Skip to main content

Varför bli advokat

Varför advokat

Vill du ha ett intressant och meningsfullt yrke som grundar sig på att trygga rättigheterna för de svagaste, kontinuerlig yrkesmässig utveckling och orubbligt stöd från kollegerna – och där du kommer att hitta arbete även i framtiden var som helst i Finland? Är du redan färdigutbildad jurist, kanske också intresserad av företagande och har redan varit ute i arbetslivet några år?

Då kan advokatyrket vara rätt val för dig.

Om du vill bli advokat, avlägg den tredelade advokatexamen, sök arbete på en advokatbyrå eller starta en egen juridisk byrå: efter att du har samlat yrkeskunnighet i fyra år kan du skicka din ansökan om medlemskap till oss!

Framtidsyrket intresserar studerande

Vintern 2018 frågade Advokatförbundet juridikstuderande hurudant arbete och hurudan arbetsgivare som intresserar dem. Enligt enkäten var cirka tre av fyra av dem som svarade intresserade av att arbeta som advokat i ett anställningsförhållande och endast var femte uppgav att advokatyrket inte alls intresserar. De faktorer som tilltalade mest när det gällde det framtida yrket var mångsidigt arbete, konkurrenskraftig lön, utvecklingsmöjligheter och vänligt arbetsklimat. Två av tre som besvarade enkäten var kvinnor. Nästa 98,7 procent av dem som inte var advokater men arbetar inom rättsområdet uppgav att de är beredda att övergå till advokatyrket i framtiden! 

Specialisera dig på dina egna villkor

Unga advokater, som verkat en tid i branschen anser att de allra viktigaste sakerna i deras nuvarande arbete är “mångsidiga arbetsuppgifter, intellektuella utmaningar och möjligheter att utnyttja sin egen expertis”. Advokatyrket är ett arbete som är viktigt – advokaten ser till att alla får rättvisa i sitt ärende. Och inom ditt rättsområde kan du välja mellan åtminstone 20 olika områden – och i varje område finns det intressant arbete i decennier framöver.

Kom ihåg att den som vill bli advokat/medlem ska arbeta med eller börja arbeta med advokatuppdrag yrkesmässigt och bo i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dessutom ska sökanden uppfylla de behörighetsvillkor som fastställts i stadgarna.

Läs mer om hur du ansöker om att bli advokat.

Medlemsförmåner

Som medlem i Advokatförbundet får du förmåner, som inte dina kolleger utanför advokatkåren har:

  • Du får använda yrkesbeteckningen advokat som är respekterad bland klienter i Finland och internationellt.
  • Yrkesbeteckningen advokat ger även en uttömmande förklaring om din yrkeskompetens: du är en tillförlitlig expert som tillhandahåller högklassig service och din verksamhet är etisk och övervakad.
  • Du är en del av advokatkåren och du har möjlighet att nätverka med kolleger genom att delta i Advokatförbundets mångsidiga och effektiva juridiska verksamhet och fina medlemsevenemang.
  • Du får rätt att delta i den förmånliga fortbildning som förbundet ordnar och som kontinuerligt utvecklas.
  • Speciellt inom förtroendeuppdrag kan du påverka rättstillståndet i Finland och riktlinjerna inom branschen.
  • Advokatförbundets stöd och aktuella anvisningar kan utnyttjas kontinuerligt.

Tillgång till Advokatförbundets mångsidiga tjänster

Som medlem i förbundet har du rätt till mångsidiga tjänster. Advokatförbundet har väldigt mångsidiga kommunikationskanaler – både tryckt material och digitalt – vilket gör att du är den första som får information om vad som händer i din bransch och varför. Du har även tillgång till förbundets anvisningar och handböcker – likaså sakkunnigt personligt stöd.

Du har bl.a. rätt till följande förmåner:

Varför är det bra för en jurist att bli advokat

I den här videon förklarar Advokatförbundets ordförande Jarkko Ruohola varför det är bra för speciellt jurister att försöka bli medlem i Advokatförbundet, det vill säga advokat.

Vad innebär den advokatexamen som Advokatförbundet ordnar?

I den här videon berättar Advokatförbundets ordförande Jarkko Ruohola om advokatexamen och om att avlägga den.