Skip to main content

Laskutus

Asianajajaliiton laskutustiedot

Suomen Asianajajaliitto (y-tunnus 0202096-1) on asianajajista annetulla lailla (496/1958) perustettu julkisoikeudellinen yhteisö, jonka säännöt (540/2021) oikeusministeriö on vahvistanut. Lakisääteisyydestä johtuen Suomen Asianajajaliitto ei ole kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisterissä eikä sillä sen oikeudellisesta luonteesta johtuen ole nimessään mitään yhteisömuotoon viittaavaa päätettä (esim. ry, oy tai sr).

1. Verkkolaskut

Verkkolaskuosoite: 003702020961
Operaattori: Maventa (003721291126)

2. Laskujen vastaanotto sähköpostitse skannauspalveluun

Laskulla tulee olla seuraavat osoitetiedot:
Suomen Asianajajaliitto
02020961
PL 100
80020 Kollektor Scan

Laskut tulee lähettää sähköpostin liitetiedostoina PDF-muodossa (max. 5MB/tiedosto) osoitteeseen 02020961@scan.netvisor.fi. Mikäli lasku sisältää liitesivuja, näiden tulee olla samassa tiedostossa varsinaisen laskun kanssa.

3. Paperilaskujen skannauspalvelu

Laskulla ja kirjekuoressa tulee olla seuraavat osoitetiedot:
Suomen Asianajajaliitto
02020961
PL 100
80020 Kollektor Scan