Skip to main content

Det skriftliga provet

Advokatexamens skriftliga prov

Advokatexamen består av tre delar, det skriftliga provet, den etiska delen och en processdelen. Det skriftliga provet är en omfattande juridisk tent som i allmänhet innehåller uppgifter med påståenden och omfattande skriftliga uppgifter, såsom rättsfall.

Det skriftliga provet ordnas online minst två gånger om året. Alla avlägger provet på provdagen kl. 10.00–14.00 på valfri plats med sin egen dator. Provet ska utföras självständigt. Vid online-provet är det tillåtet att använda det material som nämns i examensfordringarna.

Examensfordringarna för det skriftliga provet ska behärskas ingående. I de skriftliga uppgifterna ska man hänvisa till källmaterial som anges i examensfordringarna. I genomsnitt har cirka hälften av deltagarna klarat det skriftliga provet under tidigare provomgångar. Förbered dig därför noggrant för provet. Om du har frågor om det skriftliga provet, svarar vi gärna på adressen tutkinto@asianajajaliitto.fi.

 

Regler och anvisningar för det skriftliga provet

 

 

Se kommande provdagar och anmäl dig till det skriftliga provet i vår evenemangskalender. Du kan ändra språket för enskilda evenemang till svenska.