Asianajajat oikeuden puolesta

Löydä asianajaja

Asianajaja auttaa sinua löytämään ongelmaasi parhaan ratkaisun.

Mikä on asianajaja?

Asianajaja on asiakkaansa oikeuksien ajamiseen erikoistunut juristi.

Asianajajaksi haluavalle

Mietitkö uraa asianajajana? Asianajaja on tulevaisuuden ammatti!

Blogi: Oikeudenhoitoon tarvitaan uudistuksia – olemme valmiita työhön

Blogi: Oikeudenhoitoon tarvitaan uudistuksia – olemme valmiita työhön

Oikeudenhoidon selonteko on julkaistu. Puheenjohtajamme Hanna Räihä-Mäntyharju ja pääsihteerimme Niko Jakobsson kommentoivat selontekoa bloggauksessaan: ”Selonteossa on kiitettävällä tavalla kartoitettu oikeudenhoidon lisäresurssitarpeita, ja tunnustettu koko 2000-luvun ajan jatkunut määrärahatason niukkuus tarpeisiin nähden. On tärkeää, että selonteossa on huomioitu esimerkiksi oikeusapupalkkioiden jälkeenjääneisyys sekä oikeusavun tulorajat, jotka vaikuttavat keskeisellä tavalla oikeusturvan saatavuuteen.”

EUT: Rahanpesudirektiivin säännös tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen yleisöjulkisuudesta on perusoikeuskirjan vastaisena pätemätön.

23.11.2022 | Oikeusuutiset

EUT: Rahanpesudirektiivin säännös tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen yleisöjulkisuudesta on perusoikeuskirjan vastaisena pätemätön.

Unionin tuomioistuimen mukaan suuren yleisön pääsy tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskeviin tietoihin merkitsee vakavaa puuttumista perusoikeuskirjan 7 artiklassa vahvistettua yksityiselämän kunnioittamista ja perusoikeuskirjan 8 artiklassa vahvistettua henkilötietojen suojaa koskeviin perusoikeuksiin.

Resurssiongelmiin vastauksia, mutta oikeudenhoidon kokonaistarkastelua laajennettava

18.11.2022 | Tiedotteet

Resurssiongelmiin vastauksia, mutta oikeudenhoidon kokonaistarkastelua laajennettava

Eilen julkistettu ensimmäinen oikeudenhoidon selonteko keskittyi valtionhallinnon rahoittamiin osiin, eli oikeudenhoidon rakenteita tarkasteltiin vain tuomioistuinten ja syyttäjien näkökulmasta. Asianajajat kiittää kattavaa selvitystyötä, mutta pitää kuitenkin tärkeänä, että tarkastelua laajennettaisiin koskemaan koko oikeudenhoidon toimivuutta. On tärkeää, että selonteossa on huomioitu esimerkiksi oikeusapupalkkioiden jälkeenjääneisyys sekä oikeusavun tulorajat, jotka vaikuttavat keskeisellä tavalla oikeusturvan saatavuuteen Suomessa.

Mikä on asianajaja?

Tarvitsetko asianajajan?

Eteen saattaa tulla yllättäviä tilanteita, joihin ei tunnu löytyvän ratkaisua. Silloin on hyvä pyytää apua kokeneelta ja luotettavalta asiantuntijalta.

Lue lisää

Tarvitsetko apurahaa?

Voit hakea apurahaa mm. väitöskirja- ja tutkimustyöhön, jatko-opintoihin, työharjoitteluun sekä oikeustapauskilpailuihin.

Mitä jos sovittelisit?

Sovittelu on puolueetonta, vapaaehtoista ja edullista, ja voit muuttaa mieltäsi missä vaiheessa tahansa.

Haluatko jäseneksi?

Asianajajatutkinto on Suomen Asianajajaliiton järjestämä arvostettu ammatillinen tutkinto juristeille. Sen suorittaminen on yksi liiton jäsenedellytyksistä.

Täydennyskoulutusta asianajajille

Asianajajaliitto järjestää korkeatasoista koulutusta asianajajille ja asianajotoimistojen muulle henkilöstölle. Autamme sinua täyttämään vuotuisen täydennyskouluttautumisvelvollisuutesi!

Katso kaikki koulutukset

Asianajajien valvonta

Asianajajien valvonta

Tehtävämme on pitää huolta siitä, että Suomessa toimii ammattitaidoltaan korkeatasoinen asianajajakunta, koska asianajajien ammatillinen valvontajärjestelmä perustuu lakiin. Valvontamme ulottuu asianajajien lisäksi julkisiin oikeusavustajiin sekä luvan saaneisiin oikeudenkäyntiavustajiin.

Oikeusrattaat tutuksi

Oikeusrattaat tutuksi

Asessori, asianajaja, herastuomari, sovittelu, vastaaja, pääkäsittely... Oikeudenhoidon alalla vilisee termejä, joiden merkitystä harva ymmärtää. Oikeusrattaat tutuksi -sanastollamme haluamme lisätä ymmärrystä alan keskeisestä sanastosta. Listamme sisältää mm. ammattinimikkeitä, organisaatioita ja prosesseja.

Toimimme vastuullisesti

Toimimme vastuullisesti

Koko toimintamme perustuu vastuullisuuteen. Asianajajaliitto on asianajajalakiin perustuva julkisoikeudellinen yhteisö, joka edistää toiminnallaan riippumattomien, ammattitaitoisten ja eettisesti moitteettomien oikeudellisten palveluiden saatavuutta – varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Advokaatti 4/2022: Pois Venäjältä

Advokaatti 4/2022: Pois Venäjältä

Torstai 24. helmikuuta oli iso shokki maailmalle. Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, tunnelma oli järkyttynyt myös asianajotoimisto Boreniuksen Pietarin-toimistolla. Hyökkäys Ukrainaan sai lukuisat ulkomaiset yritykset lähtemään Venäjältä. Myös asianajotoimistot joutuivat päättämään, voiko hyökkäyssotaa käyvässä maassa enää toimia.

Martina Kronström: Maalittajien tähtäimessä

Martina Kronström: Maalittajien tähtäimessä

Asianajaja Martina Kronström on tullut tunnetuksi edustaessaan maalittamisen kohteeksi joutuneita toimittajia. Lainsäädännössä ja oikeusistuimien osaamisessa olisi tällä alueella hänen mielestään paljon korjattavaa, sillä maalittaminen uhkaa jo demokratiaa ja oikeusvaltion toimintaa.

Kohti vaaleja

Kohti vaaleja

Ensi kevään eduskuntavaalit ovat tärkeä hetki oikeusvaltion tulevaisuuden kannalta. Saadaanko tärkeät lainsäädäntöhankkeet ja oikeudenhoidon resurssien turvaaminen osaksi hallitusohjelmaa? Asianajajaliitto pyrkii omalla vaikuttamistyöllään varmistamaan, että oikeusvaltion peruspilarit, kuten riippumaton asianajajakunta, kaikkien saatavilla olevat oikeuspalvelut ja oikeusprosessien sujuvuus, ovat tulevien päättäjien asialistalla.