Asianajajat oikeuden puolesta

Löydä asianajaja

Asianajaja auttaa sinua löytämään ongelmaasi parhaan ratkaisun.

Mikä on asianajaja?

Asianajaja on asiakkaansa oikeuksien ajamiseen erikoistunut juristi.

Asianajajaksi haluavalle

Mietitkö uraa asianajajana? Asianajaja on tulevaisuuden ammatti!

Puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharjun blogi: Mikä on asianajaja?

Puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharjun blogi: Mikä on asianajaja?

Teettämämme tutkimuksen mukaan alle kymmenen prosenttia ihmisistä osasi kertoa oikein, mikä asianajaja on. Tämän vuoksi lanseerasimme syyskuun alussa kampanjan, jossa teemme asianajajuutta ja asianajajan työtä tunnetuksi. Puheenjohtajamme Hanna Räihä-Mäntyharju kertoo kampanjan taustoista bloggauksessaan.

Defensor Legis – Pohjoismaiden vanhin asianajajien julkaisu

Defensor Legis – Pohjoismaiden vanhin asianajajien julkaisu

Defensor Legis on Asianajajaliiton vuodesta 1920 lähtien julkaisema oikeudellinen aikakauskirja. Defensor Legis sisältää käytännönläheisiä artikkeleita oikeuselämän eri aloilta sekä valikoituja oikeustapauksia. Julkaisu on tarkoitettu oikeudellisen alan asiantuntijoille sekä kaikille oikeuskehityksestä kiinnostuneille. Seuraava numero ilmestyy 5.10.2022.

Energiaviraston on valvottava myös hinnoittelun tasapuolisuutta asiakasryhmien välillä

27.9.2022 | Oikeusuutiset

Energiaviraston on valvottava myös hinnoittelun tasapuolisuutta asiakasryhmien välillä

Korkein hallinto-oikeus totesi ratkaisussaan muun muassa, että vaikka sähkön siirtomaksut erityyppisille asiakasryhmille voivatkin perustelluista syistä poiketa toisistaan, Energiaviraston on sähkömarkkinalainsäädännön perusteella osana hinnoittelun kohtuullisuutta valvottava ja arvioitava tarvittaessa myös hinnoittelun tasapuolisuutta asiakasryhmien välillä.

Mikä on asianajaja?

Tarvitsetko asianajajan?

Eteen saattaa tulla yllättäviä tilanteita, joihin ei tunnu löytyvän ratkaisua. Silloin on hyvä pyytää apua kokeneelta ja luotettavalta asiantuntijalta.

Lue lisää

Tarvitsetko apurahaa?

Voit hakea apurahaa mm. väitöskirja- ja tutkimustyöhön, jatko-opintoihin, työharjoitteluun sekä oikeustapauskilpailuihin.

Mitä jos sovittelisit?

Sovittelu on puolueetonta, vapaaehtoista ja edullista, ja voit muuttaa mieltäsi missä vaiheessa tahansa.

Haluatko jäseneksi?

Asianajajatutkinto on Suomen Asianajajaliiton järjestämä arvostettu ammatillinen tutkinto juristeille. Sen suorittaminen on yksi liiton jäsenedellytyksistä.

Täydennyskoulutusta asianajajille

Asianajajaliitto järjestää korkeatasoista koulutusta asianajajille ja asianajotoimistojen muulle henkilöstölle. Autamme sinua täyttämään vuotuisen täydennyskouluttautumisvelvollisuutesi!

Katso kaikki koulutukset

Asianajajien valvonta

Asianajajien valvonta

Tehtävämme on pitää huolta siitä, että Suomessa toimii ammattitaidoltaan korkeatasoinen asianajajakunta, koska asianajajien ammatillinen valvontajärjestelmä perustuu lakiin. Valvontamme ulottuu asianajajien lisäksi julkisiin oikeusavustajiin sekä luvan saaneisiin oikeudenkäyntiavustajiin.

Oikeusrattaat tutuksi

Oikeusrattaat tutuksi

Asessori, asianajaja, herastuomari, sovittelu, vastaaja, pääkäsittely... Oikeudenhoidon alalla vilisee termejä, joiden merkitystä harva ymmärtää. Oikeusrattaat tutuksi -sanastollamme haluamme lisätä ymmärrystä alan keskeisestä sanastosta. Listamme sisältää mm. ammattinimikkeitä, organisaatioita ja prosesseja.

Toimimme vastuullisesti

Toimimme vastuullisesti

Koko toimintamme perustuu vastuullisuuteen. Asianajajaliitto on asianajajalakiin perustuva julkisoikeudellinen yhteisö, joka edistää toiminnallaan riippumattomien, ammattitaitoisten ja eettisesti moitteettomien oikeudellisten palveluiden saatavuutta – varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Advokaatti 4/2022: Pois Venäjältä

Advokaatti 4/2022: Pois Venäjältä

Torstai 24. helmikuuta oli iso shokki maailmalle. Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, tunnelma oli järkyttynyt myös asianajotoimisto Boreniuksen Pietarin-toimistolla. Hyökkäys Ukrainaan sai lukuisat ulkomaiset yritykset lähtemään Venäjältä. Myös asianajotoimistot joutuivat päättämään, voiko hyökkäyssotaa käyvässä maassa enää toimia.

Martina Kronström: Maalittajien tähtäimessä

Martina Kronström: Maalittajien tähtäimessä

Asianajaja Martina Kronström on tullut tunnetuksi edustaessaan maalittamisen kohteeksi joutuneita toimittajia. Lainsäädännössä ja oikeusistuimien osaamisessa olisi tällä alueella hänen mielestään paljon korjattavaa, sillä maalittaminen uhkaa jo demokratiaa ja oikeusvaltion toimintaa.

Kohti vaaleja

Kohti vaaleja

Ensi kevään eduskuntavaalit ovat tärkeä hetki oikeusvaltion tulevaisuuden kannalta. Saadaanko tärkeät lainsäädäntöhankkeet ja oikeudenhoidon resurssien turvaaminen osaksi hallitusohjelmaa? Asianajajaliitto pyrkii omalla vaikuttamistyöllään varmistamaan, että oikeusvaltion peruspilarit, kuten riippumaton asianajajakunta, kaikkien saatavilla olevat oikeuspalvelut ja oikeusprosessien sujuvuus, ovat tulevien päättäjien asialistalla.