Valitse asianajaja.

Luotettava kumppanisi elämän käännekohdissa.

Löydä asianajaja

Asianajaja auttaa sinua löytämään ongelmaasi parhaan ratkaisun.

Mikä on asianajaja?

Asianajaja on asiakkaansa oikeuksien ajamiseen erikoistunut juristi.

Asianajajaksi haluavalle

Mietitkö uraa asianajajana? Asianajaja on tulevaisuuden ammatti!

Lue Sari Krappen blogi: On vastuullista tunnustaa vastuuttomuus

Lue Sari Krappen blogi: On vastuullista tunnustaa vastuuttomuus

Viestintäjohtajamme Sari Krappe kirjoittaa blogissaan: "Nykyisin vastuullisuudesta ja sen viestinnästä on tullut kaiken tekemisen perusedellytys. Se on digikulttuurin tavoin jo niin itsestään selvä osa nuorten työntekijöiden dna:ta, etteivät parhaat osaajat enää pysy työpaikoissa, joissa vastuullisuuteen liittyviä lupauksia ei lunasteta."

AIPA-hanke etenee – seuraavaksi käyttöön rikosasioiden kokonaisuus

15.6.2021 | Oikeusuutiset

AIPA-hanke etenee – seuraavaksi käyttöön rikosasioiden kokonaisuus

Yleisten tuomioistuinten ja Syyttäjälaitoksen asian- ja dokumentinhallinnan kehittämishanke (AIPA) on eden­nyt säh­köis­tä työ­ta­paa tu­ke­van tietojärjestelmäkokonaisuu­den käyt­töö­no­tos­sa. Hank­keen ta­voit­tee­na on siir­tyä lainkäyttö­asiois­sa pa­pe­rit­to­maan di­gi­taa­li­seen työtapaan ja rakentaa sitä tukeva tietojärjestelmäkokonaisuus. Asiamiehille ja yksityisille asianosaisille rakennettavan asiointiportaalin suunnittelu- ja määrittelytyö on meneillään.

Asianajajaliitto Priden platinakumppaniksi

15.6.2021 | Tiedotteet

Asianajajaliitto Priden platinakumppaniksi

Asianajajaliitto edistää toiminnallaan kaikille kuuluvien perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä puolustaa oikeusvaltioperiaatteita oikeusolojen kehittäjänä. Helsinki Priden platinakumppanina haluamme kiinnittää huomiota erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen, mutta myös muistuttaa yhdenvertaisuudesta lain edessä.

Mikä on asianajaja?

Koulutuksia ja tapahtumia

Helsinki | 26.8.2021

Perunkirjoituksen keskeisiä kysymyksiä

Ketkä kutsutaan perunkirjoitukseen, miten varat ja velat kirjataan? Miten verottaja näkee perukirjan merkityksen verotuksessa? Testamentin merkitys? Myös etänä.

Verkkokoulutus | 30.8.2021-26.11.2021

Asianajajatutkinnon oikeudenkäyntiosa

Ilmoittaudu viimeistään 2.8.2021.

Helsinki | 9.9.2021

Rahanpesu ja rikosvastuu

Rahanpesun rikosoikeudelliseen sääntelyyn sisältyvät ajankohtaiset ongelmat. Myös etänä.

Katso kaikki tapahtumat

Tarvitsetko asianajajan?

Eteen saattaa tulla yllättäviä tilanteita, joihin ei tunnu löytyvän ratkaisua. Silloin on hyvä pyytää apua kokeneelta ja luotettavalta asiantuntijalta.

Lue lisää

Maksutonta oikeusneuvontaa

Tarvitsetko apurahaa?

Voit hakea apurahaa mm. väitöskirja- ja tutkimustyöhön, jatko-opintoihin, työharjoitteluun sekä oikeustapauskilpailuihin.

Mitä jos sovittelisit?

Sovittelu on puolueetonta, vapaaehtoista ja edullista, ja voit muuttaa mieltäsi missä vaiheessa tahansa.

Haluatko jäseneksi?

Asianajajatutkinto on Suomen Asianajajaliiton järjestämä arvostettu ammatillinen tutkinto juristeille. Sen suorittaminen on yksi liiton jäsenedellytyksistä.

Täydennyskoulutusta asianajajille

Asianajajaliitto järjestää korkeatasoista koulutusta asianajajille ja asianajotoimistojen muulle henkilöstölle. Autamme sinua täyttämään vuotuisen täydennyskouluttautumisvelvollisuutesi!

Katso kaikki koulutukset

Asianajajien valvonta

Asianajajien valvonta

Tehtävämme on pitää huolta siitä, että Suomessa toimii ammattitaidoltaan korkeatasoinen asianajajakunta, koska asianajajien ammatillinen valvontajärjestelmä perustuu lakiin. Valvontamme ulottuu asianajajien lisäksi julkisiin oikeusavustajiin sekä luvan saaneisiin oikeudenkäyntiavustajiin.

Oikeusvaltio2025

Oikeusvaltio2025

Oikeusvaltiossa on aina riippumaton asianajajakunta, joka tarjoaa yksityisille henkilöille ja yhteisöille korkealaatuiset ja luotettavat oikeudelliset palvelut. Esittelemme erillisellä sivustolla Asianajajaliiton oikeuspoliittisia tavoitteita ja seuraamme niiden edistymistä.

Toimimme vastuullisesti

Toimimme vastuullisesti

Koko toimintamme perustuu vastuullisuuteen. Asianajajaliitto on asianajajalakiin perustuva julkisoikeudellinen yhteisö, joka edistää toiminnallaan riippumattomien, ammattitaitoisten ja eettisesti moitteettomien oikeudellisten palveluiden saatavuutta – varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Advokaatti-lehti