Skip to main content

Förlikningsutskottet

Advokatförbundets förlikningsutskott

Uppdraget för Advokatförbundets förlikningsutskott är att främja och framhäva medling som ett medel för tvistlösning, att genomföra medlingsutbildning för advokater och upprätthålla Advokatförbundets egen medlingsorganisation.

Ordförande:

Lasse Tirronen

Medlemmar:

Mikko Elonheimo, Johanna Flythström, Caius Honkanen, Kari Jaatinen, Timo A. Järvinen, Helena Kalmanlehto, Anna Kuusi, Heidi Merikalla-Teir, Antti Pulkkinen & Marja Välilä.

Sekreterare Marja Karppinen, Advokatförbundet

Kontaktuppgifter: sovittelu@asianajajaliitto.fi