Skip to main content

Jäsenyyden päättyminen

Jäsenyyden päättyminen

Jos olet Asianajajaliiton jäsen tai passiivinen jäsen ja haluat erota liitosta, tulee sinun tehdä siitä liiton hallitukselle kirjallinen ilmoitus (säännöt 36 §). Liitosta eroamisen sijaan voit halutessasi hakea Asianajajaliiton hallitukselta lupaa pysyä Asianajajaliiton jäsenenä ”asianajaja (eläkkeellä)” -nimikkeellä (asianajajalain 9 § 6 mom., Asianajajaliiton säännöt 10 §).

Voit ilmoittaa erostasi alla olevalla jäsenyyden päättämistä koskevalla lomakkeella.

Ero tulee voimaan kahden kuukauden kuluttua eroilmoituksen saapumisesta Asianajajaliittoon, ellei hallitus toisin päätä. Ero voi tulla voimaan aikaisemminkin, mikäli asianajaja siirtyy esimerkiksi käräjätuomariksi tai muuhun sellaiseen virkaan tai tehtävään (esim. tilintarkastustoimistossa), jossa asianajaja ei asianajajalain (AAL 3 § 4 mom.) mukaan voi toimia. Eroa ei voida myöntää taannehtivasti.

Maksut liitolle on suoritettava jäsenyyttä vastaavalta ajalta, valvontamaksu kuitenkin koko vuodelta.

Ilmoitus jäsenyyden päättämiseksi

Tällä lomakkeella voit hakea eroa Asianajajaliitosta, liiton ylläpitämästä EU-luettelosta, liiton passiivisesta jäsenyydestä ja ”asianajaja (eläkkeellä)” -nimikkeestä.

Hakemuksen tiedot kirjataan Asianajajaliiton jäsenrekisteriin. Henkilötietojesi käsittelystä kerrotaan Suomen Asianajajaliiton tietosuojaselosteessa sekä jäsenrekisterin rekisteriselosteessa.

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

  • Hakijan tiedot:

  • Siirtyminen uuteen tehtävään

  • MM slash DD slash YYYY

Lisätietoja: jasenasiat@asianajajaliitto.fi