Skip to main content

Toimitusneuvosto

Defensor Legisin toimitusneuvosto 

Defensor Legisin toimitusneuvosto aloitti toimintansa vuoden 2023 alussa. Monimuotoinen toimitusneuvosto edustaa sekä liike- että yksityishenkilöjuridiikan osaamista, samoin kuin maantieteellistä laaja-alaisuutta.

Toimitusneuvoston jäsenet:

  • Oikeustieteen professori (Itä-Suomen yliopisto) Suvianna Hakalehto: erityisaloina mm. vahingonkorvausoikeus, julkisoikeus, moderni perhe- sekä jäämistöoikeus, lapsioikeus ja koulutusoikeus
  • Oikeustieteen professori (Turun yliopisto) Martti Häkkänen: erityisaloina mm. esine- ja ympäristöoikeus, ml. näihin liittyvät perusoikeuskysymykset
  • Rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtori (Helsingin yliopisto) Heli Korkka-Knuts: erityisaloina mm. yhtiöiden rikosoikeudellinen vastuu sekä liiketoiminnan kestävyys
  • Asianajaja, OTT, osakas (Dittmar & Indrenius) Juli Mansnérus: erityisaloina mm. immateriaalioikeudet ja lääke- sekä terveyssektorin juridiikka
  • Siviilioikeuden dosentti, General Counsel (Nordea Oyj) Sakari Wuolijoki: erityisaloina mm. siviilioikeus yleisesti ja pankkioikeus

Toimitusneuvoston tehtävänä on osallistua erityisesti Defensor Legisin pitkän tähtäimen kehitystyöhön. Toimitusneuvoston puheenjohtajana toimii julkaisun päätoimittaja, oikeustieteen tohtori Toni Malminen.