Skip to main content

Asianajotoimintaa koskevia säädöksiä ja ohjeita

Asianajotoimintaa koskevia säädöksiä ja ohjeita

Lakien ja Asianajajaliiton sääntöjen lisäksi tähän säädöskokoelmaan kuuluvista asiakirjoista ohjeet ovat asianajajia velvoittavia ja niiden laiminlyömisestä voi olla asianajajalle valvonnallisia seuraamuksia (alle viisi vuotta sitten kumotut säädökset ja ohjeet ovat tällä sivulla valvonnallisista syistä). Sen sijaan oppaat, lomakkeet ja muut ovat luonteeltaan suositusluonteisia ja asianajajien ammatillista toimintaa tukevia asiakirjoja.

Voimassa olevat säädökset ja ohjeet samoin kuin suositusluonteiset oppaat ja lomakkeet kuuluvat asianajajatutkinnon kirjallisen kokeen tutkintovaatimuksiin (pois lukien B 19.3 & B 20).

00 Sisällys, joulukuu 2020

A 01 Laki asianajajista

A 02 Suomen Asianajajaliiton säännöt (18.11.2020)

B 01 Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet (2013)

B 02 Eurooppalaisten asianajajien tapaohjeet (Code of Conduct for European Lawyers)

B 02 LIITE: Code of Conduct for European Lawyers

B 03 Palkkio-ohje (14.6.2019, voimassa 1.8.2019 alkaen)

B 03 Palkkio-ohje (14.6.2019, voimassa 31.7.2019 asti) – HUOM: Ei sisälly tutkintovaatimuksiin.

B 04.1 Opas asianajopalveluista annettavista tiedoista

B 04.2 Opas asianajopalveluiden etämyynnistä (12.5.2014)

B 4.2 LIITE 1: Toimeksiantovahvistus (esimerkki) (12.5.2014)

B 4.2 LIITE 2: Peruuttamislomake (12.5.2014)

B 05.1 Tietoturvaohje (valt.kunta 16.1.2020, voimassa 1.2.2020 alkaen)

B 05.1 Tietoturvaohje (24.1.2019, voimassa 1.6.2019-31.1.2020) – HUOM: Ei sisälly tutkintovaatimuksiin.

B 05.1 Tietoturvallisuusohje (10.1.2013, voimassa 31.5.2019 asti) – HUOM: Ei sisälly tutkintovaatimuksiin.

B 05.2 Tietoturvaopas (23.11.2018, muut. 12.12.2019)

B 05.3 Suositus tietosuojasta asianajotoiminnassa (hallitus 10.12.2020) 

B 06.1 Asiakasvarojen hoitoa koskeva ohje (5.6.2009, valtuuskunta 11.1.2018)

B 06.2 Toimistotarkastukset (2013)

B 06.2 LIITE: Asianajotoimiston tarkastuskertomuslomake (hallitus 26.1.2018)

B 07 Suomen Asianajajaliiton korvausrahaston säännöt

B 08 Asianajajan vastuuvakuutusta koskevat ohjeet (15.1.2015)

B 09 Asianajajien täydennyskouluttautumista koskevat ohjeet (valtuuskunta 11.1.2018, voimassa 1.1.2019 alkaen)

B 09 Asianajajien täydennyskouluttautumista koskevat ohjeet (valtuuskunta 10.6.2005, voimassa 31.12.2018 asti) – HUOM: Ei sisälly tutkintovaatimuksiin.

B 10 Asiakirjojen säilyttämistä koskeva ohje (valtuuskunta 24.1.2019, voimassa 1.6.2019 alkaen)

B 10 Asiakirjojen säilyttämistä koskeva suositus (15.6.2012, voimassa 31.5.2019 asti) – HUOM: Ei sisälly tutkintovaatimuksiin.

B 11 Yleiset lupaehdot asianajajan toimen harjoittamiseksi osakeyhtiössä (hallitus 4.10.2019)

B 12 Tulkintaohje asianajotoimistojen toiminimiä koskeville ohjeille, domaineille ja aputoiminimille (hallitus 14.12.2017)

B 13 Sovitteluohjeet asianajajien välisiä erimielisyyksiä varten

B 14.1 Oikeusapulaki (finlex.fi)

B 14.2 Asetus oikeusavun palkkioperusteista (finlex.fi)

B 14.3 Asetus oikeusavusta (finlex.fi)

B 14.4 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 2 luku (finlex.fi)

B 15.1 Suomen Asianajajaliiton sovittelusäännöt (9.5.2016)

B 15.2 Sovittelusopimus (9.5.2016)

B 15.3 Sovittelulauseke (9.5.2016)

B 16 Oikeusturvavakuutusopas liitteineen (26.1.2017)

B 17 Ohje rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (2.9.2017)

B 18 Sisapiiritiedon hallintaa koskeva suositus (16.6.2014)

B 18 LIITE: Malli sisäpiirirekisteriksi

B 19.1 Asianajotoiminnan harjoittamisen kansainväliset periaatteet (IBA 28.5.2011)

B 19.2 IBA International Principles Commentary (28.5.2011)

B 19.3 Lakimiehen eettiset ohjeet (Suomen Lakimiesliitto r.y.) – HUOM: Ei sisälly tutkintovaatimuksiin.

B 20 Defensor Legis -logon käyttöä koskevat säännöt – HUOM: Ei sisälly tutkintovaatimuksiin.

B 21 Asianajajapäivystysohje (12.5.2014)

B 21 LIITE Asianajajapäivystystilastointilomake (suojattu) 

B 22 Asianajajan kirjanpito-opas (12.5.2014)