Finlands Advokatförbund

Finlands Advokatförbund (FO-nummer 0202096-1) är ett offentligrättsligt organ som inrättats genom lag om advokater (496/1958) och vars stadgar (540/2021) har fastställts av justitieministeriet. Finlands Advokatförbund är på grund av sin lagstadgade karaktär inte upptaget i handels-, förenings- eller stiftelseregistret och har på grund av sin rättsliga karaktär ingen terminus som hänvisar till gemenskapens form (t.ex. rf, ab eller sr) i sitt namn.

Våra kontakter

PB 194 (Simonsgatan 12 B 16)
00101 Helsingfors
+358 9 6866 120 (växeln)

Uppgifter som inte ingår i vår service

Fakturering

Kundtjänst (endast per e-post och telefon)
mån., ons. & fre. kl. 10–12 och 13–15

Våra e-postadresser

Personal

Operativ ledning

Niko Jakobsson
Generalsekreterare

Förvaltning

Jouko Katajamäki
ICT expert
+358 45 358 1833

Förvaltning

Milla Toivonen
HR- och förvaltningsexpert
+358 400 527 308

Förvaltning

Katja Vattulainen
Ekonomiexpert
+358 40 558 4515

Allmän tillsyn och rättspolitik

Elisa Gebhard
Rättspolitisk jurist
+358 50 575 1723

Allmän tillsyn och rättspolitik

Noora Jokela
Jurist, granskning
+358 40 180 9008

Allmän tillsyn och rättspolitik

Kristiina Sare
Jurist, granskning
+358 40 153 0999

Medlemsärenden

Eero Knuutila
Praktikant
+358 40 359 1990

Medlemsärenden

Janna Toivonen
Jurist, medlemsservice (föräldraledig)

Medlemsärenden

Jonni Veikkonen
Jurist, medlemsservice
+358 50 406 9553

Medlemsärenden

Minna Wilenius
Medlems- och examenskoordinator
+358 9 6866 1227

Kommunikation och fortbildning

Sari Krappe
Kommunikationsdirektör

Kommunikation och fortbildning

Heidi Enne
Informatör

Kommunikation och fortbildning

Johanna Kainulainen
Kommunikationsexpert

Kommunikation och fortbildning

Marja Karppinen
Utbildnings- och evenemangskoordinator
+358 50 350 0722

Kommunikation och fortbildning

Samuli Knuutila
Expert inom marknadskommunikation
+358 40 166 2283

Kommunikation och fortbildning

Salla Vainio
Sakkunnig för utbildning

Övervakning

Rådgivning om klagomål vardagar kl. 10–12
+358 9 6866 1250

Övervakning

Kaisa Marttinen
tf chef för tillsynsenheten

Övervakning

Britta Andersin
Chef för tillsynsenhet (föräldraledig)