Skip to main content

Ansvarsfullt donerande i november

Ansvarsfullt donerande i november

I kampanjen upprätte advokater i november 2019 avgiftsfritt testamente, där åtminstone en mottagare var en organisation som deltog i kampanjen. Läs mera om resultaten i vår pressmeddelande (på finska, 17.12.2019).

Mer information

Johanna Kainulainen, kommunikationsexpert, tfn 040 721 7289, fornamn.efternamn@advokatforbundet.fi