Att bli advokat

Är du intresserad av advokatexamen?

Varför är det bra att avlägga advokatexamen? Vad kostar det? Se när följande examenstillfällen ordnas och om du ännu hinner anmäla dig till dem.

Sök till ett respekterat yrke

Som medlem i Advokatförbundet har du rätt att använda den i lag skyddade yrkesbeteckningen advokat. Om du uppfyller medlemsvillkoren, skicka in din ansökan redan i dag!

Utbildning för advokatbyråer

Advokatförbundet ordnar i samarbete med universiteten högklassig yrkesmässig fortbildning för personalen på advokatbyråerna. Bekanta dig med vårt utbildningsutbud!

Anmäl dig till advokatexamen!

Advokatexamen är en ansedd yrkesexamen som Finlands Advokatförbund ordnar för jurister.

Avlägg advokatexamen

Examensfordringar

Examensfordringar

Läs mer om vad du behöver veta i advokatexamens skriftliga prov.

Bli medlem av oss

Bli medlem av oss

Se här under vilka förutsättningar en erfaren jurist kan accepteras som medlem i Advokatförbundet.

Medlingsutbildning

Medlingsutbildning

På listan över medlare kan införas endast advokat som med godkänt resultat har avlagt både grundkursen och fortsättningskursen i medling.

Medlemskapens förmåner