Skip to main content

Asianajotoimintaa koskevia säädöksiä ja ohjeita

Asianajotoimintaa koskevia säädöksiä ja ohjeita

Lakien ja Asianajajaliiton sääntöjen lisäksi tähän säädöskokoelmaan kuuluvista asiakirjoista ohjeet ovat asianajajia velvoittavia ja niiden laiminlyömisestä voi olla asianajajalle valvonnallisia seuraamuksia (alle viisi vuotta sitten kumotut säädökset ja ohjeet ovat tällä sivulla valvonnallisista syistä). Sen sijaan oppaat, lomakkeet ja muut ovat luonteeltaan suositusluonteisia ja asianajajien ammatillista toimintaa tukevia asiakirjoja.

Voimassa olevat säädökset ja ohjeet samoin kuin suositusluonteiset oppaat ja lomakkeet kuuluvat asianajajatutkinnon kirjallisen kokeen tutkintovaatimuksiin (pois lukien B 1.1, B 6.2, B 19.3, B 20 & C 1).

00 Sisällys, toukokuu 2023

A 01 Laki asianajajista

A 02 Suomen Asianajajaliiton säännöt (14.12.2022, voimassa 1.1.2023 alkaen)

A 02 Suomen Asianajajaliiton säännöt (18.11.2020, voimassa 31.12.2022 saakka) – HUOM: Ei sisälly tutkintovaatimuksiin.

B 01 Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet (15.1.2009, valt.k. 26.1.2023)

B 01.1 Hallituksen kannanotto Hyvää asianajajatapaa koskevista muutoksista 1.6.2023 lukien (17.3.2023) – HUOM: Ei sisälly tutkintovaatimuksiin.

B 02 Eurooppalaisten asianajajien tapaohjeet (Code of Conduct for European Lawyers)

B 02 LIITE: Code of Conduct for European Lawyers

B 03 Palkkio-ohje (14.6.2019, voimassa 1.8.2019 alkaen)

B 03 Palkkio-ohje (14.6.2019, voimassa 31.7.2019 asti) – HUOM: Ei sisälly tutkintovaatimuksiin.

B 04.1 Opas asianajopalveluista annettavista tiedoista

B 04.2 Opas asianajopalveluiden etämyynnistä (12.5.2014)

B 4.2 LIITE 1: Toimeksiantovahvistus (esimerkki) (12.5.2014)

B 4.2 LIITE 2: Peruuttamislomake (12.5.2014)

B 05.1 Tietoturvaohje (valt.kunta 16.1.2020, voimassa 1.2.2020 alkaen)

B 05.1 Tietoturvaohje (24.1.2019, voimassa 1.6.2019-31.1.2020) – HUOM: Ei sisälly tutkintovaatimuksiin.

B 05.1 Tietoturvallisuusohje (10.1.2013, voimassa 31.5.2019 asti) – HUOM: Ei sisälly tutkintovaatimuksiin.

B 05.2 Tietoturvaopas (hallitus 23.11.2018, päiv. 24.9.2021)

B 05.3 Suositus tietosuojasta asianajotoiminnassa (hallitus 10.12.2020) 

B 06.1 Asiakasvarojen hoitoa koskeva ohje (5.6.2009, muut. valt.kunta 20.1.2022)

B 06.1 Asiakasvarojen hoitoa koskeva ohje (5.6.2009, valt.kunta 11.1.2018, paiv. 1.6.2018, voimassa 20.1.2022 asti) – HUOM: Ei sisälly tutkintovaatimuksiin.

B 06.2 Toimistotarkastukset (2013) – HUOM: Ei sisälly tutkintovaatimuksiin.

B 06.2 LIITE: Asianajotoimiston tarkastuskertomuslomake (hallitus 26.1.2018) – HUOM: Ei sisälly tutkintovaatimuksiin.

B 07 Suomen Asianajajaliiton korvausrahaston säännöt

B 08 Asianajajan vastuuvakuutusta koskevat ohjeet (15.1.2015)

B 09 Asianajajien täydennyskouluttautumista koskevat ohjeet (valtuuskunta 10.6.2022, voimassa 1.1.2023 alkaen) 

B 09 Asianajajien täydennyskouluttautumista koskevat ohjeet (valtuuskunta 11.1.2018, voimassa 1.1.2019-31.12.2022) – HUOM: Ei sisälly tutkintovaatimuksiin.

B 09 Asianajajien täydennyskouluttautumista koskevat ohjeet (valtuuskunta 10.6.2005, voimassa 31.12.2018 asti) – HUOM: Ei sisälly tutkintovaatimuksiin.

B 10 Asiakirjojen säilyttämistä koskeva ohje (valt.kunta 24.1.2019, muut. 29.10.2021)

B 10 Asiakirjojen säilyttämistä koskeva suositus (15.6.2012, voimassa 31.5.2019 asti) – HUOM: Ei sisälly tutkintovaatimuksiin.

B 11 Yleiset lupaehdot asianajajan toimen harjoittamiseksi osakeyhtiössä (hallitus 4.10.2019)

B 12 Tulkintaohje asianajotoimistojen toiminimiä koskeville ohjeille, domaineille ja aputoiminimille (hallitus 14.12.2017)

B 13 Sovitteluohjeet asianajajien välisiä erimielisyyksiä varten

B 14.1 Oikeusapulaki (finlex.fi)

B 14.2 Asetus oikeusavun palkkioperusteista (finlex.fi)

B 14.3 Asetus oikeusavusta (finlex.fi)

B 14.4 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 2 luku (finlex.fi)

B 15.1 Suomen Asianajajaliiton sovittelusäännöt (9.5.2016)

B 15.2 Sovittelusopimus (9.5.2016)

B 15.3 Sovittelulauseke (9.5.2016)

B 16 Oikeusturvavakuutusopas liitteineen (26.1.2017)

B 17 Ohje rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (2.9.2017)

B 18 Sisäpiiritiedon hallintaa koskeva suositus (10.3.2006, muut. 16.6.2014, voimassa 31.5.2023 asti)

B 18 Sisäpiiritiedon hallintaa koskeva suositus (10.3.2006, muut. 16.6.2014 ja 12.5.2023, voimassa 1.6.2023 alkaen)

B 18 LIITE: Malli sisäpiirirekisteriksi

B 19.1 Asianajotoiminnan harjoittamisen kansainväliset periaatteet (IBA 28.5.2011)

B 19.2 IBA International Principles Commentary (28.5.2011)

B 19.3 Lakimiehen eettiset ohjeet (Suomen Lakimiesliitto r.y.) – HUOM: Ei sisälly tutkintovaatimuksiin.

B 20 Defensor Legis -logon käyttöä koskevat säännöt – HUOM: Ei sisälly tutkintovaatimuksiin.

B 21 Asianajajapäivystysohje (12.5.2014, valt.kunta 10.6.2022)

B 21 LIITE Asianajajapäivystystilastointilomake (suojattu) 

B 22 Asianajajan kirjanpito-opas (12.5.2014)

B 23 DAC6-opas raportoitavista rajat ylittävistä yritysjärjestelyistä (hallitus 15.10.2021)

C 01 Asianajajatutkintojärjestys 1.1.2023 lukien – HUOM: Ei sisälly tutkintovaatimuksiin.