Finlands Advokatförbund

Finlands Advokatförbund (FO-nummer 0202096-1) är ett offentligrättsligt organ som inrättats genom lag om advokater (496/1958) och vars stadgar (540/2021) har fastställts av justitieministeriet. Finlands Advokatförbund är på grund av sin lagstadgade karaktär inte upptaget i handels-, förenings- eller stiftelseregistret och har på grund av sin rättsliga karaktär ingen terminus som hänvisar till gemenskapens form (t.ex. rf, ab eller sr) i sitt namn.

Våra kontakter

PB 194 (Simonsgatan 12 B 16)
00101 Helsingfors
+358 9 6866 120 (växeln)

Uppgifter som inte ingår i vår service

Fakturering

(OBS: Vi är stängt från 1 till 31 juli 2022.)
Kundtjänst
mån.-fre. kl. 10–12 och 13–15

Våra e-postadresser

Personal

Niko Jakobsson
Generalsekreterare
Jouko Katajamäki
ICT expert
+358 45 358 1833
Milla Toivonen
HR- och förvaltningsexpert
+358 400 527 308
Elisa Gebhard
Jurist, rättspolitik
+358 50 575 1723
Kristiina Sare
Jurist, granskning
+358 40 153 0999
Jonni Veikkonen
Jurist, internationella ärenden och reglering
+358 50 406 9553
Melinda Ahlfors
Jurist, medlemsärenden
+358 40 532 0929
Aleksi Uusitalo
Praktikant
+358 9 6866 120
Minna Wilenius
Medlems- och examenskoordinator
+358 9 6866 120
Sari Krappe
Kommunikationsdirektör
Heidi Enne
Informatör
Johanna Kainulainen
Kommunikationsexpert
Marja Karppinen
Utbildnings- och evenemangskoordinator
+358 50 350 0722
Samuli Knuutila
Expert inom marknadskommunikation
+358 40 166 2283
Salla Vainio
Sakkunnig för utbildning
Rådgivning om klagomål vardagar kl. 10–12
+358 9 6866 1250
Kaisa Marttinen
tf chef för tillsynsenheten
Britta Andersin
Chef för tillsynsenhet (föräldraledig)