Asianajajapäivä 2022

Asianajajapäivä 21.1.2022

Paikka: Hotel Hilton Kalastajatorppa, Helsinki

Asianajajapäivä on Suomen suurin oikeusalan tapahtuma asianajajille, asianajotoimistoissa työskenteleville muille juristeille sekä Asianajajaliiton tärkeimpien sidosryhmien edustajille. Se kerää oikeudenhoidon ammattilaiset yhteiseen koulutus- ja verkostoitumistapahtumaan ajankohtaisten teemojen äärelle huippupuhujien johdattelemana.

Aamupäivän yhteinen osio johdattelee päivän pääteemoihin: vastuullisuus, hyvinvointi ja johtaminen. Iltapäivän seminaariohjelmassa pureudutaan pääteemoihin syvemmin asianajotyön näkökulmasta ja käsitellään ajankohtaisia oikeusalan aiheita.

Huom! Seuraamme koronatilannetta ja tiedotamme aktiivisesti mahdollisista muutoksista.

Nuorten Päivät on osa tulevaa Asianajajapäivää

Koronan takia peruuntunut Nuorten Päivät on osa vuoden 2022 Asianajajapäivää. Voit kokea Nuorten Päivien ohjelman omana iltapäivälinjanaan. Nuorten Päivien yleisölle on ilmoittautumisaikana oma osallistumiskiintiönsä, mutta tapahtumassa kyseinen linja on avoin kaikille osallistujille. Nuoret voivat osallistua myös muuhun Asianajajapäivän ohjelmaan. Ilmoittautuminen Nuorten Päivät -kiintiöön alkaa samanaikaisesti kuin asianajajien ilmoittautuminen 15.11.2021. Nuorten Päivät -kiintiöön voivat ilmoittautua asianajotoimistossa työskentelevät muut juristit ikää katsomatta.

Nuorten Päivät -kiintiön illallispaikat on myyty loppuun.
Asianajotoimistoissa työskentelevien muiden juristien ilmoittautuminen jatkuu 22.11.2021 klo 12.00. Päiväohjelmaan on edelleen paikkoja.

 

 

Ohjelma

Aamupäivän ohjelma – vastuullisuus, hyvinvointi ja johtaminen

Linja A: Liikejuridiikka – johto ja hallitus uusien haasteiden edessä

Linja B: Rikosoikeus – rahanpesurikokset ja asianajajat ilmoitusvelvollisina

Linja C: Nuorten Päivät – vastuullisuus

Linja D: Hyvinvointi ja johtaminen – #oikeusjaksaa

 

Tutustu puhujiin

Tutustu iltaohjelmaan

Tapahtumainfo

 

Asianajajapäivän kouluttautumisvelvoite on 4,5 tuntia.

 

Aamupäivän ohjelma – vastuullisuus, hyvinvointi ja johtaminen
(Siirtomaasali I–II)

Jussi-Pekka Rantanen

Juontaja: Jussi-Pekka Rantanen, toimittaja, Yle

 

 

10.00–12.00

Avaussanat

Hanna Räihä-Mäntyharju

Hanna Räihä-Mäntyharju, Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja, varatuomari, osakas, Asianajotoimisto Tempo Oy

 

Viron pääministerin tervehdys (alustava)

Kaja Kallas, Viron pääministeri

 

Current Issues from the European Court of Human Rights

Roberto Spano

Roberto Spano, President of the European Court of Human Rights

 

Case Kansallisooppera ja -baletti – kulttuurialan äänitorveksi korona-aikana

Gita Kadambi

Gita Kadambi, pääjohtaja, Suomen kansallisooppera ja -baletti sr
(Haastattelijana Katja Hollmén)

Korona-aika toi näkyväksi taiteen ja kulttuurin merkityksen yhteiskunnassamme lähinnä sen puutteen vuoksi. Epäselvät rajoitukset ja päätöksenteko osoittivat, miten haavoittuva ala lopulta on. Tilanne kärjistyi alkusyksystä siten, että Kansallisooppera ja -baletti nousi otsikoihin lohkopäätösten kyseenalaistamisesta. Miten tilanne ratkaistiin koko alan kannalta positiivisesti ja millaista johtamista se ja koko korona-aika on vaatinut?

 

Juristin roolista vastuullisuudessa

Michael Ristaniemi

Michael Ristaniemi, entinen yritysjuristi ja kestävän kehityksen johtaja

Vastuullisuus liiketoiminnassa on normatiivista – yrityksiin kohdistuu yhteiskunnallisia odotuksia. Nämä odotukset ovat oikeudellistumassa. Tämä johtaa yhtäältä odotuksiin yrityksiä neuvovia juristeja kohtaan ja toisaalta mahdollisuuksiin juristeille neuvonantajina tuottaa yhä paremmin lisäarvoa asiakkailleen ja yhteiskunnalle. Juristiyhteisön on syytä tunnistaa tämä ilmiö ja miten itse kytkeytyy siihen. Esitys tulee nostamaan myös muutamia käytännön esimerkkejä sekä normeista että juristeihin kohdistuvista odotuksista ja niiden tuomista mahdollisuuksista.

 

Kohti inhimillisesti kestävää työelämää

Anne Birgitta Pessi

Anne Birgitta Pessi, professori, Helsingin yliopisto

Kuinka saada yksilö kukoistamaan, ja kuinka rakentaa tehokas ja hyvinvoiva tiimi? Miten rakentaa luottamusta niin arjen kohtaamisissa kuin johtamisessa? Esitys pohjaa lukuisiin kansainvälisiin ja kotimaisiin tutkimuksiin laadukkaiden inhimillisten kohtaamisten voimasta työyhteisöissä.

Liikejuridiikka – johto ja hallitus uusien haasteiden edessä
(Siirtomaasali I)

Kristiina Liljedahl

Puheenjohtaja: Kristiina Liljedahl, asianajaja, Borenius Asianajotoimisto Oy

 

 

13.30–15.00

Juristi johdon käsipuolessa

Juhani Pitkänen, Assistant General Counsel, Metsä Group

Juristin asema ja työ toimivan johdon ja hallituksen neuvonantajana. Oikeudellisen asiantuntijan matka tukitoimintojen sivuraiteelta laaja-alaiseksi strategiseksi neuvonantajaksi ja päätöksenteon ytimeen.

 

Tietoturvaloukkausten hyökyaalto ja kyberriskit ilmiönä

Jukka Lång

Jukka Lång, asianajaja, osakas, Dittmar & Indrenius

Mitä johtopäätöksiä tietoturvaloukkausten kasvavan määrän perusteella voi tehdä, ja mikä on asianajajan rooli tietoturvaa toteutettaessa ja kyberriskeihin reagoitaessa?

 

Oletko sinä kuuluisa #tietoturva #tietosuoja heikoin lenkki?

Kimmo Rousku

Kimmo Rousku, VAHTI-pääsihteeri, Digi- ja väestötietovirasto

Miten verkkorikolliset toimivat ja miksi Sinä olet heille mielenkiintoinen saalis? IT-Kimmon opeilla pienennät #riskiä joutumasta tietoturvarikollisen uhriksi.

 

15.00–15.30 Kahvitauko

 

15.30–16.15

Paneelikeskustelu: Johto ja hallitus uusien haasteiden edessä

Toimintaympäristömme muuttuu nyt nopeammin kuin koskaan aiemmin teknologiakehityksen, ilmaston muutoksen ja regulaation seurauksena. Mitä juristeilta vaaditaan tässä muutoksessa ja tulevaisuudessa? Entä mitä juristit voivat konkreettisesti tehdä mahdollistaakseen johdolle helpomman ja vastuullisemman toiminnan?

 

Moderaattori:

Kristiina Liljedahl

Kristiina Liljedahl, asianajaja, Borenius Asianajotoimisto OyPanelistit:

Jukka Lång

Jukka Lång, asianajaja, osakas, Dittmar & Indrenius

Hanna-Mari Manninen

Hanna-Mari Manninen, asianajaja, osakas, Dittmar & Indrenius

Juhani Pitkänen, Assistant General Counsel, Metsä Group

Kimmo Rousku

Kimmo Rousku, VAHTI-pääsihteeri, Digi- ja väestötietovirasto

Rikosoikeus – rahanpesurikokset ja asianajajat ilmoitusvelvollisina
(Siirtomaasali II)

Heikki Huhtamaki

Puheenjohtaja: Heikki Huhtamäki, asianajaja, varatuomari, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

 

 

13.30–15.00

Parhaat toimintatavat väärinkäytöstilanteissa – kokemuksia

Juha Saarinen

Juha Saarinen, Head of People & Operations Legal, Nordea

 

Havaintoja rahanpesurikoksista Suomessa sekä ajankohtaista asianajajien rahanpesuilmoittamisesta

Anu Jaakkola, ylitarkastaja, Keskusrikospoliisi

Esityksessä käydään läpi törkeiden rahanpesurikostuomioiden kautta läpi rahanpesurikosten tilannetta Suomessa sekä sitä, millaisista tapauksista epäilyttävää liiketoimea koskevia ilmoituksia tyypillisesti on tehty Rahanpesun selvittelykeskukselle.

 

Asianajajan velvoitteet

Kristiina Sare, tarkastusjuristi, Suomen Asianajajaliitto

Asianajajan keskeiset velvoitteet rahanpesun estämisessä.

 

 

15.00–15.30 Kahvitauko

 

15.30–16.15

Paneelikeskustelu: Mitkä ovat parhaat neuvot asianajajalle riskien tunnistamiseksi? Miten kehitämme asianajoalan toimintamalleja riskienhallinnassa?

Moderaattori:

Niko Jakobsson

Niko Jakobsson, pääsihteeri, Suomen Asianajajaliitto

 

Panelistit:

Heikki Huhtamaki

Heikki Huhtamäki, asianajaja, varatuomari, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

Anu Jaakkola, ylitarkastaja, Keskusrikospoliisi

Juha Saarinen

Juha Saarinen, Head of People & Operations Legal, Nordea

Kristiina Sare, tarkastusjuristi, Suomen Asianajajaliitto

Nuorten Päivät – vastuullisuus
(Merisali)

Iina-Mari Supperi

Puheenjohtaja: Iina-Mari Supperi, asianajaja, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

 

 

13.30–15.00

Miten omassa elämässä voi toimia vastuullisesti, ihmisoikeudet ja tasa-arvo

Meeri Koutaniemi

Meeri Koutaniemi, valokuvaaja, journalisti

 

Vastuullisuus asianajotoiminnassa

Casper Herler

Casper Herler, asianajaja, varatuomari, toimitusjohtaja, Borenius Asianajotoimisto Oy

 

Mikä on asianajajan rooli vastuullisen toiminnan edistämisessä?

Vanhala Anne

Anne Vanhala, yritysvastuuasiantuntija, yrittäjä, Bonfide Oy

Puheenvuorossa avataan vastuullisuuden ulottuvuutta asianajajan omassa toiminnassa ja miten vastuullisuutta voi edistää asiakastyössä huomioiden vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Puheenvuorossa valotetaan myös tulevaa lainsäädäntökehitystä, sillä yritysvastuuseen liittyviä lainsäädäntöaloitteita on tehty kansainvälisesti ja erityisesti EU:n tasolla ennätysmäärä.

Hyvinvointi ja johtaminen – #oikeusjaksaa
(State Room I–II)

Linjan puheenvuoroissa hyödynnetään asianajoalan henkilöstön hyvinvointia kartoittavaa kyselyä. Kysely on avoinna 26.11.2021 asti ja siihen toivotaan vastauksia toimistojen kaikilta henkilöstöryhmiltä. Lue lisää ja osallistu kyselyyn täällä. Jokainen vastaus on äärimmäisen tärkeä – kiitos osallistumisestasi!

 

Mats Welin

Puheenjohtaja: Mats Welin, asianajaja, varatuomari, toimitusjohtaja, Asianajotoimisto Hästö & Co Oy

 

 

13.30–15.00

Short-term Effects and Long-term Consequences of the Pandemic on Finnish Lawyers

Jens Nasstrom

Jens Näsström, Occupational Psychologist

The pandemic has given rise to a seismic shift in the way lawyers work. But what has the actual impact been? And what will be the long-term consequences? By drawing upon a recent national study in collaboration with the Finnish Bar Assocation, and compare it with data from a national study of Swedish lawyers, inhouse counsels, and law firms in all four Nordic countries, Jens Näsström will share his conclusions and insights in response to these timely questions.

 

Itsetuntemus ja muutos

Juri Röhr, muutosvalmentaja, EezyFlow Oy

Mitä tulokset kertovat minulle ja minusta? Miten tunnen itseni ja voimavarani? Miten voin tarvittaessa muuttaa omaa tapaani toimia arjessa? Jos mikään ei muutu, mikään ei muutu.

 

Miten johdan ja organisoin työtä – omaa ja toisten?

Hanna Räihä-Mäntyharju

Hanna Räihä-Mäntyharju, Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja, varatuomari, osakas, Asianajotoimisto Tempo Oy

Asianajajan työ on monella tapaa haasteellista. Miten työtä pystyy johtamaan ja organisoimaan vastuullisesti? Miten johtaa itseään ja muita? Miten asiakkaat mahdutetaan vastuullisen työskentelyn raamiin?

 

 

15.00–15.30 Kahvitauko

 

15.30–16.15

Paneelikeskustelu: Kiire on tunne, mutta kokijalleen totta

Mitä kiperiä kysymyksiä työhyvinvointiin liittyy alalla, jossa paineet ovat kovat ja asiakkaat sekä oikeudenkäyntiprosessit määrittelevät aikatauluja? Rehellistä keskustelua rakkaasta alasta erilaisten toimistojen ja praktiikkojen näkökulmasta.

 

Moderaattori:

Mats Welin

Mats Welin, asianajaja, varatuomari, toimitusjohtaja, Asianajotoimisto Hästö & Co Oy

 

Panelistit:

Jussi Ikonen

Jussi Ikonen, asianajaja, Asianajotoimisto Merilampi Oy

Merja Kivelä, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Hanna Räihä-Mäntyharju

Hanna Räihä-Mäntyharju, Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja, varatuomari, osakas, Asianajotoimisto Tempo Oy

Juri Röhr, muutosvalmentaja, EezyFlow Oy

Hanna-Maria Seppä

Hanna-Maria Seppä, asianajaja, Asianajotoimisto Takomo Oy

 

Viihde-esiintyjät

 

Tähtinä illassa: Kaija Koo, Ida & Kalle, Phil Harmonic Band

Asianajajapäivän virallisilla etkoilla viihdyttää jo perinteeksi muodostunut Advojazz-orkesteri. Illan pimetessä tanssilattian täyttää jälleen joukko upeita artisteja. Tähtinä yksi Suomen rakastetuimmista naisartisteista, hartaasti toivottu Kaija Koo sekä timanttinen pop-duo Ida Paul & Kalle Lindroth. Phil Harmonic Band saa joukot liikkeelle kun Merisali muuntuu Studio 54 -henkiseksi discoksi. Pyöreän Salin karaokelavalla voit loistaa myös itse!

 

Ilmoittautuminen

Asianajajat ja muut asianajotoimistoissa työskentelevät juristit (Nuorten Päivät -kiintiö):
ma 15.11. klo 12.00 – pe 19.11. klo 16.00 ja ma 22.11. klo 12.00 – ke 30.11. klo 16.00.
(Nuorten Päivät -kiintiö on täynnä.)

Muut asianajotoimistoissa työskentelevät juristit:
ma 22.11. klo 12.00 – ke 30.11. klo 16.00.

 

Ilmoittaudu tapahtumaan

 

 

Muutokset, peruutukset ja jälki-ilmoittautumiset

Varatun seminaaripaketin vaihtaminen toiseen tapahtuu peruuttamalla aiempi ja tekemällä uusi ilmoittautuminen, tämä on mahdollista 30.11.2021 saakka. Seminaaripaketin I vaihtaminen paketiksi II onnistuu aina, mutta illallisen sisältävään pakettiin voi vaihtaa vain, mikäli vapaita paikkoja on.

 

30.11.2021
jälkeen tehtyihin ilmoittautumisiin lisätään käsittelykuluina 50 €.

1.-7.12.2021
on mahdollista tehdä maksuton peruutus sähköpostitse osoitteeseen asianajajapaiva@asianajajaliitto.fi

8.12.2021
alkaen peruutuksista veloitetaan peruutusmaksu, joka on 250 € / osallistuja. Lähetetyt laskut tulee kuitenkin maksaa eräpäivään mennessä. Osallistumismaksun ja peruutusmaksun erotus palautetaan ilmoittamallenne pankkitilille 30.12.2021.

20.12.2022
jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan koko valitun seminaaripaketin hinta.

31.12.2021
saakka vahvistettujen osallistujien tietoja, tehtyjä valintoja ja erityisruokavalioita pääsee muuttamaan ilmoittautumisen yhteydessä saadun sähköpostilinkin kautta.

1.1.2022
alkaen edellä mainittuja muutoksia voi ilmoittaa sähköpostitse asianajajapaiva@asianajajaliitto.fi ja niistä peritään käsittelykuluina 50 €.

10.1.2022
klo 9.00 jälkeen muutoksia ei oteta enää vastaan.

 

 

Osallistumismaksu

Seminaaripaketti I
luennot, aamukahvi, lounas, iltapäiväkahvi, illan tervetulojuoma, illallinen illallisviineineen ja kahvi
480 €

Seminaaripaketti II
luennot sekä aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi (ei sis. illallista)
350 €

 

 

Majoitus

Asianajajaliitto on varannut Asianajapäivän käyttöön majoituskiintiön Hilton Helsinki Kalastajatorpalta.
Huonevarauksia voi tehdä tästä linkistä avautuvalla sähköisellä lomakkeella 15.11.2021 alkaen.
Puhelinvarausten yhteydessä tulee käyttää varauskoodia G2ASIA.

 

Vaatteidenvaihtotilat

Hotellin päärakennuksen Paris- ja Rome-kabinetit on varattu naisille illalliselle valmistautumista varten.

 

 

Illallinen

Klo 19.30 alkaen Siirtomasalissa, Vanhassa Torpassa, ravintola Meritorpassa ja Pyöreässä Salissa.
Pukukoodi: tumma puku.

Menu ja illallisviinit täsmentyvät marraskuun lopulla.

Muut tilattavat illallisjuomat laskutetaan tilaisuuden jälkeen, jos laskutusosoite on ilmoitettu ilmoittautumisvaiheessa. Illallisjuomien maksaminen onnistuu tarvittaessa myös paikan päällä.

Avec-juomia voi tilata paikan päällä tai tarvittaessa ennakkoon. Täältä pääsette tutustumaan ravintolan juomavalikoimaan.

Tästä saa tulostettavat drinkkikupongit, joita toimisto voi tulostaa toivomansa määrän.
Pyydämme teitä leimaamaan toimiston tiedot jokaiseen drinkkikuponkiin, jotta Kalastajatorppa voi laskuttaa toimistoanne oikein.

Illallisen paikkatoiveet

Ilmoittautumislomakkeella osallistujat voivat halutessaan toivoa plaseerausta samaan pöytään tietyn asianajotoimiston tai paikallisosaston kanssa. Toiveet täytetään mahdollisuuksien mukaan. Plaseerauksen hoitaa Kalastajatorppa. Istumajärjestykseen liittyvissä kysymyksessä voit olla yhteydessä heihin osoitteessa sales.hiltonhelsinki@hilton.com

 

Terveytesi on meille tärkeä

Pyrimme järjestämään erilaisin varotoimenpitein sinulle ja muille vieraillemme koronaturvallisen tapahtuman. Seuraamme myös jatkuvasti koronatilanteen kehittymistä ja reagoimme mahdollisiin muutoksiin tarvittaessa.