Asianajaja on turvallisin valinta – asianajaja ja lakimies tarkoittavat eri asiaa

Elämä yllättää aina. Hyvän oikeudellisen avun löytäminen voi tuntua hankalalta, koska pelkästään alan sanasto on mahdotonta. Me asianajajat tiedämme tämän ja haluamme auttaa. Olemme erikoislääkäreiden tapaan erityiskoulutuksen saaneita juristeja – perheasianajajia, rikosasianajajia, kiinteistöasianajajia. Varmista, että asiaasi ajaa asianajaja. Löydä asianajaja -palvelusta löydät meidät kaikki. Mikäli etsit asianajajaa muualta Euroopasta, käytä EU-komission Find-a-Lawyer-hakupalvelua.

Tiesitkö, että ”lakimies” ja ”juristi” ovat synonyymejä, mutta ”asianajaja” ja ”juristi” eivät ole. Asianajaja on asiakkaansa oikeuksien ajamiseen erikoistunut juristi. Vain noin joka seitsemäs juristi on erityisosaamisensa ja kokemuksensa vuoksi oikeutettu käyttämään nimikettä asianajaja. Asianajajaksi hakeutuvan täytyy oikeustieteen tutkinnon lisäksi suorittaa vaativa asianajajatutkinto, omata riittävä kokemus ja noudattaa erillistä eettistä säännöstöä – hyvää asianajajatapaa. Säännöstö on laaja ja sisältää muun muassa velvoitteita salassapitoon, esteellisyyteen ja kunniallisuuteen liittyen. Kaikki asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon ja heitä valvotaan kaikessa toiminnassaan 24/7.

Mitä ikinä tapahtuukin, pidämme huolen, että sinä saat oikeutta.

Terveisin

Asianajajat

Asianajajien erikoisaloja

Oikeudellisia erikoisaloja on paljon ja usein asianajajat erikoistuvat muutamiin niistä. Voit hyödyntää erikoisalavalintaa (osaamisalue) Löydä asianajaja -palvelussa, jossa on myös tarkemmin kerrottu niiden sisällöistä. Alla esimerkkejä erikoisaloihin liitetyistä asianajajista.

 

Asianajajien erikoisaloja

Olen kiinnostunut – mutta mitä asianajaja maksaa?

Jokainen asianajotoimisto määrittää oman tuntihinnoittelunsa. Saat arvion palvelun hinnasta ottamalla yhteyttä asianajajaan / asianajotoimistoon tai asianajotoimiston verkkosivuilta.

Toimeksiannon alussa asianajaja sopii kanssasi asianajopalkkiosta, joka perustuu toimeksiannon arvioituun työmäärään. Lopullinen palkkio määräytyy asianajajan tekemien työtuntien perusteella. Aina kokenutkaan asianajaja ei voi heti alussa täydellisesti arvioida, paljonko laskun lopullinen suuruus tulee lopulta olemaan. Asianajajalla on kuitenkin velvollisuus pitää asiakas jatkuvasti ajan tasalla toimeksiannon kaikista kustannuksista.

Jokaisella asianajajalla on aina vastuuvakuutus, joka kattaa koko asianajotoiminnan. Tämä tarkoittaa, että mikäli asianajaja tekee virheen, voi asiakas saada siitä korvausta.

Lue lisää palkkioperusteista

Ensiapu: maksuton asianajajapäivystys

Asianajajat järjestävät useilla paikkakunnilla asianajajapäivystyksiä, joissa saa maksutonta neuvontaa kaikissa oikeudellisissa asioissa. Asianajaja kertoo, onko asiassa tarpeen hakea oikeudellista asiantuntija-apua ja ohjaa tarvittaessa asiaan perehtyneen asianajajan tai oikean viranomaisen puoleen.

Päivystyksessä ei laadita asiakirjoja tai hoideta muita toimeksiantoja. Päivystyksessä käydyt keskustelut ovat aina luottamuksellisia. Useimpiin päivystyksiin ei voi tehdä ajanvarausta eikä neuvontaa voida antaa puhelimitse. Asianajaja voi kuitenkin paikan päällä arvioida, miten sinun kannattaa asiassasi edetä.

Katso tulevat asianajajapäivystykset

Sovittelu asianajajan avulla

Asianajajasovittelu on yksityinen ja luottamuksellinen sekä erittäin suositeltava tapa ratkaista osapuolten välille syntynyt riita. Siinä riippumaton sovittelija avustaa molempia osapuolia saavuttamaan yhteisesti hyväksytyn sovinnon.

Asianajajasovittelu on aina puolueetonta ja vapaaehtoista, ja kummankin osapuolen on mahdollisuus vetäytyä siitä missä vaiheessa tahansa. Plussaa on sovittelun ripeys ja edullisuus verrattuna tuomioistuinkäsittelyyn, mutta kaikkiin tilanteisiin se ei sovi. Voit kysyä omalta asianajajaltasi, millaista etenemistä hän juuri sinun tilanteessasi suosittelee. Kannattaa muistaa, että saavutettu sovintosopimus velvoittaa kaikkia osapuolia sen noudattamiseen.

Tutustu asianajajasovitteluun

 

Asianajajuus on laatusinetti

On monia syitä, miksi kannattaa varmistaa, että oikeudellista apua tarvitessasi asiaasi ajaa asianajaja. Asianajaja on asiakkaansa oikeuksien ajamiseen erikoistunut juristi. Asianajajalta vaaditaan enemmän ja hänen tulee täyttää useita kriteerejä ollakseen oikeutettu asianajaja-nimikkeen käyttöön. Asianajajan ammattinimike on lailla suojattu – toisin kuin lakimiehen / juristin. Kaikki asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon ja heitä valvotaan tarkasti. Lue alta tarkemmin asianajopalveluiden laatuperusteista.

 

 

Laatutekijät

Asianajajatutkinto ja jatkuva kouluttautuminen

Kaikki asianajajat ovat pohjakoulutukseltaan oikeustieteiden maistereita eli juristeja (ent. nimike ”lakimies”). Tämän lisäksi jokaisen asianajajan on tullut suorittaa hyväksytysti vaativa kolmeosainen asianajajatutkinto. Jokaisella asianajajalla on myös vuosittainen täydennyskouluttautumisvelvollisuus. Näin varmistetaan viimeisin tieto alan kehityksestä ja toiminnan laatukriteereistä. Asianajajaliiton yhteydessä toimiva itsenäinen valvontalautakunta valvoo täydennyskouluttautumisvelvollisuuden täyttymistä lain edellyttämällä tavalla.

Työkokemus

Päästäkseen asianajajaksi juristilla tulee olla vähintään neljän vuoden alaan liittyvä työkokemus, joista kaksi vuotta asianajoalalla – esimerkiksi työ asianajotoimistossa.

Asianajosalaisuus

Asianajajan ja päämiehen välisen suhteen luottamuksellisuudesta säädetään asianajajista annetun laissa. Asianajaja ei saa luvattomasti ilmaista sellaista yksityisen tai perheen salaisuutta tai liikesalaisuutta, josta hän tehtävässään on saanut tiedon. Lisäksi asianajajalain 5 pykälän mukaisesti asianajajia velvoittavissa hyvää asianajajatapaa koskevissa ohjeissa säädetään salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta. Asianajajan vaitiolovelvollisuus edellyttää, ettei asianajaja saa myöskään luvattomasti ilmaista muita tietoja, joita hän on tehtävää hoitaessaan saanut tietää asiakkaasta ja tämän oloista.

Hyvä asianajajatapa ja alan valvonta

Asianajajien palvelutoimintaa ohjaavat tiukemmat laatukriteerit kuin muiden juristien, ja heitä valvotaan huomattavasti tiukemmin kuin oikeudenhoidon muita ammattilaisia. Asianajajat ovat sitoutuneet noudattamaan hyvää asianajajatapaa koskevia eettisiä ohjeita.

Asianajajaliiton rooli

Asianajajaliitto on julkisoikeudellinen yhteisö, joka hyväksyy uudet asianajajat ja valvoo heidän ammatillista toimintaansa. Asianajajaliiton toiminta perustuu asianajajista annettuun lakiin ja sillä on oikeuspoliittinen vaikuttajarooli yhteiskunnassamme. Asianajajaliitto ei ole asianajajien edunvalvontajärjestö, ammattiliitto, yrittäjäjärjestö eikä rekisteröity yhdistys.

Tuntuuko, että olet hukassa oikeustermien viidakossa?

Oikeusalalla käytetyt termit saattavat vaikuttaa kryptisiltä ja asiat hirveän monimutkaisilta – mutta ei hätää – asianajajasi on sinua varten, ja hänen tehtävänsä on pitää huolta, että asiat esitetään selkeästi ja ymmärrettävästi. Apua saat myös koostamastamme oikeusalan sanastosta Oikeusrattaat tutuksi.

Mikä on asianajaja?