Komplettera din kompetens!

Övning ger färdighet.

Mångsidig yrkesutbildning

Vi anordnar mångsidig yrkesmässig fortbildning för advokater och annan personal vid advokatbyråer!

Fråga efter mer information av oss!

  • Du kan fråga mer om Advokatförbundets utbildningsverksamhet av servicedirektör Liisa Aro eller utbildningskoordinator Marja Karppinen på adressen koulutus@asianajajaliitto.fi
  • Förfrågningar om utbildningar som genomförs i samarbete med Advokatförbundet kan riktas till servicesekreterare Tarja Lindén på juridiska fakulteten vid Åbo universitet, oik-taydennyskoulutus@utu.fi

Advokater är skyldiga att utbilda sig

Enligt fortbildningsanvisningen som förpliktar advokater ska varje advokat använda 18 timmar per år till yrkesmässig utveckling. Med hjälp av fortbildningsskyldigheten säkerställer vi att advokaterna alltid har tillgång till den senaste informationen om branschens utveckling samt kvalitetskriterier för verksamheten. Vi har också i uppgift att övervaka att advokaterna uppfyller sin fortbildningsskyldighet på det sätt som lagen kräver.

Som fortbildning räknas juridisk utbildning, annan utbildning som hänför sig till advokatverksamhet och yrkesetisk utbildning samt språkstudier i anslutning till yrket och forsknings-, undervisnings- eller publikationsverksamhet inom det rättsvetenskapliga området. Dessutom kan även utarbetande av juridiska utlåtanden och utlåtanden i anslutning till lagberedning anses vara fortbildning. Genomförandet av advokaternas fortbildningsskyldighet övervakas av den oberoende tillsynsnämnden som har sin verksamhet i anslutning till Advokatförbundet.

Bekanta dig med vårt mångsidiga utbildningsutbud

I samarbete med universitet och andra utbildare erbjuder vi advokater och advokatbyråer högklassig och förmånlig fortbildning för att upprätthålla och utveckla yrkeskunskapen. Det är även möjligt att delta via fjärranslutning i flera av våra utbildningsevenemang.

Anmälan och annulleringsvillkor

Vi använder anmälningssystemet Eventilla för anmälan till våra utbildningar. Anmälan till kurserna kan inte göras per telefon eller e-post. Ändringar eller annulleringar av anmälan ska göras via den länk som kommer i e-postbekräftelsen. Se våra annulleringsvillkor här.