Finlands Advokatförbund

Våra kontakter

PB 194 (Simonsgatan 12 B 16)
00101 Helsingfors
+358 9 6866 120 (växeln)

Uppgifter som inte ingår i vår service

Fakturering

FO-nummer 0202096-1

Kundtjänst (endast per e-post och telefon)
mån.–fre. kl. 10–12 och 13–15

Våra e-postadresser

Personal

Operativ ledning

Niko Jakobsson
Generalsekreterare

Förvaltning

Milla Toivonen
HR- och förvaltningsexpert
+358 400 527 308

Förvaltning

Katja Vattulainen
Ekonomiexpert
+358 40 558 4515

Medlemsservice och fortbildning

Risto Ruuska
Direktör för enheten för medlemsservice

Medlemsservice och fortbildning

Marja Karppinen
Utbildnings- och evenemangskoordinator
+358 50 350 0722

Medlemsservice och fortbildning

Lucianna Liemola
Praktikant
+358 40 359 1990

Medlemsservice och fortbildning

Janna Toivonen
Jurist, medlemsservice (föräldraledig)

Medlemsservice och fortbildning

Salla Vainio
Sakkunnig för utbildning

Medlemsservice och fortbildning

Jonni Veikkonen
Jurist, medlemsservice
+358 40 197 5240

Medlemsservice och fortbildning

Minna Wilenius
Medlems- och examenskoordinator
+358 9 6866 1227

Kommunikation och utveckling

Sari Krappe
Kommunikationsdirektör

Kommunikation och utveckling

Heidi Enne
Informatör

Kommunikation och utveckling

Johanna Kainulainen
Kommunikationsexpert

Kommunikation och utveckling

Samuli Knuutila
Expert inom marknadskommunikation
+358 40 166 2283

Förhindrande av penningtvätt

Kristiina Sare
Jurist, granskning
+358 40 153 0999

Övervakning

Rådgivning om klagomål vardagar kl. 10–12
+358 9 6866 1250

Övervakning

Kaisa Marttinen
tf chef för tillsynsenheten

Övervakning

Britta Andersin
Chef för tillsynsenhet (föräldraledig)