Asianajajaliiton Säätiö on myöntänyt apurahoja kahdeksalle hakijalle

27.6.2023 | Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallitus on kokouksessaan 22.5.2023 myöntänyt apurahan neljälle hakijalle:

  1. Lupajuristi Kaija Kessille (Asianajotoimisto Kess Oy) 3 000 euron apurahan kattamaan oikeustieteellisen tietokirjan “Laitosvalta sosiaali- ja terveydenhuollossa” kirjoittamista.
  2. Asianajaja emeritus Seppo J. Niemiselle 3 000 euron apurahan kattamaan huhtikuussa 2023 julkaistun kirjan ”40 vuotta asianajajana Tampereella ja maailmalla” kuluja.
  3. Helsingin yliopiston Club Lejonhjärta r.f.:lle 1 500 euron apurahan kattamaan Helsingissä kesäkuussa 2023 pidettävän pohjoismaisen oikeustapauskilpailun osallistumis- ja järjestelykustannuksia.
  4. Helsingin yliopiston Jessup Moot Court Competition- joukkueelle 1 500 euron apurahan kattamaan osallistumista Jessup Moot Court Competition-oikeustapauskilpailuun vuonna 2022–2023.

Lisäksi apuraha on myönnetty neljälle hakijalle, jotka eivät ole antaneet suostumusta nimensä julkaisemiseen tai suostumus muuten puuttuu.

Suomen Asianajajaliiton Säätiö on rakenteeltaan itsenäinen ja Suomen Asianajajaliitosta erillinen oikeushenkilö. Säätiön tarkoituksena on Suomen asianajajalaitoksen kehittäminen, asianajajien ammattitaidon ja eettisen kehityksen edistäminen sekä asianajajien ammattikunnan arvon kohottaminen. Säätiö myöntää apurahoja asianajajille, asianajotoimistoissa työskenteleville muille juristeille ja oikeustapauskilpailujoukkueille.

Lisätietoa Asianajajaliiton Säätiön toiminnasta >>