Skip to main content

Työtapareformi

Oikeusprosessit nopeammiksi ja sujuvammiksi – tehdään oikeudenhoidon työtapareformi

Suomalainen oikeusvaltio toimii monelta osin hyvin, mutta pitkittyvät oikeusprosessit haittaavat merkittävästi oikeusturvan toteutumista. Esimerkiksi käräjäoikeuksissa käsittelyajat ovat 20 vuoden sisällä vain pidentyneet, joten uusia toimenpiteitä tarvitaan kipeästi.

Asianajajaliitto esittää oikeudenhoidon työtapareformia, jolla voitaisiin sujuvoittaa riita- ja rikosasioiden käsittelyä ja samalla alentaa oikeudenkäyntien kustannuksia. Osa näistä ehdotuksista on sellaisia, joihin olisi mahdollista vaikuttaa lyhyelläkin aikavälillä, esimerkiksi yhteisellä koulutuksella ja soveltuvin osin tuomioistuinviraston ohjeilla. Osa ehdotuksista taas on sellaisia, jotka saattavat vaatia lainsäädännön muutoksia.

Tästä työtapareformissa on kyse:

  • Kaikki prosessiin osallistuvat tahot sitoutuvat tavoitteelliseen aikataulutukseen
  • Uudistetaan lainsäädäntöä tehokkaamman ajankäytön mahdollistamiseksi
  • Oikeudenhoidon toimijat työskentelevät yhdessä sujuvampien oikeusprosessien eteen

”Yli vuoden tai kahden käsittelyajat eivät ole kohtuullisia”

Kannetta valmistellaan kolme kuukautta, tiedoksiantoon menee toiset kolme ja vastauksen antamiseen saman verran. Sen jälkeen suullista valmistelua odotellaan vuosi. Huomataan, ettei valmistelua vielä voikaan päättää. Jatketaan kirjallista valmistelua puoli vuotta. Vihdoin valmisteluistunnossa saadaan pääkäsittely kuuden kuukauden päähän, ja siitä kahden kuukauden jälkeen tulee tuomio.

Riita-asian, esimerkiksi hometalojutun käsittely voi helposti venyä kuvatun kaltaiseksi. Esimerkki on Advokaatti-lehdestä, jossa olemme käsitelleet ehdotuksiamme oikeusprosessien sujuvoittamiseksi useaan otteeseen. Lue lisää alla olevista linkeistä.

”Yli vuoden tai kahden käsittelyajat eivät ole kohtuullisia” – Asianajajaliitto ehdottaa työtapareformia helpottamaan tuomioistuinten jonoja (Advokaatti 5/2021)

Pääkirjoitus: Oikeudenhoidon toimijat barrikadeille (Advokaatti 4/2021)