Skip to main content

Tidskriften Advokaatti

Tidskriften Advokaatti

Advokaatti är Advokatförbundets medlems- och intressentgruppstidskrift, som utkommer fem gånger om året. Advokaatti tar tag i aktuella ämnen i rättslivet och samhället. Tidskriften koncentrerar sig speciellt på händelser inom advokatbranschen och juridiska påverkare. Tidskriften läses bl.a. av advokater, påverkare i rättslivet och representanter för medier.

 

Redaktionens kontaktuppgifter:

Liisa Laitinen, chefredaktör, direktör för kommunikation och fortbildning 
+358 44 333 0512 | förnamn.efternamn@advokatforbundet.fi
Twitter: @liisa_laitinen

Johanna Kainulainen, kommunikationsexpert, redaktionschef
+358 40 721 7289 | fornamn.efternamn@asianajajaliitto.fi
Twitter: @jkainulainen

Om vad eller vem vill du läsa i tidningen?

Om vad eller vem vill du läsa i tidningen?

Vänligen skicka oss tips om vilket ämne eller tankar hos vilken aktuell person du vill läsa om i tidskriften Advokaatti. Eller berätta för oss vad du tyckte om tidningen som du läste och artiklarna i den!

Vill du annonsera i Advokaatti?

Vill du annonsera i Advokaatti?

I Advokaattis mediekort finns uppgifter för annonsörer bl.a. annonspriser, tidtabell för utgivning och material samt kontaktuppgifter.