Asianajajaliiton Säätiö on myöntänyt apurahoja kuudelle hakijalle

18.6.2024 | Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallitus on kokouksessaan 27.5.2024 myöntänyt apurahan kuudelle hakijalle:

  1. Associate Ville Latolalle (Borenius Asianajotoimisto Oy) 7 500 euron apuraha kattamaan LL.M. -tutkinnon suorittamista University of Pennsylvaniassa Yhdysvalloissa.
  2. Associate Jami Paturille (Avance Asianajotoimisto Oy) 7 500 euron apuraha kattamaan LL.M. -tutkinnon suorittamista Columbian yliopistossa Yhdysvalloissa.
  3. Helsingin yliopiston Club Lejonhjärta r.f.:lle 1 500 euron apuraha kattamaan Tukholmassa kesäkuussa 2024 pidettävän pohjoismaisen Den Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna- oikeustapauskilpailun osallistumiskustannuksia.
  4. Rättegångstävlingslaget Club Åbo rf:lle 1 500 euron apuraha kattamaan pohjoismaisen Den Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna- oikeustapauskilpailun osallistumiskustannuksia. Yhdistys tukee Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistä joukkuetta Pohjoismaisessa ihmisoikeusprosessikilpailussa.
  5. Tietokirjailija Veli-Pekka Lehtoselle 2 675 euron apuraha kattamaan tietokirjan laatimista asianajaja Kaarle Gummeruksesta ja hänen työstään.
  6. Väitöskirjatutkija Henri Halilalle (Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta) 10 000 euron apuraha kattamaan väitöskirjatyöskentelyä. Väitöskirjan aiheena ”Esteellisyys modernissa asianajotoiminnassa”.

Suomen Asianajajaliiton Säätiö on rakenteeltaan itsenäinen ja Suomen Asianajajaliitosta erillinen oikeushenkilö. Säätiön tarkoituksena on Suomen asianajajalaitoksen kehittäminen, asianajajien ammattitaidon ja eettisen kehityksen edistäminen sekä asianajajien ammattikunnan arvon kohottaminen. Säätiö myöntää apurahoja asianajajille, asianajotoimistoissa työskenteleville muille juristeille ja oikeustapauskilpailujoukkueille.

Lisätietoa Asianajajaliiton Säätiön toiminnasta >>