Skip to main content

Så här ansöker du om att bli advokat

Så här ansöker du om att bli advokat

Du kan lämna in en medlemsansökan till Advokatförbundet redan i det skede du har avlagt alla tre delar av advokatexamen och övriga behörighetsvillkor för medlemskap är uppfyllda senast tre månader efter det att ansökan har lämnats in.

Du kan alltså lämna in en ansökan om medlemskap till förbundets kansli även om examensnämndens beslut fortfarande saknas, så länge som alla andra villkor för medlemskap (inklusive arbetslivserfarenhet) är uppfyllda inom tre månader från det att ansökan lämnades in.

Tips för att fylla i ansökan om medlemskap

Redogör noggrant för hur lång och hurudan arbetserfarenhet du har i ansökan om medlemskap. Om du haft avbrott i arbetet (familjeledighet etc.) ska du meddela avbrottens varaktighet. Om du arbetat deltid ska du meddela hur mycket du har arbetat, till exempel antalet timmar per vecka/månad.

Fyraårsregeln innebär erfarenhet av arbete som jurist med uppgifter för vilka det krävs avlagd juristexamen. Tvåårsregeln i sin tur innebär erfarenhet av advokatverksamhet till exempel vid en advokatbyrå. Du behöver inte veta vilken kategori erfarenheten hör, utan det viktigaste är att ge en noggrann redogörelse om arbetets karaktär.

Om din arbetserfarenhet kommer från din egen byrå ska du uppge omsättningen för din byrå under tiden i fråga och verksamhetens karaktär. Uppgifterna behövs för att bedöma om verksamheten har varit yrkesmässig.

Förlopp för ansökningsprocessen

  1. Fyll i medlemsansökan i vår e-tjänst ASSI: asiointi.asianajajaliitto.fi
  2. Bifoga till ansökan bilagan Uppgifter om ny byrå vid behov.
  3. Finlands Advokatförbund bekräftar att din ansökan har inkommit och anger handläggningstiden (ca 3 månader).
  4. Den lokala avdelningen kontaktar dig och kommer överens om tidpunkt för intervju.
  5. Efter intervjun överförs ditt ärende för beredning inför styrelsens möte.
  6. Styrelsens möte. Se mötesdatum här.
  7. Du kommer att meddelas om styrelsens beslut.

Om du inte kan använda Suomi.fi-identifikation eller om du har problem med att skicka in en ansökan kan du kontakta oss på jasenasiat@asianajajaliitto.fi.