Skip to main content

Työpaikat

Asianajajaliiton avoimet työpaikat

Asianajajaliitossa ei tällä hetkellä ole tehtäviä avoinna.

 

Suomen Asianajajaliitto on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka lakisääteisenä tehtävänä on hyväksyä uudet asianajajat ja valvoa heidän ammatillista toimintaansa. Vain jäsenemme saavat käyttää nimikettä asianajaja. Toimintamme perustuu asianajajalakiin, ja Asianajajaliitolla on Suomessa myös vahva oikeuspoliittinen vaikuttajarooli. Suomessa asianajajia on kaikkiaan noin 2 200.