Skip to main content

Tidskriften Advokaatti

– intressant om advokatbranschen

Tidskriften Advokaatti

Advokaatti är Advokatförbundets medlems- och intressentgruppstidskrift, som utkommer fem gånger om året. Advokaatti tar tag i aktuella ämnen i rättslivet och samhället. Tidskriften koncentrerar sig speciellt på händelser inom advokatbranschen och juridiska påverkare. Tidskriften läses bl.a. av advokater, påverkare i rättslivet och representanter för medier.

Läs Advokaatti

Mediekort

 

Redaktionens kontaktuppgifter:

Sari Krappe, informationsdirektör, chefredaktör
gsm 040 562 0040 | fornamn.efternamn@asianajajaliitto.fi
Twitter: @sarikrappe

 

Johanna Kainulainen, kommunikationsexpert, redaktionschef
gsm 040 721 7289 | fornamn.efternamn@asianajajaliitto.fi
Twitter: @jkainulainen