Skip to main content

Uppsägning av medlemskap

Uppsägning av medlemskap

Om du är medlem eller passiv medlem i Advokatförbundet och vill säga upp ditt medlemskap i förbundet, ska du göra en skriftlig anmälan om det till styrelsen (36 § i Advokatförbundets stadgar). I stället för att avgå från förbundet kan du välja att ansöka hos Advokatförbundets styrelse om tillstånd att förbli medlem i Advokaförbundet under titeln ”advokat (pensionerad)” (9 § 6 mom. i lagen om advokater, 10 § i Advokatförbundets stadgar).

Du kan anmäla uppsägning av medlemskap genom att fylla i blanketten nedan.

Utträdet ur Advokatförbundet träder i kraft två månader efter att anmälan om utträde har inkommit till byrån, om inte styrelsen beslutar något annat. Utträdet kan träda i kraft även tidigare, om advokaten övergår till en tjänst som tingsdomare eller en annan sådan tjänst eller uppgift (t.ex. hos en revisionsbyrå), där advokaten inte kan verka enligt 3 § 4 mom. i lagen om advokater. Utträde kan inte beviljas retroaktivt.

Avgifterna till Advokatförbundet ska betalas för den tid medlemskapet varat, tillsynsavgiften dock för hela året.

Ansökan om uppsägning av medlemskap

Med denna blankett kan du ansöka om utträde ur Advokatförbundet, EU-registret som förbundet upprätthåller, säga upp passivt medlemskap i förbundet och titeln ‘advokat (pensionerad)’.

Uppgifterna i ansökan registreras i Advokatförbundets medlemsregister. Det redogörs för behandlingen av dina personuppgifter i Finlands Advokatförbunds dataskyddsbeskrivning och i medlemsregistrets registerbeskrivning.

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

  • Hakijan tiedot:

  • Siirtyminen uuteen tehtävään

  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ

Ytterligare information: jasenasiat@asianajajaliitto.fi