Skip to main content

Förlikningsutskottet

Advokatförbundets förlikningsutskott

Uppdraget för Advokatförbundets förlikningsutskott är att främja och framhäva medling som ett medel för tvistlösning, att genomföra medlingsutbildning för advokater och upprätthålla Advokatförbundets egen medlingsorganisation.

Ordförande:

Antti Pulkkinen

Medlemmar:

Mikko Elonheimo, Johanna Flythström, Helena Kalmanlehto, Maria Kivipelto, Anni Laitasalo-Kekkonen, Heidi Merikalla-Teir, Lasse Tirronen & Marja Välilä.

Sekreterare kommunikationsdirektör Sari Krappe, Advokatförbundet

Kontaktuppgifter: sovittelu@asianajajaliitto.fi