Kolme prosenttia kokenut seksuaalista häirintää asianajotoimistoissa 2018

14.12.2018 | Tiedotteet

Asianajajaliitto selvitti asianajoalalla esiintyvää seksuaalista häirintää marraskuussa tehdyllä kyselyllä. Kyselyyn vastasi 800 asianajotoimistoissa työskentelevää henkilöä, joista kolme prosenttia ilmoitti kokeneensa itse seksuaalista häirintää työpaikallaan vuoden 2018 aikana.

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää erityisesti tämän vuoden tilannetta. Asianajajaliitto kartoitti asianajoalalla tapahtuvaa seksuaalista häirintää myös vuotta aiemmin. Tällöin viidennes kyselyyn vastanneista kertoi itse kohdanneensa seksuaalista häirintää. Kyselyjen tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia, koska vuoden 2017 kysely oli ensimmäinen laatuaan ja vastauksissa saattoi heijastua kokemuksia monen vuoden ajalta.

− Olen iloinen, että tilanteessa on tapahtunut merkittävää parannusta. Asiasta käydyllä julkisella keskustelulla ja liiton tekemillä toimenpiteillä on varmasti ollut merkitystä. Ongelma on tiedostettu ja moni on herännyt pohtimaan omaa käytöstään, kommentoi Asianajajaliiton varapuheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju.

Räihä-Mäntyharju on toiminut Asianajajaliiton seksuaalisen häirinnän torjuntaan perustetun työryhmän vetäjänä.

− Jokainen häirintätapaus on silti liikaa. Jokaisella on oikeus tehdä työnsä ilman pelkoa häirinnästä.

Asianajajaliitto julkaisi kesäkuussa 2018 oppaan seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen. Neljännes vastaajista ilmoitti, että opasta on käsitelty omassa asianajotoimistossa. Samoin neljännes kertoi, että toimistossa on oma seksuaalista häirintää koskeva ohjeistus.

− Olemme tyytyväisiä, että liiton opasta on hyödynnetty jonkin verran. Toivomme, että kaikki toimistot perehtyvät oppaaseen ja käsittelevät sen koko henkilöstön kanssa, Räihä-Mäntyharju sanoo.

Kaksi kolmannesta kyselyn vastaajista oli naisia ja kolmasosa miehiä. 65 prosenttia vastaajista oli asianajajia tai juristeja ja 35 prosenttia toimistojen muuta henkilökuntaa.

Lisätietoja:

Asianajajaliiton varapuheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju, puh. 050 599 3503, hanna.raiha-mantyharju@tempolaw.fi

Viestintäpäällikkö Sari Krappe, puh. 040 562 0040, sari.krappe@asianajajaliitto.fi

Suomen Asianajajaliiton kysely seksuaalisesta hairinnasta asianajotoimistoissa 5. 16.11.2018, Tiedotteen liite

(Yhteenvedossa eivät ole mukana avovastaukset, sillä niitä julkaistaessa vastausten anonymiteettiä ei voida taata.)