Skip to main content

Green Office

Green Office

Meillä on oma WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä. Aloitimme Green Office -työn syksyllä 2020. Green Office on WWF:n ympäristöjärjestelmä, joka ohjaa pienentämään työpaikkojen haitallisia ympäristövaikutuksia, kuten energian ja materiaalien ylikulutusta.

Ympäristöjärjestelmätyössä organisaation tulee täyttää tietty ympäristönsuojelullinen minimitaso. Organisaatio saa tarkastuksen läpäistyään Green Office -sertifikaatin, mikä kertoo organisaation ympäristötyön korkeasta laatutasosta. Merkin ylläpitäminen edellyttää, että ympäristötyötä kehitetään jatkuvasti.

Tavoitteemme

Olemme asettaneet neljä konkreettista tavoitetta, joissa tavoittelemme parannusta vuoden 2022 loppuun mennessä (vertailu vuoteen 2018):

  • Vähennetään sähkönkulusta -10%
  • Vähennetään tulostinpaperin kulutusta -25%
  • Pienennetään matkakuluja -15%
  • Lisätään henkilöstön ympäristötietoisuutta

Työ hyvässä vauhdissa

Olemme jo siirtäneet suurimman osan kokouksistamme pääosin etäkokouksiksi, jotta vältämme matkustukseen liittyviä päästöjä, ja uusineet toimistomme etäkokouslaitteistot. Suosittelemme etäkokousten järjestämistä korona-ajan jälkeenkin. Lisäksi suosimme julkisia liikennevälineitä kaikissa henkilöstön ja luottamushenkilöiden työmatkoissa. Kannustamme henkilöstöä muutenkin ympäristöystävälliseen liikkumiseen työ- ja vapaa-aikana. Kesällä 2021 toimistomme joukkue osallistui pyöräilyn Kilometrikisaan.

Toimistomme paperinkulutus on ollut erittäin suurta myös verrattuna muihin vastaaviin organisaatioihin. 2021 keväällä käyttöön otettu sähköinen asiointi vähentää paperinkulutusta olennaisesti. Tulostimiin on asetettu oletukseksi kaksipuoleinen tulostus ja henkilökohtaisista tulostimista luovutaan 2021 aikana. Näiden lisäksi muutakin tulostamista kannustetaan jatkossa välttämään.

Työyhteisön motivointi ja ohjeistaminen ympäristötyöhön on erittäin tärkeää kaikkien tavoitteiden saavuttamiseksi. Ympäristöjärjestelmän suunnittelussa ja toimeenpanossa on kattava edustus liiton työntekijöistä ja johdosta. Kerromme ympäristötyöstä säännöllisesti henkilöstölle ja olemme muun muassa perustaneet neljä kertaa vuodessa ilmestyvän sisäisen uutiskirjeen, jossa vinkataan tuoreista uutisista ja vinkeistä.