Skip to main content

Varför välja en advokat

Advokaten är ett tryggt val

Beteckningarna advokat och advokatbyrå är skyddade enligt lag och de kan endast användas av jurister som godkänts av Finlands Advokatförbund.

Även om en annan bild ges i de amerikanska rättsserierna, betyder alltså synonymerna “rättslärd” och “jurist” inte alls samma som “advokat”. En advokat är en jurist som är specialiserad på att tillvarata sin klients rättigheter: det krävs mer av advokater och de övervakas noggrannare än andra juristkollegor. I Finland kan inte vilken juris magister som helst verka som advokat: endast en av sju sysselsatta jurister är advokat.

Yrkesbeteckningen advokat får alltså endast användas av en erfaren jurist som är godkänd som medlem i Finlands Advokatförbund och som dessutom har avlagt en krävande advokatexamen. (Se behörighetskriterierna för att bli advokat här).

Vad är en advokat?

 1. Alla advokater är utbildade juris magistrar det vill säga jurister.
 2. Advokatens yrkesbeteckning är skyddad enligt lag.
 3. För att bli advokat ska juristen ha flera års branschrelaterad arbetserfarenhet och han eller hon ska avlägga en krävande tredelad specialyrkesexamen, det vill säga advokatexamen med godkänt resultat.
 4. Advokaternas tjänsteverksamhet styrs av striktare kvalitetskriterier än för andra jurister och advokater är föremål för mycket strängare tillsyn än andra yrkesverksamma inom rättsvård.
 5. I Finland är advokaterna en liten minoritet, endast var sjunde sysselsatta jurist är advokat!

Höga kvalitetskrav på verksamheten

Advokaters tjänsteverksamhet styrs av högre kvalitetskriterier än andra jurister.

 1. Advokaten är skyldig att hålla sin kompetens uppdaterad: den regelbundna utbildningsplikten är 18 timmar per år. (se här Fortbildning för advokater).
 2. Dessutom ska advokaten ha en giltig ansvarsförsäkring, vars minimibelopp är 200 000 euro. För att garantera rättssäkerheten för både klienten och advokaten har Advokatförbundet också gett en rekommendation till sina medlemmar om att upprätta ett skriftligt avtal för uppdraget (uppdragsbekräftelse), där bl.a. det huvudsakliga innehållet i uppdraget och faktureringsgrunderna ska framgå.
 3. Advokater övervakas dygnet runt striktare än någon annan yrkesgrupp. Läs mer om vår tillsyn.

När du väljer en advokat, vet du att du får högklassig och garanterat yrkeskunnig service. Du kan också få juridisk hjälp av andra jurister, men observera att samma kriterier och rätt att framföra klagomål inte gäller till exempel jurister som arbetar på juristbyråer.

Ytterligare information om anvisningar som reglerar advokaternas verksamhet.

Kvaliteten på advokaten garanterar bl.a.

 • högre juridisk examen (JM/JK)
 • krävande advokatexamen
 • minst fyra års arbetserfarenhet av juridiska uppgifter
 • Lämplighet att verka som advokat enligt lagen om advokater och Advokatförbundets stadgar
 • fortbildning inom branschen minst 18 h/år
 • underställd tillsyn dygnet runt, inte bara i yrkesverksamheten