Skip to main content

Sovittelukoulutus

Asianajajaliiton sovittelukoulutus asianajajille

Asianajajaliitto järjestää säännöllisesti korkealaatuista sovittelukoulutusta. Sovittelukoulutukseen kuuluu yksipäiväinen sovittelun peruskurssi, josta saa perustiedot sovitteluprosessista. Peruskurssin käytyään voi osallistua kaksipäiväselle jatkokurssille. Jatkokurssilla mennään syvälle sovitteluprosessiin ja teorian lisäksi harjoitellaan sovittelua käytännössä. Jatkokurssille osallistumisen edellytyksenä on peruskurssin suorittaminen.

Jatkokurssin käyneillä on hyvät edellytykset aloittaa sovittelijana toimiminen ja kurssista on hyötyä myös muussa neuvottelutoiminnassa. Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon voidaan merkitä vain asianajaja, joka on hyväksytysti suorittanut sekä sovittelun peruskurssin että jatkokurssin.

Osaamistaan voi täydentää lisää syventävässä sovittelukoulutuksessa. Syventävä koulutus on kaksipäiväinen kurssi, jossa pureudutaan syvällisesti sovitteluun sekä teoreettisesti että käytännössä harjoitusten avulla. Syventävälle kurssille suositellaan etukäteisopintoina jatkokurssin suorittamista.