Asianajajapäivä 2022

Asianajajapäivä pidettiin 6.5.2022 – kiitos kaikille osallistumisesta!

Huom! Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin Asianajajapäivän puhe on nyt julkaistu oikeusministeriön verkkosivuilla. Lue puhe tästä.

EIT:n presidentin Róbert Ragnar Spanón puhe tästä linkistä.

 

Asianajajapäivä 6.5.2022, Hotel Hilton Kalastajatorppa, Helsinki

Asianajajapäivä on Suomen suurin oikeusalan tapahtuma asianajajille, asianajotoimistoissa työskenteleville muille juristeille sekä Asianajajaliiton tärkeimpien sidosryhmien edustajille. Se kerää oikeudenhoidon ammattilaiset yhteiseen koulutus- ja verkostoitumistapahtumaan ajankohtaisten teemojen äärelle huippupuhujien johdattelemana.

Vuoden 2022 tapahtuman aamupäivän yhteinen osio johdatteli päivän pääteemoihin: oikeusvaltio, vastuullisuus ja johtaminen. Iltapäivän seminaariohjelmassa pureuduttiin pääteemoihin syvemmin asianajotyön näkökulmasta ja käsiteltiin ajankohtaisia oikeusalan aiheita.

Heittäydy tapahtumatunnelmiin alla olevan videon myötä

Nuorten Päivät osana Asianajajapäivää

Koronan takia peruuntunut Nuorten Päivät on osa vuoden 2022 Asianajajapäivää. Voit kokea Nuorten Päivien ohjelman omana iltapäivälinjanaan. Nuorten Päivien yleisölle on ilmoittautumisaikana oma osallistumiskiintiönsä, mutta tapahtumassa kyseinen linja on avoin kaikille osallistujille. Nuoret voivat osallistua myös muuhun Asianajajapäivän ohjelmaan. Nuorten Päivät -kiintiöön voivat ilmoittautua asianajotoimistossa työskentelevät muut juristit ikään katsomatta.

Aamupäivän ohjelma – oikeusvaltio, vastuullisuus ja johtaminen
(Siirtomaasali I–II)

Jussi-Pekka Rantanen

Juontaja: Jussi-Pekka Rantanen, toimittaja, Yle

 

 

10.00–12.00

Avaussanat

Hanna Räihä-Mäntyharju

Hanna Räihä-Mäntyharju, Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja, varatuomari, osakas, Asianajotoimisto Tempo Oy

 

Greetings from Estonia

Kaja Kallas

Kaja Kallas, Prime Minister of Estonia

 

Valtiovallan tervehdys

Anna-Maja Henriksson

Anna-Maja Henriksson, oikeusministeri

 

Lawyers as the Guardians of the Rule of Law in Europe

Roberto Spano

Róbert Ragnar Spanó, President of the European Court of Human Rights

 

Oikeusvaltio ja turvallisuus

Jarno Limnéll

Jarno Limnéll, toimitusjohtaja, professori

Turvallisuuden todellisuus on muuttunut peruuttamattomalla tavalla tänä keväänä. Uusi moderni turvallisuus edellyttää myös demokratialta ja lainsäädännöltä uudenlaisia valmiuksia, jotta kykenemme huolehtimaan valtion perustehtävästä – turvallisuudesta.

 

Yritysvastuun oikeudellistuminen

Michael Ristaniemi

Michael Ristaniemi, entinen yritysjuristi ja kestävän kehityksen johtaja

Vastuullisuus liiketoiminnassa on normatiivista – yrityksiin kohdistuu yhteiskunnallisia odotuksia. Nämä odotukset ovat oikeudellistumassa. Tämä johtaa yhtäältä odotuksiin yrityksiä neuvovia juristeja kohtaan ja toisaalta mahdollisuuksiin juristeille neuvonantajina tuottaa yhä paremmin lisäarvoa asiakkailleen ja yhteiskunnalle. Juristiyhteisön on syytä tunnistaa tämä ilmiö ja miten itse kytkeytyy siihen. Esitys tulee nostamaan myös muutamia käytännön esimerkkejä sekä normeista että juristeihin kohdistuvista odotuksista ja niiden tuomista mahdollisuuksista.

 

Liikejuridiikka – johto ja hallitus uusien haasteiden edessä
(Siirtomaasali I)

Kristiina Liljedahl

Puheenjohtaja: Kristiina Liljedahl, asianajaja, Borenius Asianajotoimisto Oy

 

 

13.30–15.00

Juristi johdon käsipuolessa

Juhani Pitkänen

Juhani Pitkänen, Assistant General Counsel, Metsä Group

Juristin asema ja työ toimivan johdon ja hallituksen neuvonantajana. Oikeudellisen asiantuntijan matka tukitoimintojen sivuraiteelta laaja-alaiseksi strategiseksi neuvonantajaksi ja päätöksenteon ytimeen.

 

Tietoturvaloukkausten hyökyaalto ja kyberriskit ilmiönä

Jukka Lång

Jukka Lång, asianajaja, osakas, Dittmar & Indrenius

Mitä johtopäätöksiä tietoturvaloukkausten kasvavan määrän perusteella voi tehdä, ja mikä on asianajajan rooli tietoturvaa toteutettaessa ja kyberriskeihin reagoitaessa?

 

Uhkat yritysmaailman turvallisuudelle

Jarno Limnéll

Jarno Limnéll, toimitusjohtaja, professori

Jokainen yritys on tänä päivänä digitaalinen yritys. Siksi kyberturvallisuuden merkitys yrityksille on hyvin merkittävä. Entä mitä ovat modernin turvallisuuden uhkat kokonaisuudessaan ja niiden vastakeinot? Ja miten lainsäädäntöä tulisi tämän todellisuuden pohjalta kehittää?

 

15.00–15.30 Kahvitauko

 

15.30–16.15

Paneelikeskustelu: Johto ja hallitus uusien haasteiden edessä

Toimintaympäristömme muuttuu nyt nopeammin kuin koskaan aiemmin teknologiakehityksen, ilmaston muutoksen ja regulaation seurauksena. Mitä juristeilta vaaditaan tässä muutoksessa ja tulevaisuudessa? Entä mitä juristit voivat konkreettisesti tehdä mahdollistaakseen johdolle helpomman ja vastuullisemman toiminnan?

 

Moderaattori:

Kristiina Liljedahl

Kristiina Liljedahl, asianajaja, Borenius Asianajotoimisto OyPanelistit:

Jarno Limnéll

Jarno Limnéll, toimitusjohtaja, professori

Jukka Lång

Jukka Lång, asianajaja, osakas, Dittmar & Indrenius

Hanna-Mari Manninen

Hanna-Mari Manninen, asianajaja, osakas, Dittmar & Indrenius

Juhani Pitkänen

Juhani Pitkänen, Assistant General Counsel, Metsä Group

 

Rikosoikeus – rahanpesurikokset, pakotteet ja asianajajat ilmoitusvelvollisina
(Siirtomaasali II)

Heikki Huhtamaki

Puheenjohtaja: Heikki Huhtamäki, asianajaja, varatuomari, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

 

 

13.30–15.00

Parhaat toimintatavat väärinkäytöstilanteissa – kokemuksia

Juha Saarinen

Juha Saarinen, asianajaja, toimitusjohtaja, Inventio Asianajotoimisto Oy

 

Havaintoja rahanpesurikoksista Suomessa sekä ajankohtaista asianajajien rahanpesuilmoittamisesta

Lotta Järvinen

Lotta Järvinen, ylitarkastaja, Rahanpesun selvittelykeskus (KRP)

Esityksessä käydään läpi törkeiden rahanpesurikostuomioiden kautta läpi rahanpesurikosten tilannetta Suomessa sekä sitä, millaisista tapauksista epäilyttävää liiketoimea koskevia ilmoituksia tyypillisesti on tehty Rahanpesun selvittelykeskukselle.

 

Asianajajan velvoitteet

Kristiina Sare

Kristiina Sare, tarkastusjuristi, Suomen Asianajajaliitto

Asianajajan keskeiset velvoitteet rahanpesun estämisessä.

 

 

15.00–15.30 Kahvitauko

 

15.30–16.15

Paneelikeskustelu: Mitkä ovat parhaat neuvot asianajajalle riskien tunnistamiseksi? Miten kehitämme asianajoalan toimintamalleja riskienhallinnassa?

Moderaattori:

Niko Jakobsson

Niko Jakobsson, pääsihteeri, Suomen Asianajajaliitto

 

Panelistit:

Heikki Huhtamaki

Heikki Huhtamäki, asianajaja, varatuomari, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

Lotta Järvinen

Lotta Järvinen, ylitarkastaja, Rahanpesun selvittelykeskus (KRP)

Juha Saarinen

Juha Saarinen, Head of People & Operations Legal, Nordea

Kristiina Sare

Kristiina Sare, tarkastusjuristi, Suomen Asianajajaliitto

 

Oikeusvaltio kriisissä?
(Merisali)

Elisa Gebhard

Puheenjohtaja: Elisa Gebhard, oikeuspoliittinen juristi, Suomen Asianajajaliitto

 

 

13.30–15.00

Toimiva rikosprosessi oikeusvaltion takeena

Raija Toiviainen

Raija Toiviainen, valtakunnansyyttäjä

 

Oikeusvaltiokehityksen pysäytyskuvia Suomesta, EU:sta ja YK:sta

Tuija Brax, johtaja, Oikeusvaltiokeskus, Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekuntadosentti, Helsingin yliopisto

 

Sotaa pakenevien oikeusturva

Ville Punto

Ville Punto, asianajaja, Asianajotoimisto Punto

Kansainvälinen suojelu Ukrainan sodan ja vuoden 2015 pakolaiskriisin kontekstissa. Mikä erottaa ja mikä yhdistää?

Nuorten Päivät – vastuullisuus
(State Room I–II)

Iina-Mari Supperi

Puheenjohtaja: Iina-Mari Supperi, asianajaja, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

 

 

13.30–15.00

Vuorovaikutus ja vaikuttaminen – kuinka ottaa huomioon kohtaaminen ja vastuullisuus?

Meeri Koutaniemi

Meeri Koutaniemi, valokuvaaja, journalisti

 

Mikä on asianajajan rooli vastuullisen toiminnan edistämisessä?

Vanhala Anne

Anne Vanhala, yritysvastuun asiantuntija, Bonfide Oy

Puheenvuorossa avataan vastuullisuuden ulottuvuutta asianajajan omassa toiminnassa ja miten vastuullisuutta voi edistää asiakastyössä huomioiden vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Puheenvuorossa valotetaan myös tulevaa lainsäädäntökehitystä, sillä yritysvastuuseen liittyviä lainsäädäntöaloitteita on tehty kansainvälisesti ja erityisesti EU:n tasolla ennätysmäärä.

 

Vastuullisuus asianajotoiminnassa

Casper Herler

Casper Herler, asianajaja, varatuomari, toimitusjohtaja, Borenius Asianajotoimisto Oy

Viihde-esiintyjät

 

Tähtinä illassa: Maija Vilkkumaa, Ida & Kalle, Phil Harmonic Band

Asianajajapäivän virallisilla etkoilla viihdyttää jo perinteeksi muodostunut Advojazz-orkesteri. Illan pimetessä tanssilattian täyttää jälleen joukko upeita artisteja. Tähtinä yksi Suomen tunnetuimmista naisartisteista, Maija Vilkkumaa* sekä timanttinen pop-duo Ida Paul & Kalle Lindroth. Phil Harmonic Band saa joukot liikkeelle kun Merisali muuntuu Studio 54 -henkiseksi discoksi. Pyöreän Salin karaokelavalla voit loistaa myös itse!

*Tapahtumaan alun perin kiinnitetty Kaija Koo joutui muuttuneen tapahtuma-ajankohdan takia perumaan osallistumisensa.

 

Ilmoittautumiset siirrettyyn tapahtumaan

Tähän mennessä ilmoittautuneiden osallistumiset siirtyvät automaattisesti sellaisenaan 6.5.2022 tapahtumaan, eikä sinun tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä tämän muutoksen vuoksi. Huomioithan, että mahdollinen majoitusvarauksesi ei siirry automaattisesti vaan se tulee erikseen perua ja varata uudelle ajankohdalle.

Ymmärrämme kuitenkin, että kaikille ei uusi ajankohta sovi. Mikäli et pääse osallistumaan toukokuussa, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan sähköpostitse peruutuksesta viimeistään sunnuntaina 30.1.2022 osoitteeseen asianajajapaiva@asianajajaliitto.fi, jolloin peruutus on maksuton. Jonotuspaikat siirretään nykyisessä järjestyksessä tammikuun tapahtumasta toukokuun tapahtumaan. Pyydämme vielä tässä muutostilanteessa ilmoittamaan edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseeen, mikäli haluat perua jonotuspaikkasi, jotta joku muu kiinnostunut pääsee tilallesi.

Illallisen sisältävät seminaaripaketit on tällä hetkellä myyty loppuun. Mahdollisten peruutusten myötä paikkoja saattaa vapautua ja voit ilmoittautua jonoon. Päiväosioon on paikkoja jäljellä.

 

Ilmoittaudu tapahtumaan

 

 

Muutokset, peruutukset ja jälki-ilmoittautumiset

Varatun seminaaripaketin vaihtaminen toiseen tapahtuu peruuttamalla aiempi ja tekemällä uusi ilmoittautuminen, tämä on mahdollista 30.1.2022 saakka. Seminaaripaketin I vaihtaminen paketiksi II onnistuu aina, mutta illallisen sisältävään pakettiin voi vaihtaa vain, mikäli vapaita paikkoja on.

 

31.1.–17.4.2022
välisenä aikana voit muuttaa osallistujaa sekä vahvistettujen osallistujien ilmoittautumislomakkeella antamia tietoja lähettämällä viesti osoitteeseen asianajajapaiva@asianajajaliitto.fi Tehtyihin ilmoittaumista koskeviin muutoksiin lisätään käsittelykuluina 50 €.

31.1.–17.4.2022
välisenä aikana peruutuksista veloitetaan peruutusmaksu, joka on 250 € / osallistuja. Osallistumismaksun ja peruutusmaksun erotus palautetaan ilmoittamallenne pankkitilille mahdollisimman pian.

18.4.2022
klo 9.00 jälkeen muutoksia ei oteta enää vastaan ja tehdyistä peruutuksista veloitetaan koko valitun seminaaripaketin hinta.

 

 

Osallistumismaksu

Seminaaripaketti I
luennot, aamukahvi, lounas, iltapäiväkahvi, illan tervetulojuoma, illallinen illallisviineineen ja kahvi
480 €

Seminaaripaketti II
luennot sekä aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi (ei sis. illallista)
350 €

 

 

Majoitus

Asianajajaliitto on varannut Asianajapäivän käyttöön majoituskiintiön Hilton Helsinki Kalastajatorpalta. Mikäli olet varannut majoituksen tammikuulle, tulee se perua ja tehdä uusi varaus toukokuulle. Peruutuksen voit tehdä varausvahvistuksessa olevasta linkistä. Huonevarauksia voi tehdä 21.12.2021 klo 8.00 avautuvalla sähköisellä lomakkeella. Lisäämme lomakkeen linkin tälle sivulle kun se on saatavilla. Puhelinvarausten yhteydessä tulee käyttää varauskoodia G2ASIE.

 

 

Vaatteidenvaihtotilat

Hotellin päärakennuksen Paris- ja Rome-kabinetit on varattu naisille illalliselle valmistautumista varten.

 

 

Illallinen

Klo 19.30 alkaen Siirtomasalissa, Vanhassa Torpassa, ravintola Meritorpassa ja Pyöreässä Salissa.
Pukukoodi: tumma puku.

Menu

Kylmäsavustettua taimenta, pikkelöityä kurkkua ja punasipulia, maalaissinappimoussea

***

Roseeksi paistettua poron ulkofileetä, tattiduxellesia ja riista-portviinikastiketta

***

Vadelma-punaherukkaleivos, marenkia ja mustaherukkasabayonea

 

Viinipaketti
Dreissigacker Organic Riesling, Rheinhessen, Saksa (16 cl)
RedHeads Barrel Monkeys, Shiraz, McLaren Vale, Australia (24 cl)
Cossetti Moscato d´Asti La Vita, Piemonte, Italia (8 cl)

Muut tilattavat illallisjuomat laskutetaan tilaisuuden jälkeen, jos laskutusosoite on ilmoitettu ilmoittautumisvaiheessa. Illallisjuomien maksaminen onnistuu tarvittaessa myös paikan päällä.

Avec-juomia voi tilata paikan päällä tai tarvittaessa ennakkoon. Täältä pääsette tutustumaan ravintolan juomavalikoimaan.

Tästä saa tulostettavat drinkkikupongit, joita toimisto voi tulostaa toivomansa määrän.
Pyydämme teitä leimaamaan toimiston tiedot jokaiseen drinkkikuponkiin, jotta Kalastajatorppa voi laskuttaa toimistoanne oikein.

Illallisen paikkatoiveet

Ilmoittautumislomakkeella osallistujat voivat halutessaan toivoa plaseerausta samaan pöytään tietyn asianajotoimiston tai paikallisosaston kanssa. Toiveet täytetään mahdollisuuksien mukaan. Plaseerauksen hoitaa Kalastajatorppa. Istumajärjestykseen liittyvissä kysymyksessä voit olla yhteydessä heihin osoitteessa asianajajapaiva@asianajajaliitto.fi,

 

Medialle

Asianajajapäivä 6.5.2022 on täynnä mielenkiintoista ohjelmaa aamusta iltapäivään klo 8.30–16.30. Päivän seminaariohjelma on avoin medialle, ja se kerääkin vuosittain laajan joukon media-alan ammattilaisia. Ilmoittaudu Suomen suurimpaan oikeusalan tapahtumaan tästä linkistä viimeistään 4.5.2022. Toimithan nopeasti, sillä paikkoja on rajoitetusti. Huom: 24.4. jälkeen ilmoittautuvien mahdollisia erityisruokavalioita ei voida huomioida. Tervetuloa!

Paikka: Hotelli Hilton Helsinki Kalastajatorppa (Kalastajatorpantie 1)

Tiedotteet 6.5.2022:

8.30–9.30
#Lakikahvit-koulutus: Miksi asianajajan tehtävänä on puolustaa kaikkia? – Oikeusvaltiossa jokainen ansaitsee tulla puolustetuksi
(State Room I–II, hotellin vastaanottoaulan vieressä)

Maksuton koulutus median edustajille tarjoaa erittäin ajankohtaisen tietopaketin oikeusvaltioperiaatteen puolustamisen tärkeydestä. Asianajajapäivän tämä osuus on vain toimittajille.

 

Koulutustilaisuuden ohjelma:

8.20 Ilmoittautuminen ja aamukahvit

8.30 Tervetuloa ja esittelyt
Sari Krappe, viestintäjohtaja, Asianajajaliitto

8.35 Oikeusvaltioperiaate asianajajan työssä – tilaisuuden tausta lyhyesti
Hanna Räihä-Mäntyharju, Asianajajaliiton puheenjohtaja

8.40 Asianajajat ja valtiovalta – miksi riippumattomuudella on väliä
Niko Jakobsson, Asianajajaliiton pääsihteeri

9.00 Miksi myös sotarikoksista epäillyt ansaitsevat puolustuksen
Jussi Sarvikivi, asianajaja

9.20 Loppuyhteenveto ja lisätietoja
Elisa Gebhard, oikeuspoliittinen juristi, Asianajajaliitto

9.25 Päätössanat
Sari Krappe

9.30 Tilaisuus päättyy; toimittajilla puhujien haastattelumahdollisuus

 

10.00–12.00
Aamupäivän teemoina oikeusvaltio, vastuullisuus ja johtaminen
(Siirtomaasali I–II, kokouskeskus)

Asianajajapäivän ohjelma alkaa heti #Lakikahvit-koulutuksen jälkeen klo 10.00 Kalastajatorpan kokouskeskuksessa. Koronatilanteen vuoksi Asianajajapäivää jouduttiin muuttamaan sen perinteiseltä paikalta tammikuun puolivälistä toukokuuhun. Tämän jälkeen yhteiskunta koki uuden rajun muutoksen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopussa. Näillä muutoksilla oli vaikutusta myös Asianajajapäivän ohjelmaan.

 

Poimintoja Asianajajapäivän koko tarjonnasta:

 • Aamupäivän ohjelmassa on politiikan huippunimiä niin kansalliselta kuin kansainväliseltä areenalta. Saamme kuulla korkean tason avaustervehdykset niin ministeritasolta kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta.
 • Oikeusvaltio, turvallisuus sekä yritysvastuu ovat aiheina nousseet helmikuun jälkeen aivan toiseen perspektiiviin. Millaisessa maailmassa elämme nyt, mitä meidän pitää varoa ja millaisia yritysvastuuseen liittyviä odotuksia yhteiskunta juridiikan alan ammattilaisille asettaa?
 • Iltapäivällä median on mahdollisuus sukeltaa pintaa syvemmälle erittäin mielenkiintoisiin ja ajankohtaisiin teemoihin:
  • A-linjalla käydään läpi mediassa aiemmin harvemmin nousseita, mutta tällä hetkellä erittäin ajankohtaisia liikejuridiikan ilmiöitä. Siinä mm. professori Jarno Limnéll laajentaa aamupäivän aihettaan liikemaailman turvallisuusriskeistä ja asianajaja Jukka Lång kertoo kyberriskeistä.
  • B-linjalla sukelletaan rikosoikeuden ja rahanpesun maailmaan. Linjan puheenjohtajana on Venäjän kansallistamistoimia julkiuudessakin arvioinut asianajaja Heikki Huhtamäki.
  • C-linjalla mietitään, miksi oikeusvaltio on kriisissä. Toimivasta rikosprosessista oikeusvaltion takeena alustaa valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen.
  • D-linjalla Nuorten Päivät goes Asianajajapäivä: teemana aina yhtä ajankohtainen vastuullisuus. Ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta puhuu kaikkien tuntema valokuvaaja ja journalisti Meeri Koutaniemi.

 

12.15–13.30
Toimittajalounas / mediatilaisuus: Oikeusvaltion kriisinkestävyys koetuksella
(Ravintola Meritorpan Laajalahti-kabinetti)

Venäjän kansainvälisen oikeuden vastainen hyökkäys Ukrainaan on todellinen testi myös oikeusvaltioperiaatteelle. Koronaviruspandemia pakotti päättäjät pohtimaan kansalaisten perusoikeuksien toteutumista poikkeusoloissa. Tässä tilaisuudessa pohditaan, miten suomalainen oikeusvaltio kestää kriisit – ja miten sitä tulisi vahvistaa tulevien kriisien varalta.

Etsimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä tarkoittaa rule-of-law?
 • Estäisikö perustuslakimme yritykset rapauttaa oikeusvaltiota?
 • Miten mahdollistetaan kaikkien oikeusturva myös kriisiolosuhteissa?
 • Mikä on Asianajajaliiton uuden oikeusturvaohjelman keskeisin sisältö ja mitä se konkreettisesti tarkoittaa?

Mediatilaisuudessa esiintyvät mm. Asianajajaliiton puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen presidentti Róbert Ragnar Spanó, Asianajajaliiton media-asianajajat Jussi Ikonen ja Marja Välilä sekä Asianajajaliiton oikeuspoliittinen juristi Elisa Gebhard. Tilaisuutta moderoivat Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobsson ja viestintäjohtaja Sari Krappe.

 

Mediatilaisuuden ohjelma:

12.15 Tervetulosanat ja alustajien esittely
Sari Krappe

12.20 Puheenjohtajan alustus päivän tilaisuuteen
Hanna Räihä-Mäntyharju

12.25 The role of the European Court of Human Rights in the crisis of Rule of Law
Róbert Ragnar Spanó

12.40 Suomi nyt ja kriisitilanteessa – mitä oikeusturvaohjelmalla haetaan?
Elisa Gebhard

12.50 Saavatko kaikki Suomessa oikeutta kaikkina aikoina?
Keskustelijat: Jussi Ikonen, Marja Välilä, moderaattori: Niko Jakobsson

13.10 Yhteenveto, kysymyksiä ja haastattelumahdollisuus

13.30 Tilaisuus päättyy

 

Pyydämme ilmoittamaan mahdollisista haastattelupyynnöistä etukäteen osoitteeseen viestinta@asianajajaliitto.fi. Haastatteluja varten on Meritorpan Berlin-kabinetti käytettävissä klo 14.00 asti.

 

13.30–16.30
Iltapäivän koulutusohjelma (ks. sisältö yllä)

 

Tilarajoitteiden vuoksi iltatilaisuutemme on tarkoitettu vain tilaisuuteen erikseen kutsutuille.

 

Tapahtumassa mukana

 

Alma Talent    BDO logo    DOKS    Edita logo    Liikuntaterapia Golden Rainbow      Lakimiesliitto