Skip to main content

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen Asianajajaliitto.fi

Det här är Finlands Advokatförbunds tillgänglighetsutlåtande och det gäller webbplatsen asianajajaliitto.fi. Tjänsten regleras av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som kräver att webbplatser av operatörer som utför en offentlig administrativ funktion ska vara tillgängliga.

Webbplatsens tillgänglighetsstatus

Denna webbplats uppfyller AAA-tillgänglighetsnivå. I lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) ska webbplatsen uppfylla minst en nivå av AA-tillgänglighet.

Innehåll som inte är tillgänglighetsanpassat

Följande innehåll är inte tillgänglighetsanpassat eftersom undantaget gällande oproportionell börda i 3 kap. 8 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) tillfälligt tillämpas:

  • Bilagor som skapats före 23.9.2018, såsom pdf-filer, har inte planerats och genomförts i enlighet med tillgänglighetsprinciperna.

Upprättande av det här tillgänglighetsutlåtandet

Det här tillgänglighetsutlåtandet har uppdaterats 25.8.2021. Utlåtandet grundar sig på den bedömning av om webbplatsen uppfyller kraven i direktivet (EU) 2016/2102 som webbplatsens utvecklingsgrupp gjort.

Anmäl brist i tillgängligheten

Upptäckte du en brist i tillgängligheten på vår webbplats? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att rätta till det. Ge respons per e-post viestinta@asianajajaliitto.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker problem i tillgängligheten ska du först ge respons till oss, det vill säga de som upprätthåller webbplatsen. Det kan dröja 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du fick eller du inte alls får ett svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Det finns noggrann information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas på Södra Finlands regionförvaltningsverks webbplats.

Regionförvaltningsverkets kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000