Finlands Advokatförbund

Behöver du en advokat?

Om du behöver en advokat, besöka söktjänsten www.hittaenadvokat.fi. Advokatförbundet ger inte juridisk rådgivning och kan inte rekommendera en enskild advokats eller advokatbyrås tjänster.

Våra kontakter

PB 194 (Mikaelsgatan 25)
00101 Helsingfors
+358 9 6866 120 (växeln)

Uppgifter som inte ingår i vår service

Fakturering

Kundtjänst
mån.-fre. kl. 10–12 och 13–15

Våra e-postadresser

Personal

Niko Jakobsson
Generalsekreterare
Jouko Katajamäki
ICT expert
+358 (0)9 6866 1266
Ida Koski
Kontorskoordinator
+358 40 359 1990
Silja Sihvonen
Administrativ och ekonomisk koordinator
+358 40 630 7748
Marian Grönlund
Direktör, medlemsärenden och allmän tillsyn
+358 40 833 1690
Marianne Helin
Jurist, granskningar
+358 50 473 4130
Petra Pentzin
Jurist, medlemsärenden
+358 50 598 8764
Kristiina Sare
Jurist, granskningar
+358 40 153 0999
Jonni Veikkonen
Jurist, rättspolitik och internationella ärenden
+358 50 406 9553
Minna Wilenius
Medlems- och examenskoordinator
+358 9 6866 120
Liisa Laitinen
Direktör, kommunikation och fortbildning
Heidi Enne Hyvönen
Informatör, redaktionschef för Defensor Legis
Annastiina Helander
Utbildnings- och evenemangskoordinator
+358 41 434 4883
Johanna Kainulainen
Kommunikationsexpert
Marja Karppinen
Utbildnings- och evenemangskoordinator
+358 50 350 0722
Samuli Knuutila
Expert inom marknadskommunikation
+358 40 166 2283
Salla Vainio
Sakkunnig för utbildning
Tillsynsnämnden vard. kl. 10-12
+358 9 6866 1250
Suvi Vekki
Tf chef för tillsynsenhet
+358 40 197 4964