Skip to main content

Advokatförbundet 100 år

Finlands Advokatförbund firade sitt 100-års jubileum år 2019

Temat för jubileumsåret var Advokaten tryggar rättsstaten. Vi ville speciellt lyfta fram advokaternas arbete och dess betydelse i vårt samhälle. Vi hoppas att jubileumsåret bidrog till att öka medvetenheten om varför du ska välja just en advokat.

Historia

Advokatverksamheten i sin nuvarande form fick sin början i Frankrike redan på 1200-talet. I Finland och Sverige inleddes yrkesmässig advokatverksamhet i början av 1600-talet. Efter att Finland blivit självständigt organiserade sig vårt lands advokatkår på riksnivå: Finlands Advokatförbund grundades i Åbo år 1919.

Evenemang under jubileumsåret

Under jubileumsåret ordnade vi flera evenemang för våra medlemmar, förbundets förtroendevalda och intressentgrupper.

  • 25.1.2019 Jubileumsårets Advokatdag, Helsingfors Mässcentrum
  • 14.6.2019 Delegationens jubileumsmöte, Åbo
  • 23.8.2019 Advokatförbundet 100 år – huvudfest och festmiddag, Helsingfors
  • och flera evenemang organiserade av Advokatförbundets lokalavdelningar