Skip to main content

Näin haet apurahaa

Näin haet apurahaa

Säätiölle osoitetusta hakemuksesta tulee ilmetä:

 • mihin apurahaa haetaan
 • hakijaa koskevat tiedot
  • nimi
  • onko hakija asianajaja vai toimiston muu juristi
  • nykyinen työpaikka
  • postiosoite
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
 • apurahahanketta koskevat tiedot
  • tutkimushankkeen, jatko-opintojen, oikeustapauskilpailun jne. sisältö ja aloittamisajankohta
  • asianajajan ja asianajotoimiston juristin pääasialliset osaamisalueet sekä asianajotoimiston palvelualueet, mikäli apurahaa haetaan muihin jatko-opintoihin kuin väitöskirjatyöhön tai asianajajien ammattipätevyyttä ja -taitoa täydentävään tai kehittävään koulutukseen ja opintomatkoihin
  • selvitys siitä, miksi haettu apuraha on asianajajan ammatinharjoittamisen tai asianajopalveluiden tarjoamisen kannalta hyödyllistä (kohdat 1, 2, 3, 4 ja 5), ja apurahaan liittyvä erityinen syy (kohta 5)
  • tutkimussuunnitelma, arvioitu kestoaika, tutkimuksen tarkoitus, mihin apuraha on tarkoitus käyttää
  • kustannusarvio (luettelo kaikista niistä kuluista, joita apurahalla on tarkoitus kattaa, myös kokonaisbudjetti, mikäli haetaan vain osarahoitusta)
  • selvitys niistä muista apurahoista, joita hankkeeseen on haettu ja aiotaan hakea sekä hakijalle jo aikaisemmin myönnetyt apurahat
  • mikäli apurahaa haetaan taannehtivasti, selvitystä jo suoritetuista kustannuksista (laskukopiot, kuitit)
  • selvitystä siitä, että hakija on hyväksytty suorittamaan opintoja (esim. ulkomaisen korkeakoulun hyväksymistodistus/kirje)
 • haettavan apurahan määrä
 • väitöskirjatyön ohjaajan lausunto
 • hakijan ansioluettelo

Apurahan myöntämisen jälkeen hakijaa pyydetään toimittaan tarkemmat

 • henkilötietonsa sekä
 • pankkiyhteystietonsa

Apurahan saajan tulee myös toimittaa yksityiskohtainen selvitys siitä, mihin apuraha on apurahan käyttöjakson päättyessä käytetty, ellei selvitystä ole annettu jo apurahahakemuksessa.

Apurahan saaja antaa lähtökohtaisesti suostumuksensa nimensä, apurahan kohteen (väitöskirja, opinnot jne.) ja apurahan määrän julkaisemiseen.

Mikäli apurahaa ei ole käytetty haettuun tarkoitukseen hakemuksessa ilmoitettuna aikana, on säätiö niin päättäessään oikeutettu katsomaan apurahan käyttämättömän osuuden peruuntuneeksi ja perimään sen takaisin.

Myönnetty apuraha tulee hakea maksettavaksi seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Muussa tapauksessa apurahaa tulee hakea uudelleen.

Milloin voit hakea apurahaa?

 

Apurahojen hakuajat ovat 1.3.-30.4. sekä 1.9.-31.10. Hakemukset käsitellään touko- ja joulukuussa säätiön hallituksen kokouksissa. Lue tästä, miten apurahaa haetaan ja lähetä hakemuksesi sähköisesti.

Säätiön apurahahakemus

"*" tarkoittaa pakollista kenttää

Apurahan hakija on*

Apurahan hakijan tiedot*
Osoite*
Joukkueen yhteyshenkilön nimi
Osoite
Tutkimushankkeen, jatko-opintojen, oikeustapauskilpailun tms. sisältö ja aloittamisajankohta
Suostumus*
Suostun siihen, että nimeni julkaistaan Asianajajaliiton viestintäkanavissa apurahan saajista tiedotettaessa (nimi, apurahan määrä ja mihin apuraha on myönnetty)
Tuo tiedostot tähän tai
Max. file size: 10 MB.
  Tuo tiedostot tähän tai
  Max. file size: 10 MB.
   Tuo tiedostot tähän tai
   Max. file size: 10 MB.
    Tuo tiedostot tähän tai
    Max. file size: 10 MB.
     Tuo tiedostot tähän tai
     Max. file size: 10 MB.
      Tuo tiedostot tähän tai
      Max. file size: 10 MB.
       Tuo tiedostot tähän tai
       Max. file size: 10 MB.
        Tuo tiedostot tähän tai
        Max. file size: 10 MB.