Skip to main content

Hyvinvointikysely

Vastaa tärkeään asianajoalan henkilöstön työhyvinvointia kartoittavaan kyselyyn

Asianajotoimistojen työhyvinvointikysely on käynnissä. Vastauksia toivotaan toimistojen kaikilta henkilöstöryhmiltä. Voit välittää viestiä eteenpäin toimistossasi tai lisätä linkin esim. toimistonne intranetiin. Kyselyyn vastaaminen on täysin anonyymiä ja luottamuksellista.

–   Toivon että mahdollisimman moni asianajotoimistossa työskentelevä vastaa kyselyyn, jotta saamme ajantasaista tietoa alan työhyvinvoinnista. Olen vastannut siihen jo itsekin. Kysely on osa tänä vuonna lanseerattua Oikeus jaksaa -kampanjaa, ja julkaisemme tulokset tammikuun Asianajajapäivässä. Työhyvinvointi on myös yksi Asianajajapäivän pääteemoista, kertoo Asianajajaliiton puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju.

Tulokset esitellään Asianajajapäivässä

Tutkimuksen tulokset esitellään 21.1.2022 järjestettävän Asianajajapäivän Hyvinvointi ja johtaminen -linjalla. Mitä useampi vastaa kyselyyn, sitä mielekkäämpiä johtopäätöksiä tutkimuksen perusteella voidaan tehdä.

Jokainen vastaus on siis äärimmäisen tärkeä – kiitos osallistumisestasi!

Tietoa tutkimuksen tekijästä

Tämän pohjoismaisen asianajajien ja asianajotoimistojen henkilöstön työhyvinvointia kartoittavan kyselyn päätutkija, ruotsalainen työpsykologi Jens Näsström, on aiemmin toteuttanut kansalliset asianajajatutkimukset yhteistyössä Ruotsin asianajajaliiton kanssa vuosina 2005 ja 2017. Ruotsin vuoden 2021 tutkimus toteutetaan samanaikaisesti tämän tutkimuksen kanssa. Tämän kolmannen tutkimuksen avulla on mahdollista vertailla pandemian vaikutuksia asianajajiin Ruotsissa ja Suomessa ja lisäksi aloittaa mahdollisten toimistotyön ja etätyön suhdetta koskevien erilaisten vaikutusten arviointi.