Asianajajaliiton Säätiö on myöntänyt apurahoja yhdeksälle hakijalle

21.12.2023 | Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallitus on kokouksessaan 11.12.2023 myöntänyt apurahan yhdeksälle hakijalle:

1. Asianajaja Kaisa Näkille (Asianajotoimisto Tirronen) 10 000 euron apurahan väitöskirjan (hyvinvointioikeus) viimeistelyyn Itä-Suomen yliopistossa.

2. Associate Essi Ellmaninille (Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy) 3 600 euron apuraha kattamaan Master of Laws in International Trade Law -tutkinnon suorittamista Torinon yliopistossa Italiassa.

3. Helsingin yliopiston Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot- ja Willem C. Vis East Moot -joukkueelle 2 x 1500 euron apuraha kattamaan osallistumisia Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot- ja Willem C. Vis East Moot- oikeustapauskilpailuihin.

4. Turun yliopiston Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot -joukkueelle 1 500 euron apuraha kattamaan osallistumista Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot -oikeustapauskilpailuun.

5. Lapin yliopiston Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot -joukkueelle 1 500 euron apuraha kattamaan osallistumista Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot -oikeustapauskilpailuun.

6. Professori Heikki Halilalle (Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta) 8 000 euron apuraha kattamaan T.M. Kivimäen elämäkerran kirjottamista ja hankkeen loppuun saattamista.

Lisäksi apuraha on myönnetty kolmelle hakijalle, jotka eivät ole antaneet suostumusta nimensä julkaisemiseen tai suostumus muuten puuttuu.

Suomen Asianajajaliiton Säätiö on rakenteeltaan itsenäinen ja Suomen Asianajajaliitosta erillinen oikeushenkilö. Säätiön tarkoituksena on Suomen asianajajalaitoksen kehittäminen, asianajajien ammattitaidon ja eettisen kehityksen edistäminen sekä asianajajien ammattikunnan arvon kohottaminen. Säätiö myöntää apurahoja asianajajille, asianajotoimistoissa työskenteleville muille juristeille ja oikeustapauskilpailujoukkueille.

Lisätietoa Asianajajaliiton Säätiön toiminnasta >>