Skip to main content

Uppgifter som inte ingår i vår service

Advokatförbundets byrå

  • ger inte juridisk rådgivning.
  • kan inte rekommendera en enskild advokat. I söktjänsten Hitta en advokat kan du söka en lämplig advokat för juridisk rådgivning och hjälp.
  • sköter inte klagomålsärenden. De handhas av tillsynsnämnden, som har telefonrådgivning vardagar kl. 10–12 på nummer +358 9 6866 1250.