Skip to main content

Så här söker du stipendium

Så här söker du stipendium

Uppgifter som ska framgå av ansökan som riktas till Stiftelsen:

 • uppgifter om sökanden
  • namn och kontaktuppgifter
  • nuvarande arbetsplats
  • om sökanden är advokat eller annan jurist på en advokatbyrå
  • meritförteckning
 • stipendiebelopp som sökes
 • för vilket ändamål söks stipendiet
 • kostnadskalkyl
  • förteckning över alla de kostnader som stipendiet ska täcka, även totalbudgeten om endast delfinansiering söks
  • om stipendiet söks retroaktivt, en utredning om redan betalda kostnader (kopior av fakturor, kvitton)
  • utredning om andra stipendier, som har sökts och man avser söka för projektet samt stipendier som sökanden har beviljats redan tidigare
 • innehåll i och starttidpunkten för forskningsprojektet, vidareutbildningen, rättsfallstävlingen
 • forskningsplan, uppskattad varaktighet, forskningens syfte, vad stipendiet ska användas till
 • utlåtande från handledaren för arbetet med doktorsavhandlingen
 • de huvudsakliga kompetensområdena för advokaten och advokatbyråns jurist om stipendiet söks för annan vidareutbildning än arbete med doktorsavhandling
 • utredning om att sökanden har antagits till studierna (t.ex. antagningsintyg/brev från en utländsk högskola)

 

Stiftelsens stipendieansökan

*” anger obligatoriska fält

Sökande är*

Sökandens personuppgifter*
Adress*
Kontaktpersonens namn
Adress
Innehåll och startdatum för de fortsatta studierna eller forskningsprojektet, rättegångstävlingen eller motsvarande.
Samtycke*
Jag ger mitt samtycke till att mitt namn publiceras vid Advokatförbundets kommunikationskanaler ifall jag har beviljats stipendium (namn, belopp och syfte)
Dra filer hit eller
Max filstorlek: 10 MB.
  Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 10 MB.
   Dra filer hit eller
   Max filstorlek: 10 MB.
    Dra filer hit eller
    Max filstorlek: 10 MB.
     Dra filer hit eller
     Max filstorlek: 10 MB.
      Dra filer hit eller
      Max filstorlek: 10 MB.
       Dra filer hit eller
       Max filstorlek: 10 MB.
        Dra filer hit eller
        Max filstorlek: 10 MB.
         Jag accepterar nätservicens integritetspolicy.*