Skip to main content

Uppsägning av medlemskap

Uppsägning av medlemskap

Om du är medlem eller passiv medlem i Advokatförbundet och vill säga upp ditt medlemskap i förbundet, ska du göra en skriftlig anmälan om det till styrelsen (36 § i Advokatförbundets stadgar). I stället för att avgå från förbundet kan du välja att ansöka hos Advokatförbundets styrelse om tillstånd att förbli medlem i Advokaförbundet under titeln ”advokat (pensionerad)” (9 § 6 mom. i lagen om advokater, 10 § i Advokatförbundets stadgar).

Du kan lämna in meddelandet om uppsägning av medlemskap via Advokatförbundets e-tjänst ASSI.

Utträdet ur Advokatförbundet träder i kraft tidigast två månader efter att anmälan om utträde har inkommit, om inte styrelsen beslutar något annat. Utträde kan inte beviljas retroaktivt.

Avgifterna till Advokatförbundet ska betalas för den tid medlemskapet varat, tillsynsavgiften dock för hela året.

Ytterligare information: jasenasiat@asianajajaliitto.fi

 

Det redogörs för behandlingen av dina personuppgifter i Finlands Advokatförbunds dataskyddsbeskrivning och i medlemsregistrets registerbeskrivning.