Skip to main content

Så här söker du stipendium

Så här söker du stipendium

Uppgifter som ska framgå av ansökan som riktas till Stiftelsen:

 • uppgifter om sökanden
  • namn och kontaktuppgifter
  • nuvarande arbetsplats
  • om sökanden är advokat eller annan jurist på en advokatbyrå
  • meritförteckning
 • stipendiebelopp som sökes
 • för vilket ändamål söks stipendiet
 • kostnadskalkyl
  • förteckning över alla de kostnader som stipendiet ska täcka, även totalbudgeten om endast delfinansiering söks
  • om stipendiet söks retroaktivt, en utredning om redan betalda kostnader (kopior av fakturor, kvitton)
  • utredning om andra stipendier, som har sökts och man avser söka för projektet samt stipendier som sökanden har beviljats redan tidigare
 • innehåll i och starttidpunkten för forskningsprojektet, vidareutbildningen, rättsfallstävlingen
 • forskningsplan, uppskattad varaktighet, forskningens syfte, vad stipendiet ska användas till
 • utlåtande från handledaren för arbetet med doktorsavhandlingen
 • de huvudsakliga kompetensområdena för advokaten och advokatbyråns jurist om stipendiet söks för annan vidareutbildning än arbete med doktorsavhandling
 • utredning om att sökanden har antagits till studierna (t.ex. antagningsintyg/brev från en utländsk högskola)

 

Säätiön apurahahakemus

"*" indicates required fields

Apurahan hakija on*

Apurahan hakijan tiedot*
Osoite*
Joukkueen yhteyshenkilön nimi
Osoite
Tutkimushankkeen, jatko-opintojen, oikeustapauskilpailun tms. sisältö ja aloittamisajankohta
Suostumus*
Suostun siihen, että nimeni julkaistaan Asianajajaliiton viestintäkanavissa apurahan saajista tiedotettaessa (nimi, apurahan määrä ja mihin apuraha on myönnetty)
Drop files here or
Max. file size: 10 MB.
  Drop files here or
  Max. file size: 10 MB.
   Drop files here or
   Max. file size: 10 MB.
    Drop files here or
    Max. file size: 10 MB.
     Drop files here or
     Max. file size: 10 MB.
      Drop files here or
      Max. file size: 10 MB.
       Drop files here or
       Max. file size: 10 MB.
        Drop files here or
        Max. file size: 10 MB.
         Vahvistan hyväksyväni palvelun tietosuojakäytännöt.*