN Code: UA673052990000026006006220665
• Name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
• Bank SWIFT Code: PBANUA2X
• Company address: UA 04070 м Київ вул Борисоглiбська б.3

Correspondent bank’s details
• Account in the correspondent bank: 400886700401
• SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF
• Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

2. Ukrainalaisten naisten ja lasten majoittaminen Suomessa

Liitto kannustaa mahdollisuuksien mukaan osallistumaan Suomeen paenneiden ukrainalaisten asianajajien majoittamiseen. Majoitustoimintaan kiinnostuksensa ilmoittaneiden yhteystiedot välitetään suoraan UNBA:lle, eikä Suomen Asianajajaliitto vastaa majoitustoimintaa koskeviin käytännön ohjeistuksiin ja kysymyksiin. Pyydämme lähettämään majoitustoimintaa koskevat yhteydenotot osoitteeseen elisa.gebhard@asianajajaliitto.fi.

3. Etenkin isoimmille asianajotoimistoille on toimitettu pyyntö tarjota väliaikaisia harjoittelu- ja työskentelymahdollisuuksia ukrainalaisille asianajajille.

4. Liitto käy maahanmuuttoviranomaisten kanssa yleistä keskustelua oikeudellisesta neuvonnasta ukrainalaisten auttamiseksi.

5. Liitto antaa kirjallisen tukilausunnon UNBA:lle tukeakseen Ukrainan asianajajia myös informaatiosodan keskellä.

 

Jäsenviesti 10.3.2022:

Hanna Räihä-Mäntyharju: Oikeusvaltion turvaajille

Me asianajajat olemme kaikkien muiden tavoin joutuneet seuraamaan Venäjän sotatoimia Ukrainassa järkyttyneinä. Olemme yhdessä tarttuneet toimeen niillä keinoin, mitkä ovat meidän käytettävissämme. Olemme mukana muiden eurooppalaisten asianajajaliittojen kanssa CCBE:n julkilausumassa, jossa tuomitaan Venäjän sotatoimet ankarasti ja vaaditaan kansainvälistä rikostutkintaa. Asianajajaliitto on lahjoittanut 20 000 euroa SPR:n ja Unicefin kautta siviilien ja perheiden auttamiseen. Omat jäsenemme ovat paikallisosastojen kanssa organisoineet varojen keräykset kunkin osaston alueella, ja tähän mennessä asianajotoimistot ja yksittäiset asianajajat ovat lahjoittaneet sitä kautta jo yli 70 000 euroa. Tämän lisäksi monet asianajotoimistot ovat myös tehneet omia suuriakin lahjoituksia hädässä oleville. Pääkäsittelyssä-podcastistakin on jo julkaistu erikoisjakso, jossa pohditaan tilannetta oikeusvaltion näkökulmasta sekä tuore aihetta sivuava blogi ilmestyi eilen.

Kertomani toimet ovat olleet välttämättömiä, ehdottoman tarpeellisia ja vähintä, mitä voimme asiassa tehdä. Yksittäisen asianajajan ja sitä kautta asianajotoimistojen on kuitenkin olennaisen tärkeää huolehtia myös siitä perustehtävästä, mitä varten olemme olemassa. Asianajaja turvaa oikeusvaltion kaikissa yhteiskunnallisissa tilanteissa. Se tarkoittaa ihmis- ja perusoikeuksien vahvaa puolustamista ja kunnioittamista sekä toimeksiantojen hoitamista hyvää asianajajatapaa noudattaen riippumatta siitä, kuka tai mistä asiakas on. Asianajajalla on oikeus luopua toimeksiannosta vain niillä perusteilla ja niillä tavoin, jotka on lueteltu tapaohjeiden kohdissa 5.8–5.9. Asiakkaan kansallisuus tai muiden asiakkaiden mielipide eivät ole peruste toimeksiannon päättämiseen. Meidän on huolehdittava asiakkaidemme oikeusturvasta perusarvojemme ja hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden velvoittamina niinäkin hetkinä, kun se on vaikeaa tai siihen kohdistuu ulkopuolista painetta. Juuri silloin oikeusvaltio ja asiakkaidemme oikeusturva tarvitsee puolustamista kaikkein eniten.

Olemme myös koonneet aiheeseen liittyvää tietoa omalle sivustollemme, jossa seuraamme samalla tilanteen kehittymistä ja päivitämme asiaan liittyviä avauksia, sisältöjä ja yhteistyötapoja. Tutustu Viestintää poikkeusoloissa -sivuun verkkosivuillamme.

 

Jäsenviesti 4.3.2022:

Asianajajat osallistuvat Ukrainan auttamiseen. Sinäkin voit auttaa!

Venäjän hyökkäys Ukrainaan runsas viikko sitten on herättänyt monien suurten ja pienten asianajotoimistojen sekä yksittäisten asianajajien auttamishalun. Myös Asianajajaliittoon on tullut runsaasti jäsenten yhteydenottoja, joissa on ideoitu erilaisia pro bono -aloitteita, keräysideoita ja yhteistyöajatuksia.

Esimerkiksi Vantaalla asianajajat organisoituivat viime viikonloppuna tämän tärkeän teeman äärelle ja ideoivat alueellisia kampanjoita: Asianajajat ja lakimiehet Ukrainan oikeustaistelun tukena. Lahjoituksia kerätään Suomen Punaiselle Ristille. Tulos on hieno: alle viikossa rahaa on kerätty näissä paikallisissa kampanjoissa yhteensä jo yli 40 500 euroa, mikä on 10 prosenttia valtakunnallisesta kokonaissaldosta.

Katso liiton pääsihteerin Niko Jakobssonin ajankohtainen video YouTube-kanavallamme.

Kertokaa tuestanne ja kannustakaa kollegoja!

Olemme todella iloisia ja ylpeitä siitä, että monet asianajotoimistot ovat tukeneet merkittävillä rahalahjoituksilla ukrainalaisia auttavia avustusjärjestöjä. Näistä esimerkkeinä mainittakoon Roschier 500 000 euroa, Hannes Snellman 130 000 euroa ja Avance 50 000 euroa.

Päivitämme tälle sivulle tietoja asianajotoimistojen rahalahjoituksista virallisille avustusjärjestöille. Jos haluat kertoa organisaatiosi tuesta sivullamme, ilmoita meille avustuksen kohde (järjestö, esim. SPR) sekä lahjoitettu summa ja kerro tuestasi meille meiliosoitteeseen viestinta@asianajajaliitto.fi. Huom! Lahjoituksesta, jonka tarkka summa ja kohde eivät ole tiedossa tai tarkentamattomasta pro bono -työstä emme jaa tietoa eteenpäin. Tarkoitus on näillä esimerkeillä kannustaa kaikkia jäseniämme mukaan Ukrainan auttamiseen ja tämä tiedottaminen on lähtökohtaisesti jäsenistölle tarkoitettua. Luotettavat avustusjärjestöt ovat:

Asianajajat lahjoitti 20 000 euroa ukrainalaisten auttamiseen

Suomen Asianajajaliitto lahjoitti 20 000 euroa Ukrainan avustustyöhön Suomen Punaisen Ristin ja Unicefin hätäapurahastojen kautta. Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobsson kertoo, että Asianajajaliitto pohtii jatkuvasti myös muita mahdollisia tapoja auttaa ja tukea Ukrainaa kriisin keskellä.

Lue koko 1.3.2022 julkaistu tiedote tästä

Niko Jakobssonin blogi: Ukrainan sota on myös oikeusvaltion kriisi

Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobsson kirjoittaa blogissaan: “EU:n rajanaapurina ja jäsenyyttäkin pohtineen Ukrainan kriisi on nostanut esille aiempaa suurempia kansainvälisoikeudellisia ja oikeusvaltiollisia huolenaiheita, jotka koskettavat myös EU:n jäsenmaita.”

Lue Jakobssonin 24.2.2022 julkaistu blogi tästä linkistä.

Löydät kaikki ajankohtaiset blogikirjoituksemme osoitteesta

www.asianajajaliitto.fi/blogi

Asianajajaliitto yhtyy Euroopan asianajajaliittojen neuvoston (CCBE) Ukrainan tilanteeseen liittyvään kannanottoon

Yhdessä noin miljoonaa asianajajaa edustavan CCBE:n kanssa annamme kaiken tukemme Ukrainalle ja yhdymme CCBE:n kannanottoon.

Lue lisää

Asianajajat poikkeusolojen aikana

Asianajajaliitto kouluttaa ja koordinoi asianajajien työtä myös mahdollisten poikkeusolojen aikana. Ylläpidämme valmiuttamme yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa järjestämällä säännöllistä koulutusta.

AIJA etsii vapaaehtoisia juristeja avustusohjelmaansa

International Association of Young Lawyers AIJA on aloittanut Ukrainan sodan johdosta avustusohjelman, jonka tarkoituksena on tarjota apua ukrainalaisille kollegoille, heidän perheilleen sekä muille siviileille. Ohjelmaan etsitään vapaaehtoisia juristeja.

Lue lisää

Pääkäsittelyssä-podcast

7.3.2022:
Extra-jakso: Ukraina

Pääkäsittelyssä-podcastin extra-jaksossa on vain yksi teema: Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Vieraina ovat kokenut rikos- ja prosessioikeuteen erikoistunut asianajaja, varatuomari, oikeustieteen tohtori ja prosessioikeuden dosentti Markku Fredman sekä oleskelulupa- ja kansalaisuusasioihin erikoistunut asianajaja Ville Punto, joka on hoitanut maahanmuuttoon liittyviä asioita noin 20 vuotta. Kuuntele jakso tästä linkistä.

www.asianajajaliitto.fi/podcast

Talousneuvontaa yrittäjille

Muun muassa ELY ja Suomen Yrittäjät tarjoavat talousneuvontaa yrittäjille:

Etätyöskentelyssä huomioitavaa

Koronatilanne vaikuttaa monin tavoin myös asianajajien työhön. Olemme keränneet nettisivuillemme vinkkejä Asianajajaliiton suosittelemista sovelluksista ja etäyhteyksien hyödyntämisestä erityisesti pienten asianajotoimistojen tarpeeseen. Lue vinkkejä nettisivuiltamme.

Vinkkejä Skype for business -sovelluksen käyttöön Applen Mac-koneilla

Kiinnitäthän erityistä huomiota myös etätyön ergonomiaan. Lue mm. Mehiläisen vinkit:

Liiton toimisto palvelee 

Liiton toimisto palvelee kaikkia jäseniään verkossa, sähköpostitse ja puhelimitse.

Kirjaudu sähköiseen asiointipalvelu ASSIin osoitteessa https://asiointi.asianajajaliitto.fi/