Skip to main content

Defensor Legis

Defensor Legis – oikeudellinen aikakauskirja

Defensor Legis on Asianajajaliiton vuodesta 1920 lähtien julkaisema oikeudellinen aikakauskirja. Vuonna 2020 sata vuotta täyttänyt Deffari on Pohjoismaiden vanhin asianajajien julkaisu.

Defensor Legis sisältää käytännönläheisiä artikkeleita oikeuselämän eri aloilta. Julkaisu on tarkoitettu oikeudellisen alan asiantuntijoille sekä kaikille oikeuskehityksestä kiinnostuneille.

Defensor Legis ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sen paperilehden levikki on noin tuhat. Julkaisun lukijakunnasta noin kolmasosa on muita kuin asianajajia.

 

Toimituksen yhteystiedot

Päätoimittaja: OTT Toni Malminen
 
Toimituspäällikkö: tiedottaja, FM Heidi Enne Hyvönen
 
Tiedustelut ja aineisto: defensorlegis@asianajajaliitto.fi

Ohjeita Defensor Legisin kirjoittajille

Valinnainen referee-menettely

Pidemmän artikkelin kirjoittaja voi halutessaan pyytää, että artikkeli toimitetaan toimituksen ulkopuolisen tieteellisen asiantuntijan arvioitavaksi ns. referee-menettelyssä. Referee-artikkelit tulee toimittaa päätoimittajalle noin 6 viikkoa ennen varsinaista aineistopäivää.

Defensor Legisin kirjoittajaohje

 

Aineiston määräajat ja julkaisupäivät 2024

N:o Referee-artikkelit Muut artikkelit Julkaisupäivä
1/2024 1.12.2023 15.1.2024 6.3.2024
2/2024 11.3.2024 24.4.2024 12.6.2024
3/2024 3.6.2024 14.8.2024 2.10.2024
4/2024 2.9.2024 15.10.2024 11.12.2024

 

Ota käyttöösi sähköinen Defensor Legis

– maksuton asianajajille ja asianajotoimistoille

Asianajajaliitto ja Edita tuottavat yhteistyössä Defensor Legisin sähköisen nettipalvelun. Edilex Lakikirjasto sisältää Defensor Legisin numerot kokonaisuudessaan numerosta 4/2003 alkaen sekä suurimman osan artikkeleista vuodesta 2000 lähtien.

Aineisto julkaistaan Edilexissä samaan aikaan, kun lehden paperiversio ilmestyy. Uudet lehdet ovat Edilexissä paitsi koko lehden käsittävänä pdf-tiedostona, myös artikkeleittain.

 

Mitä etuja verkkojulkaisun käytöstä on?

  • monipuoliset hakutoiminnot artikkelin nimen, kirjoittajan tai asiasanan mukaan
  • ammattilaisia palveleva julkaisu on aina saatavilla
  • palvelu toimii julkaisun artikkeleiden sähköisenä arkistona

Erikseen tilattavan maksullisen Edilexin ajantasaisen lainsäädännön puolelta on linkkejä Defensor Legisin artikkeleihin. Lisäksi artikkelien viitekortit on linkitetty artikkeliin liittyviin oikeustapauksiin ja muihin Edilexin dokumentteihin. Tämä on käyttökelpoinen etu; säädösteksti, oikeustapaukset ja kommentoiva teksti linkittyvät toisiinsa.

Asianajaja, aktivoi käyttöoikeutesi ja rekisteröidy sähköisen Deffarin käyttäjäksi:

Myös asianajotoimisto voi tehdä tilauksen. Näihin molempiin löytyy ohjeet osoitteesta https://www.edilex.fi/defensor_legis/tietoa.

 

HUOM: Asianajajien ja asianajotoimistojen maksuton käyttöoikeus ei edellytä minkään muun Edilex-palvelun tilaamista.

Kirjoita Edilexin Vierashuone-palstalle

Muistutamme kaikkia Defensor Legisin kirjoittajia mahdollisuudesta kirjoittaa Edilexin Vierashuoneeseen, joka tarjoaa asiantuntijoille tilaisuuden julkaista lyhyitä kolumnityyppisiä asiantuntijakirjoituksia tärkeiksi ja ajankohtaisiksi kokemistaan teemoista, joihin liittyy juridinen näkökulma (ks. tarkemmin https://www.edilex.fi/kirjoita#vier).