Skip to main content

Juristisanasto

Juristinimikkeiden lyhyt oppimäärä

Tiesitkö, että asianajaja on itse asiassa enemmän kuin lakimies? Suomessa ammattinimikkeet lakimies ja juristi eivät tarkoita ollenkaan samaa kuin asianajaja – vaikka tv:n lakisarjoista saa aivan toisen kuvan. Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat asianajajalailla suojattuja ja niitä saavat käyttää ainoastaan Suomen Asianajajaliittoon hyväksytyt, kokeneet lakimiehet (nykykielellä juristit). 
 
Juristi (aik. lakimies) = Oikeustieteellisen yliopistotutkinnon suorittanut henkilö (OTM/OTK)
 
Varatuomari (VT) = Juristi (aik. lakimies), joka on suorittanut tuomioistuinharjoittelun.
 
Asianajaja (myös “advokaatti”) = Asianajajaliiton jäseneksi hyväksytty oikeustieteellisen yliopistotutkinnon suorittanut henkilö, jolla on vähintään neljän vuoden oikeudellinen työkokemus ja erikseen suoritettu asianajajatutkinto. Kaikki asianajajat työskentelevät vain asianajotoimistoissa tai valtion oikeusaputoimistoissa. Lakiasiaintoimistoissa, kunnissa, järjestöissä tai muissa yrityksissä kuin asianajotoimistoissa toimivat juristit eivät voi käyttää lailla suojattua asianajajan ammattinimikettä.
 
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja (ns. lupajuristi, aik. lupalakimies) = juristi, jolla on lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana. Luvan myöntää oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Luvan saamisen edellytyksenä on mm. oikeustieteellinen yliopistotutkinto ja vähintään vuoden oikeudenkäyntiavustajan tehtäviin perehdyttävä työkokemus tai asianajajatutkinnon suorittaminen.
 
Julkinen oikeusavustaja = Valtion oikeusaputoimistossa työskentelevä juristi. Heistä noin puolet on asianajajia.

Sekava ammattinimikkeistö

  • Suomessa on noin 2 200 asianajajaa.
  • Tämä on noin 15 prosenttia suomalaisista työelämässä olevista 20 000 juristista.
  • Asianajajista noin 2 100 työskentelee yksityisissä asianajotoimistoissa ja noin 100 julkisina oikeusavustajina valtion oikeusaputoimistoissa.
  • Oikeudenkäynneissä saavat avustaa pääasiassa vain asianajajat, julkiset oikeusavustajat ja luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat (ns. lupajuristit).
  • Suomessa on noin 1 600 lupajuristia.
  • Myös asianajotoimistoissa työskentelee lupajuristeja (esim. siksi, että Asianajajaliiton jäsenyysedellytykset eivät ole vielä täyttyneet)