Skip to main content

Näin haet apurahaa

Näin haet apurahaa

Säätiölle osoitetusta hakemuksesta tulee ilmetä:

 • hakijan tiedot
  • nimi ja yhteystiedot
  • nykyinen työpaikka
  • onko hakija asianajaja vai asianajotoimiston muu juristi
  • ansioluettelo
 • haettavan apurahan määrä
 • mihin tarkoitukseen apurahaa haetaan
 • kustannusarvio
  • luettelo kaikista niistä kuluista, joita apurahalla tarkoitus kattaa, myös kokonaisbudjetti mikäli haetaan vain osarahoitusta
  • mikäli apurahaa haetaan taannehtivasti, selvitys jo suoritetuista kustannuksista (laskukopiot, kuitit)
  • selvitys niistä muista apurahoista, joita hankkeeseen on haettu ja aiotaan hakea sekä hakijalle jo aikaisemmin myönnetyt apurahat
 • tutkimushankkeen, jatko-opintojen, oikeustapauskilpailun jne. sisältö ja aloittamisajankohta
 • tutkimussuunnitelma, arvioitu kestoaika, tutkimuksen tarkoitus, mihin apuraha on tarkoitus käyttää
 • väitöskirjatyön ohjaajan lausunto
 • asianajajan ja asianajotoimiston lakimiehen pääasialliset osaamisalueet, mikäli apurahaa haetaan muihin jatko-opintoihin kuin väitöskirjatyöhön
 • selvitys siitä, että hakija on hyväksytty suorittamaan opintoja (esim. ulkomaisen korkeakoulun hyväksymistodistus/kirje)

Myönnetty apuraha tulee hakea maksettavaksi seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Muussa tapauksessa apurahaa tulee hakea uudelleen.

Milloin voit hakea apurahaa?

 

Apurahojen hakuajat ovat 1.3.-30.4. sekä 1.9.-31.10. Hakemukset käsitellään touko- ja joulukuussa säätiön hallituksen kokouksissa. Lue tästä, miten apurahaa haetaan ja lähetä hakemuksesi sähköisesti.

Säätiön apurahahakemus

"*" näyttää pakolliset kentät

Apurahan hakija on*

Apurahan hakijan tiedot*
Osoite*
Joukkueen yhteyshenkilön nimi
Osoite
Tutkimushankkeen, jatko-opintojen, oikeustapauskilpailun tms. sisältö ja aloittamisajankohta
Suostumus*
Suostun siihen, että nimeni julkaistaan Asianajajaliiton viestintäkanavissa apurahan saajista tiedotettaessa (nimi, apurahan määrä ja mihin apuraha on myönnetty)
Pudota tiedostot tähän tai
Max. tiedoston koko: 10 MB.
  Pudota tiedostot tähän tai
  Max. tiedoston koko: 10 MB.
   Pudota tiedostot tähän tai
   Max. tiedoston koko: 10 MB.
    Pudota tiedostot tähän tai
    Max. tiedoston koko: 10 MB.
     Pudota tiedostot tähän tai
     Max. tiedoston koko: 10 MB.
      Pudota tiedostot tähän tai
      Max. tiedoston koko: 10 MB.
       Pudota tiedostot tähän tai
       Max. tiedoston koko: 10 MB.
        Pudota tiedostot tähän tai
        Max. tiedoston koko: 10 MB.