Utbildningar och evenemang

Komplettera din kompetens med Advokatakademins utbildningar

Vi ordnar mångsidig, högkvalitativ och förmånlig yrkesmässig utbildning för advokater. Våra utbildningar är öppna också för personal vid advokatbyråer och rättshjälpsbyråer. Med hjälp av vårt dagsaktuella och omfattande utbud av utbildningar utvecklar du dina färdigheter under ledning av starka experter inom branschen.

 

 

Välj det för dig lämpligaste sättet att studera

Våra mångsidiga utbildningar möjliggör studier i olika livssituationer och svarar mot olika behov. Du kan välja mellan närutbildningar, webbseminarier, online-utbildningar och evenemang. På närutbildningarna drar du nytta av utbildarens närvaro och serveringar på plats. På webbseminarier får du utbildning i realtid där du vill och slipper restid och resekostnader. Du kan utnyttja online-utbildningar precis när det passar dig bäst. Under evenemangen upplever du unika och värdefulla stunder tillsammans med andra yrkespersoner inom juridik, utvecklas i ditt arbete och bildar nätverk. Läs mer om våra mångsidiga utbildningar och evenemang!

 

Se våra utbildningar i utbildnings- och evenemangskalendern
Se våra webbutbildningar i utbildnings- och evenemangskalendern
Se evenemangen i utbildnings- och evenemangskalendern

Utbildningsskyldigheten säkerställer att kompetensen utvecklas

Varje advokat använder i Finland minst 18 timmar per år för sin yrkesmässiga utveckling. Detta styrs genom en anvisning om fortbildning som är förpliktande för advokater. Därigenom säkerställs att advokaterna har den senaste informationen om utvecklingen inom branschen och om kvalitetskriterierna för verksamheten. Den oberoende tillsynsnämnden https://valvontalautakunta.fi/sv/ som finns i anslutning till advokatförbundet övervakar att skyldigheten till fortbildning fullgörs på det sätt som lagen förutsätter.

Som fortbildning räknas juridisk utbildning, annan utbildning i anslutning till advokatverksamhet och yrkesetisk utbildning samt språkstudier i anslutning till yrket och forsknings-, undervisnings- eller publikationsverksamhet inom det juridiska området. Dessutom kan även upprättande av juridiska utlåtanden och utlåtanden i anslutning till lagberedning betraktas som fortbildning.

Se anvisningarna om fortbildning av advokater.

 

Mer information

Utbildningsexperten Salla Vainio eller utbildningskoordinatorn Marja Karppinen ger dig mer information om advokatförbundets utbildningsverksamhet på adressen koulutus@asianajajaliitto.fi. Mer information om samarbetsutbildningar med Advokatförbundet av juridiska fakulteten vid Åbo universitet, oik-taydennyskoulutus@utu.fi.

 

Anmälan och annulleringsvillkor

Vi använder anmälningssystemet Eventilla för anmälan till våra utbildningar. Anmälan till kurserna kan inte göras per telefon eller e-post. Ändringar eller annulleringar av anmälan ska göras via den länk som kommer i e-postbekräftelsen.

Deltagandet på närutbildningar och webbseminarier kan avbokas avgiftsfritt senast två veckor innan evenemanget. För annulleringar som gjorts senare än två veckor innan evenemanget debiteras 50 procent av deltagaravgiften och för annulleringar som gjorts senare än en vecka innan evenemanget debiteras hela deltagaravgiften. Köp av online-utbildning kan inte annulleras och avgiften återbetalas inte.

För annulleringar av reseseminarier som gjorts senast tre veckor innan resan debiteras 50 procent av deltagaravgiften och för annulleringar som gjorts en vecka innan resan eller senare debiteras hela deltagaravgiften.