Skip to main content

Jäsenyyden päättäminen

Jäsenyyden päättäminen

Jos olet Asianajajaliiton jäsen tai passiivinen jäsen ja haluat erota liitosta, tulee sinun tehdä siitä liiton hallitukselle kirjallinen ilmoitus (säännöt 36 §). Liitosta eroamisen sijaan voit halutessasi hakea Asianajajaliiton hallitukselta lupaa pysyä Asianajajaliiton jäsenenä “asianajaja (eläkkeellä)” -nimikkeellä (asianajajalain 9 § 6 mom., Asianajajaliiton säännöt 10 §).

Voit tehdä ilmoituksen jäsenyyden päättämiseksi Asianajajaliiton asiointipalvelu ASSIssa.

Ero tulee voimaan aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua ilmoituksen saapumisesta, ellei hallitus toisin päätä. Eroa ei voida myöntää taannehtivasti.

Maksut liitolle on suoritettava jäsenyyttä vastaavalta ajalta, valvontamaksu kuitenkin koko vuodelta.

Lisätietoja: jasenasiat@asianajajaliitto.fi

 

Henkilötietojesi käsittelystä kerrotaan Suomen Asianajajaliiton tietosuojaselosteessa sekä jäsenrekisterin rekisteriselosteessa.