Asianajajapäivä 2024

Asianajajapäivä pidettiin 26.1.2024 – kiitos osallistuneille!

Hotelli Hilton Helsinki Kalastajatorppa, Kalastajatorpantie 1

Vuoden 2024 Asianajajapäivä nähtiin jälleen perinteisellä tammikuisella paikallaan Kalastajatorpalla. Asianajajapäivä on Pohjoismaiden suurin oikeusalan tapahtuma asianajajille, asianajotoimistoissa työskenteleville muille juristeille sekä Asianajajaliiton tärkeimpien sidosryhmien edustajille. Tapahtuma kerää oikeudenhoidon ammattilaiset yhteiseen koulutus- ja verkostoitumistapahtumaan ajankohtaisten teemojen äärelle huippupuhujien johdattelemana.

Tapahtuman aamupäivän yhteinen osio johdatteli päivän pääteemaan: oikeusvaltio ihmisyyden ytimessä. Iltapäivän seminaariohjelmassa pureuduttiin pääteemaan syvemmin asianajotyön näkökulmasta ja käsiteltiin ajankohtaisia oikeusalan aiheita.

 

 

Aamupäivän ohjelma – oikeusvaltio ihmisyyden ytimessä
(Siirtomaasali I–II)

Jussi-Pekka Rantanen

Juontaja: Jussi-Pekka Rantanen, toimittaja, Yle

 

 

10.00–12.00

Valtiovallan tervehdys

Antti Häkkänen

Antti Häkkänen, puolustusministeri

 

Asianajajaliiton tervehdys

Hanna Räihä-Mäntyharju

Hanna Räihä-Mäntyharju, Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja, varatuomari, osakas, Asianajotoimisto Tempo Oy

 

Greetings from Ukraine’s Ambassador to Finland

Olga Dibrova

Olga Dibrova, Ambassador of Ukraine to Finland

 

Sodan lait – arkista idealismia vai väkivallan sumuverho?

Martti Koskenniemi

Martti Koskenniemi, akateemikko, professori, Helsingin yliopisto

 

Minne menet tietotyö?

Maria Ritola

Maria Ritola, perustaja, Iris.ai

Miten generatiivinen tekoäly muuttaa tietotyön luonnetta? Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia kehityksestä aukeaa?

 

Lounas

12.00–13.30

Buffet-tyyppinen lounas tarjoillaan hotellin päärakennuksen Oceana-ravintolassa, ravintola Meritorpassa ja Pyöreässä Salissa. Juomat sisältyvät lounaaseen.
Kutsuvieraslounas tarjoillaan Vanhassa Torpassa.

 

Rikosoikeus – velallisen rikokset ja maksukyvyttömyys
(Siirtomaasali I)

Vuoden 2023 aikana maksukyvyttömyysmenettelyt ovat lisääntyneet, mikä useasti aiheuttaa myös rikosprosessien kasvua rikoslain 39 luvussa säädettyjen velallisen rikosten osalta. Rikosoikeuden linjalla on tänä vuonna tarkoitus kuulla maksukyvyttömyysmenettelyiden tilannekatsaus konkurssiasiamieheltä, syyttäjän näkökulma velallisten rikosten ajankohtaisiin kysymyksiin sekä asianajajan roolista velallisen rikoksia ja maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevissa prosesseissa.

 

Lasse Lievonen

Puheenjohtaja: Lasse Lievonen, asianajaja, Asianajotoimisto Freda Partners Oy

 

 

13.30–15.00

Maksukyvyttömyysmenettelyiden ajankohtaiskatsaus

Terhi Maijala

Terhi Maijala, konkurssiasiamies, konkurssiasiamiehen toimisto

Maksukyvyttömyysmenettelyiden määrä on kasvanut merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Esityksessä käydään läpi tilanne up to date sekä tuodaan esiin, miten konkurssiasiamies myötävaikuttaa konkursseihin liittyvään talousrikollisuuden torjuntaan.

 

Ajankohtaista velallisen rikoksista

Mari Mattila

Mari Mattila, valtionsyyttäjä, valtakunnansyyttäjän toimisto

Syyttäjän havaintoja tutkintaan tulevista velallisen rikoksista, tutkinnan haasteista sekä yhteistyöstä esitutkintaviranomaisen ja avustajan kanssa.

 

Asianajajan rooli varattomissa konkurssipesissä ja velallisen rikoksissa

Janne Vuorilahti

Janne Vuorilahti, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Tempo Oy

Varattomissa konkurssipesissä on usein ongelmana tiedonsaanti velallisyhtiön asioista. Mitä työkaluja pesänhoitajalla tällaisessa tilanteessa on, ja mitä uusia keinoja pesänhoitajalle voisi jatkossa olla. Velallisen rikoksissa tutkinta-ajat ovat pitkiä ja prosessi yleisestikin kestää pitkään. Onko pesänhoitajalla keinoja selkeyttää ja nopeuttaa prosessia? Mitä syyttäjä ja asianajaja epäillyn avustajana voivat tehdä prosessin nopeuttamiseksi?

 

15.00–15.30 Kahvitauko

 

15.30–16.15 Paneelikeskustelu: Syyteneuvottelu & tunnustamisoikeudenkäynti

 

Moderaattori:

Lasse Lievonen

Lasse Lievonen, asianajaja, Asianajotoimisto Freda Partners Oy

 

Panelistit:

Terhi Maijala

Terhi Maijala, konkurssiasiamies, konkurssiasiamiehen toimisto

Mari Mattila

Mari Mattila, valtionsyyttäjä, valtakunnansyyttäjän toimisto

Janne Vuorilahti

Janne Vuorilahti, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Tempo Oy

 

Maailmantilan ajankohtaiskatsaus
(Siirtomaasali II)

 

Mari Lampenius

Puheenjohtaja: Mari Lampenius, asianajaja, Asianajotoimisto Susiluoto Oy

 

 

13.30–15.00

Maailmantalous murroskohdassa – viisi trendiä, jotka muovaavat taloutta

Minna Kuusisto

Minna Kuusisto, pääanalyytikko, Danske Bank

 

Kestävyys ja vastuullisuus oikeudellisena haasteena

Tapio Määttä

Tapio Määttä, akateeminen rehtori, ympäristöoikeuden professori, Itä-Suomen yliopisto

Kestävyys ja vastuullisuus ovat muodostuneet oikeusjärjestyksen läpäiseviksi teemoiksi. Mitä tämä tarkoittaa oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa ja asianajajan työssä?

 

Alustojen julkisuutta ja juridiikkaa

Anette Alén

Anette Alén, professori, Helsingin yliopisto

Erilaiset verkkoalustat ovat keskeinen osa arkea ja liiketoimintaa. Esitys avaa alustojen merkitystä ja sääntelykehitystä erityisesti viestintäoikeudellisesta näkökulmasta keskittyen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiin.

 

15.00–15.30 Kahvitauko

 

Discussions on Rule of Law – the role of Bar Association and Lawyers in safeguarding the principle of Rule of Law
(Merisali)

 

Niko Jakobsson

Puheenjohtaja: Niko Jakobsson, pääsihteeri, Suomen Asianajajaliitto

 

 

13.30–15.00

The role of Bar Association and lawyers in time of crisis – a message from the Ukrainian National Bar Association

Valentyn Gvozdiy, Vice President, Ukrainian National Bar Association, Managing Partner, GOLAW Law Firm

The presentation contains information on the activities of the bar self-government bodies during the war. It describes the main challenges and threats faced by the UNBA.

 

Rule of Law in Poland – an overview of complications

Bartosz Grohman

Bartosz Grohman, Advocate, Vice President of the Polish Bar Council

Since 2015, Poland has faced numerous problems with the Rule of Law. The ruling party introduced a number of regulations that clearly violate the legal system, causing various consequences both for lawyers and, more importantly, for citizens. Within my presentation, I go through the reasons for these changes and their practical aspects, highlighting real challenges and possible solutions. After the parliamentary elections in October 2023, the situation seemed to change, but as recent developments show, it is not that easy.

 

15.00–15.30 Kahvitauko

 

15.30–16.15 Discussion panel: The role of Bar Association and Lawyers in safeguarding the principle of Rule of Law

What threats are the Bar Associations and Law Societies in Europe and the Nordics facing? How can the state of the Rule of Law be assessed? How we see the future? Secretary Generals of The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), the Danish Bar and Law Society, the Norwegian Bar Association and the Finnish Bar Association will discuss on the role of Bar Associations and Lawyers in safeguarding the principle of Rule of Law.

 

Moderaattori:

Niko Jakobsson

Niko Jakobsson, pääsihteeri, Suomen Asianajajaliitto

 

Panelistit:

Andrew Hjuler Crichton

Andrew Hjuler Crichton, Secretary General, Danish Bar & Law Society

Simone Cuomo

Simone Cuomo, Secretary-General, Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)

Merete Smith

Merete Smith, Secretary General, Norwegian Bar Association

 

Asianajajan asialla – kohti kestävämpää (työ)elämää
(State Room I–II)

Linjan kuvaus: Asianajajuus on tapa elää! Vai onko aika ajanut elämäntapa-ajattelun ohi? Kuinka voisimme rakentaa sellaista narratiivia ja konkreettista asianajajuuden arkea, joka on kestävää ja vastuullista meille ja muille; nyt ja tulevaisuudessa? Ovatko tuottavuus ja hyvinvoiva työntekijä toistensa vastakohtia? Mitä ylipäänsä on tehokas työn tekeminen nykyisessä ja alati kehittyvässä digiyhteiskunnassa? Millaista (työ)elämää sinä haluat? Tällä linjalla pureudutaan kestävän (työ)elämän reseptiin sekä aivojen että mielen näkökulmasta.

 

Iina-Mari Supperi

Puheenjohtaja: Iina-Mari Supperi, asianajaja, osakas, Bird & Bird Asianajotoimisto Oy

 

 

13.30–15.00

Aivot ja työ – toimivat tavat tehdä työtä sujuvasti

Minna Huotilainen

Minna Huotilainen, professori, Helsingin yliopisto

Neurotieteen uusimmat tutkimustulokset korostavat työn muokkaamisen tärkeyttä. Tehokas työ on sujuvaa ja työntekijän itsensä toiveiden ja tarpeiden mukaan järjestettyä. Millaisia keinoja oman työn muokkaamiseen on ja mistä asianajajan ja hänen esihenkilönsä tulisi lähteä liikkeelle, jotta työn muokkaaminen johtaisi mahdollisimman tuottavaan ja sujuvaan tapaan tehdä töitä?

 

Asianajajan ajattelu ja ihmisyys

Esa Saarinen, filosofi, prof. emeritus, Muutostehdas Oy

Esitys hahmottaa sanallisesti ja elämyksellisesti, osin myös tarinallisesti, asianajajana toimimista filosofin silmin. Enemmän kuin sanallis-informoiva, teemaansa valottava rationalistinen läpikäynti, osallistujan kannalta kysymyksessä on eräänlainen sanallinen taide-elämys, joka tähtää osallistujan oman ajattelun ja merkitystuntumallisuuksien käynnistymiseen esityksen kuluessa. Osallistuja alkaa ajatella ajatteluaan ja omaa ihmisyyttään asianajajana toimimisen ja elämän elämisen kontekstissa.

 

15.00–15.30 Kahvitauko

 

15.30–16.15 Paneelikeskustelu

 

Moderaattori:

Iina-Mari Supperi

Iina-Mari Supperi, asianajaja, osakas, Bird & Bird Asianajotoimisto Oy

 

Panelistit:

Minna Huotilainen

Minna Huotilainen, professori, Helsingin yliopisto

Mikko Kontturi

Mikko Kontturi, asianajaja, osakas, AURORALAW Asianajotoimisto Oy

Esa Saarinen, filosofi, prof. emeritus, Muutostehdas Oy

 

Asianajajapaivan 2024 artistit

 

Tähtiartisteina Anssi Kela ja Vesala

Tapahtumassa on myös musiikillisia tähtiä; Asianajajapäivän virallisilla etkoilla viihdyttää jo perinteeksi muodostunut Advojazz-orkesteri. Illan tähtinä nähdään kaikkien suomalaisten sydämet valloittanut, monipuolinen Anssi Kela huikean livebändinsä kanssa sekä genrerajoja rikkova, lahjakas monitaituri Vesala. Karaokelavalla voit loistaa myös itse!

 

Ilmoittautumiskäytännöt

Illallisen sisältävät seminaaripaketit on myyty loppuun. Voit kuitenkin ilmoittautua jonotuslistalle. Mahdollisten peruutusten myötä paikkoja saattaa vapautua, jolloin järjestelmästä lähtee sähköpostiviesti jonossa seuraavana olevalle. Huom. viestissä on tieto määräajasta, johon mennessä ilmoittautujan on vahvistettava vapautuneen paikan vastaanottaminen. Mikäli olet jonotuslistalla (seminaaripaketti I) eikä paikkoja vapaudu, sinulle tullaan tarjoamaan mahdollisuutta siirtyä jonosta osallistujaksi päiväohjelmaan (seminaaripaketti II) ilman käsittelykulua. Päiväohjelmaan on paikkoja jäljellä.

 

Ilmoittautuminen tapahtuu porrastetusti:

ASIANAJAJAT
ma 13.11. klo 12 – pe 17.11. klo 16
ma 20.11. klo 12 – to 30.11. klo 23.59

MUUT ASIANAJOTOIMISTOSSA TYÖSKENTELEVÄT JURISTIT
ma 20.11. klo 12 – to 30.11. klo 23.59

Asianajajien osalta henkilötunnus ei ole ilmoittautumisessa pakollinen, mutta suositeltava. Tieto mahdollistaa ilmoittautumisten virheettömän automaattisen käsittelyn. Vaihtoehtoisena tunnisteena toimii sähköpostiosoite, joka on merkitty Asianajajaliiton rekisteriin viestinnässä käytettäväksi osoitteeksi.

Asianajajakunnan ulkopuolisilta juristeilta henkilötunnus on ilmoitettava henkilön yksilöimiseksi sekä laskutuksen järjestämiseksi. Huomioittehan, että muiden kuin asianajajien osalta henkilötunnus on ilmoitettava myös ryhmäilmoittautumisen yhteydessä.

 

Ilmoittaudu tapahtumaan tästä

 

 

Osallistumismaksu

Seminaaripaketti I
luennot, aamukahvi, lounas, iltapäiväkahvi, illan tervetulojuoma, illallinen illallisviineineen ja kahvi
580 €

Seminaaripaketti II
luennot sekä aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi (ei sis. illallista)
440 €

 

 

Muutokset, peruutukset ja jälki-ilmoittautumiset

Seminaaripaketin vaihtaminen
Varatun seminaaripaketin vaihtaminen toiseen tapahtuu perumalla aiempi ja tekemällä uusi ilmoittautuminen. Tämä on mahdollista 30.11.2023 saakka. Seminaaripaketin I vaihtaminen paketiksi II onnistuu aina, mutta illallisen sisältävään pakettiin (seminaaripaketti I) voi vaihtaa vain, mikäli vapaita paikkoja on.

 

Osallistujan / tietojen muuttaminen
Vahvistettua osallistujaa ja osallistujan tietoja voi muuttaa 5.1.2024 asti maksutta ilmoittautumisen yhteydessä saadun sähköpostilinkin kautta.

 

Ilmoittautumisen peruminen

30.11.2023
saakka voit perua ilmoittautumisesi maksutta ilmoittautumisen yhteydessä saadun sähköpostilinkin kautta.

1.12.–8.12.2023
välisenä aikana tehdyistä peruutuksista veloitetaan peruutusmaksu, joka on 270 € / osallistuja. Peruutuksesta ilmoitetaan osoitteeseen asianajajapäivä@asianajajaliitto.fi.

8.12.2023
jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan koko valitun seminaaripaketin hinta. Peruutuksesta ilmoitetaan osoitteeseen asianajajapäivä@asianajajaliitto.fi.

 

Jälki-ilmoittautuminen
30.11.2023 jälkeen tehtyihin uusiin ilmoittautumisiin lisätään käsittelykuluina 60 €. Käsittelykulut sisältyvät tuolloin paketin hintaan.

 

 

Majoitus

Asianajajaliitto on varannut Asianajapäivän käyttöön majoituskiintiön Hilton Helsinki Kalastajatorpalta. Huonevarauksia voit tehdä 13.11.2023 alkaen täältä. Linkin kautta pääsee varaussivulle, jonne alennukseen oikeuttava tunnus on valmiiksi täytetty. Kaikkiin yksittäisiin majoitusvarauksiin tarvitaan varaajan luottokorttitiedot varauksen takuuksi. Varaustunnus on G2ASIC. Varaustunnus tulee mainita jos teet varauksen puhelimitse tai sähköpostilla.

 

 

Vaatteidenvaihtotilat

Hotellin päärakennuksen Paris- ja Rome-kabinetit sekä saunatila 1 on varattu naisille, ja saunatilat 2–4 miehille illalliselle valmistautumista varten.

 

 

Illallinen

Siirtomaasalissa, Vanhassa Torpassa, ravintola Meritorpassa ja Pyöreässä Salissa. Illallissalien ovet avataan klo 19.30.
Pukukoodi: tumma puku.

Huomioithan, että oletusarvoisesti tarjoillaan menu I. Mikäli erityisruokavalion vuoksi menu I ei sovellu, tarjoillaan sinulle menu II (vegaani). Erityisruokavaliosta ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Menu I

Kampasimpukkahyydyke, fenkoli-jokirapusalaattia ja tilliemulsio (L, G)

***

Paistettua poron ulkofileetä, riistaduxelles ja tummaa katajanmarja-rosmariinikastiketta (M, G)

***

Karpalokinuskileivos, karpalogeeliä ja vadelmatuille (V, G)

 

Menu II (vegaani)

Kukkakaalihyydyke, caviarttia ja tryffeli-suolaheinäemulsio (V, G)

***

Edamame-perunakroketti, muhennettua kyssäkaalia ja tilli-sitruunapistou (V, G)

***

Karpalokinuskileivos, karpalogeeliä ja vadelmatuille (V, G)

 

Alkumalja
Codorniu Limited Edition Reserva, Espanja

Viinipaketti
Bründlmayer Grüner Veltliner Berg Vogelsang, Itävalta
Cossetti Barbaresco, Italia
Lenz Moser Beerenauslese, Itävalta

 

Illalliselle on mahdollista tilata juomia (kokonaisia pulloja) etukäteen. Tilaus on tehtävä viimeistään 16.1.2024 osoitteeseen sales.hiltonhelsinki@hilton.com. Juomavalikoima on nähtävissä täällä. Tilatut juomat laskutetaan tilaisuuden jälkeen.

Tästä saa tulostettavat drinkkikupongit, joita toimisto voi tulostaa toivomansa määrän. Pyydämme teitä lisäämään toimiston nimen/leiman jokaiseen drinkkikuponkiin, jotta Kalastajatorppa voi laskuttaa toimistoanne oikein.

 

Illallisen paikkatoiveet

Kaikki saman toimiston osallistujat pyritään plaseeraamaan samoihin pöytiin. Plaseeraus on pöytäkohtainen. Ilmoittautumislomakkeella voit halutessasi esittää plaseeraukseen liittyviä toiveita; plaseerausta samaan pöytään tietyn asianajotoimiston tai paikallisosaston kanssa. Toiveet täytetään mahdollisuuksien mukaan. Plaseerauksen hoitaa Kalastajatorppa. Plaseeraukseen liittyvät kysymykset pyydämme kuitenkin lähettämään osoitteeseen asianajajapaiva@asianajajaliitto.fi.

 

 

Lisätiedot tapahtumasta

Samuli Knuutila
p. 040 166 2283 | samuli.knuutila@asianajajaliitto.fi

Annastiina Helander
p. 041 434 4883 | annastiina.helander@asianajajaliitto.fi

asianajajapaiva@asianajajaliitto.fi

Tapahtumassa mukana

 

Advokaatti    Alma Talent    Edita Lakitieto    Juristiliitto – Juristförbundet    Koutsi – Coach Oy    moontalk