Skip to main content

Jäsenyyden säilyttäminen

Jäsenyyden säilyttäminen, jäsenmaksuvapautus ja sivutoimilupa

Luvan hakeminen asianajotoiminnan keskeyttämisestä määräajaksi voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi opiskelun, auskultoinnin, perhe- tai sapattivapaiden, työttömyyden, terveydellisten syiden tai viran määräaikaisen hoitamisen vuoksi tai secondmentin ajalla.

 

Lupaa voit hakea Asianajajaliiton asiointipalvelussa ASSIssa. Palveluun kirjaudutaan suomi.fi-palvelun kautta vahvaa tunnistusta käyttäen.

Jäsenyyden säilyttäminen ja jäsenmaksuvapautus

Asianajajana voit joissakin tilanteissa olla määräajan poissa asianajoalalta, mutta säilytät silti jäsenyytesi (statuksen säilyttäminen). Tällöin sinun on haettava liiton hallitukselta lupaa asianajotoiminnan määräaikaiseksi keskeyttämiseksi.

Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi:

  • secondment (työskentely asiakasyrityksessä)
  • auskultointi (tuomioistuinharjoittelu käräjäoikeudessa)
  • määräaikainen virka tai muu työsuhde

Mikäli lupa myönnetään em. perusteilla, tulee sinun maksaa jäsenmaksu, koska silloin sinulla on ansiotuloja.

Esimerkiksi seuraavien syiden perusteella voit hakea ja sinulle voidaan myöntää jäsenyyden säilyttämisen yhteydessä vapautus jäsenmaksusta:

  • perhevapaa
  • muu palkaton vapaa
  • terveydelliset syyt
  • työttömyys
  • vuorotteluvapaa
  • opintovapaa
  • asevelvollisuus

Valvontamaksu on kuitenkin aina maksettava. Katso lisää jäsenmaksuista.

Jäsenmaksuvapautusta kannattaa hakea samalla kuin lupaa statuksen säilyttämiseen, sillä vapautusta ei voida myöntää takautuvasti. Mikäli sinulle kertyy asianajotoiminnan määräaikaisen keskeyttämisen aikana ansiotuloja, jäsenmaksuvapautusta ei myönnetä. Myönnetty jäsenmaksuvapautus koskee myös paikallisosaston jäsenmaksua.

Sivutoimen harjoittaminen

Asianajajana sinun tulee harjoittaa asianajajan ammattia päätoimisesti. Jos haluat tehdä muita töitä asianajotoiminnan ohella, sinun tulee hakea Asianajajaliiton hallitukselta sivutoimilupaa. Kyseessä voi olla sivutoimen harjoittaminen asianajotoimen ohella tai määräaikainen siirtyminen muihin tehtäviin.

Voit hakea lupaa hallitukselta asiointipalvelu ASSIssa osoitteessa asiointi.asianajajaliitto.fi. Hakemuksessa tulee antaa selvitys sivutoimesta tai määräaikaisesta muusta toimesta ja sen kestosta.

Lupa-asian käsittely kestää 3–4 viikkoa, joten hakemus kannattaa laittaa vireille ajoissa. Toimita lupahakemus vaadittavine selvityksineen Asianajajaliiton asiointipalvelun ASSIn kautta viimeistään kolme viikkoa ennen hallituksen kokousta. Hallituksen kokousten ajankohdat ja hakemusten jättöajat löytyvät tästä.

Mikäli et voi käyttää suomi.fi-tunnistautumista tai sinulla on ongelmia hakemuksen jättämisessä, voit olla yhteydessä osoitteeseen jasenasiat@asianajajaliitto.fi.