Skip to main content

Juristterminologi

Kort om juristtitlar

Jurist = Person som avlagt juridisk universitetsexamen (JM/JK)
 
Vicehäradshövding (VH) = jurist som avklarat domstolspraktik
 
Advokat = Person som är godkänd som medlem i Finlands Advokatförbund och som har avlagt juridisk universitetsexamen och har minst fyra års erfarenhet av juridiska uppdrag och en separat avlagd advokatexamen. Alla advokater arbetar endast vid advokatbyråer eller statens rättshjälpsbyråer. Jurister som arbetar vid juridiska byråer, hos kommuner, organisationer och andra företag än advokatbyråer kan inte använda den i lagen skyddade yrkesbeteckningen advokat.
 
Rättegångsbiträde med tillstånd (s.k. tillståndsjurist) = jurist som har tillstånd att verka som rättegångsbiträde. Tillstånd beviljas av rättegångsbiträdesnämnden. Villkoret för att erhålla tillstånd är bl.a. juridisk universitetsexamen och att personen har erfarenhet av att under minst ett år ha verkat i uppgifter som gör honom eller henne förtrogen med uppdraget som rättegångsbiträde eller avlagd advokatexamen.
 
Offentligt rättsbiträde = jurist som arbetar vid statens rättshjälpsbyrå. Ungefär hälften av dem är advokater.
 

Förvirrande yrkesroller

  • Det finns cirka 2 200 advokater i Finland.
  • Det är cirka 15% av de 20 000 jurister som arbetar i Finland.
  • Av advokaterna arbetar cirka 2 100 vid privata advokatbyråer och 100 som offentliga rättsbiträden vid statens rättshjälpsbyrå.
  • I regel får endast advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd (s.k. tillståndsjurister) biträda vid rättegångar.
  • I Finland finns cirka 1 600 tillståndsjurister.
  • Tillståndsjurister arbetar även vid advokatbyråer (t.ex. därför att behörighetsvillkoren för medlemskap i Advokatförbundet inte ännu uppfylls)