Skip to main content

Johdon CV:t

Asianajajaliiton luottamusjohto

Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju

Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja (2020–2024)

s. 9.12.1969

 • OTK 1995, Helsingin yliopisto
 • varatuomari 1997
 • Liikkeenjohdon PD 2003, Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • asianajaja 2000

Luottamustoimia Suomen Asianajajaliitossa:

 • Varapuheenjohtaja 2016–2020
 • Tulevaisuustyöryhmän pj 2017–
 • Eimilläänoikeudella-työryhmän jäsen 2017–
 • Hämeen paikallisosaston pj 2015–2017
 • Asianajajatutkintolautakunnan jäsen 2014–2016
 • Eettisen valiokunnan jäsen 2007–2016
 • Hallituksen jäsen 2010–2013
 • IT-valiokunnan pj 2010–2013
 • CCBE:n valtuuskunnan jäsen 2010–2012, pj. 2013–
 • Asianajajatutkintoa uudistaneen työryhmän jäsen 2010–2013
 • Hallituksen varajäsen 2008–2009
 • Asianajosihteeripäivien järjestelytoimikunnan pj. 2007–2013
 • Oikeuspoliittisen valiokunnan jäsen 2005–2007
 • Menettelytapavaliokunnan jäsen 2004–2008, varajäsen 2008-2009
 • Advokaatti-lehden toimituskunnan jäsen 2004–2009
 • Valtuuskunnan jäsen 2004–2008
 • Oulun paikallisosaston varapj 2003, pj. 2004–2008

Hanna Räihä-Mäntyharju on tamperelaisen Asianajotoimisto Tempo Oy:n osakas vuodesta 2014 lähtien. Hänen erikoistumisalueinaan ovat perhe- ja perintöoikeus, sopimusoikeus sekä sovittelu, välimiesmenettelyt ja oikeudenkäynnit. Hanna Räihä-Mäntyharjulla on vankka kokemus pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävistä. Hän on saanut Suomen Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen ja hän on toiminut välimiehenä. Hanna Räihä-Mäntyharju on myös kokenut luennoitsija ja kouluttaja.

Asianajaja Eero-Pekka Uotila

Suomen Asianajajaliiton varapuheenjohtaja (2020–2024)

23.6.1967

 • OTK 1993, Helsingin yliopisto
 • asianajaja 1997
 • sovittelija, Suomen Asianajajaliitto, 2015

Luottamustoimia Suomen Asianajajaliitossa:

 • Hallituksen jäsen 2013–2020
 • Eettisen valiokunnan pj 2014–
 • Eettisen valiokunnan jäsen 2013–2014
 • Hallituksen varajäsen 2012–2013
 • Valtuuskunnan jäsen 2010–2012
 • Valtuuskunnan varajäsen 2009–2010
Eero-Pekka Uotilalla on yli 25 vuoden asianajokokemus ja pitkä kokemus kiinteistöihin, asumiseen ja rakentamiseen liittyvistä vaativista juridisista tehtävistä. Riitaisuuksien ratkaiseminen on hänen erityisalaansa niin tuomioistuimissa, sovittelumenettelyissä kuin välimiesmenettelyissäkin. Uotilalla on lisäksi laaja kokemus myös muusta liikejuridiikasta, käsittäen yhtiöoikeuden, sopimusoikeuden, työoikeuden, vahingonkorvausoikeuden ja hankintaoikeuden. Lisäksi hän on perehtynyt insolvenssioikeuteen.
 
Uotila käyttää laajaa kokemustaan osallistumalla aktiivisesti Suomen oikeusjärjestelmän kehittämiseen näköalapaikaltaan Suomen Asianajajaliiton hallituksessa.

Asianajaja Janne Nyman

Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan puheenjohtaja (2023–)

s. 18.5.1974

 • OTK 2000, Helsingin yliopisto 
 • varatuomari 2003
 • asianajaja 2005

Luottamustoimia Suomen Asianajajaliitossa:

 • Valtuuskunnan puheenjohtaja 26.1.2023–
 • Valtuuskunnan jäsen 1.3.2022–25.1.2023
 • Helsingin Asianajajayhdistyksen puheenjohtaja 15.2.2018–10.2.2022
 • Helsingin Asianajajayhdistyksen hallituksen jäsen 15.2.2018–10.2.2022
 • Valtuuskunnan varajäsen 1.3.2015–1.3.2018
 • Helsingin Asianajajayhdistyksen tiedotusvastaava 22.3.2010–31.12.2016
 • Valtuuskunnan jäsen 1.3.2009–1.3.2015
 • Asianajajatutkintolautakunnan jäsen 5.3.2008–31.12.2015
 • Koulutusvaliokunnan jäsen 14.8.2007–8.3.2010
 • Nuorten valiokunnan puheenjohtaja 14.8.2007–31.12.2009

Janne Nyman on kokenut oikeudenkäyntijuristi, joka avustaa sekä vastaajia että kantajia/asianomistajia riita- ja rikosasioissa yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesoikeudessa. Lisäksi Janne hoitaa toimeksiantoja myös hallinto-oikeudessa. Janne on toiminut avustajana mm. poikkeuksellisen laajoissa talousrikosasioissa sekä tele- ja tietojärjestelmätoimituksiin liittyvissä riidoissa. Janne hoitaa myös ruotsinkielisiä oikeudenkäyntejä.

Asianajaja Tero Artimo

Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan varapuheenjohtaja (2023–)

s. 29.12.1974

 • OTK 1998, Turun yliopisto
 • varatuomari 2000
 • asianajaja 2002

Luottamustoimia Suomen Asianajajaliitossa:

 • Valtuuskunnan varapuheenjohtaja 26.1.2023–
 • Valtuuskunnan jäsen 1.3.2017–25.1.2023
 • Menettelytapavaliokunnan jäsen 1.3.2018–25.1.2023
 • IT-valiokunnan puheenjohtaja 14.6.2013–22.8.2014
 • IT-valiokunnan jäsen 17.6.2011–14.6.2013
 • Hallituksen jäsen 10.6.2011–6.6.2014
 • Valtuuskunnan jäsen 1.3.2009–10.6.2011
 • Menettelytapavaliokunnan jäsen 1.3.2009–10.6.2011
 • Keski-Suomen osaston puheenjohtaja 13.2.2009–26.1.2015
 • Keski-Suomen osaston IT-vastaava 17.4.2007–3.3.2011
 • Valtuuskunnan varajäsen 1.3.2004–28.2.2009
 • Menettelytapavaliokunnan varajäsen 1.3.2004–28.2.2009

Tero Artimolla on laaja ja monipuolinen kokemus yli kahden vuosikymmenen ajalta erilaisten riita-asioiden hoitamisesta ja ratkaisemisesta niin yleisissä tuomioistuimissa, välimiesmenettelyissä kuin ositus- ja perinnönjakomenettelyissä. Hän toimii tuomioistuimen määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana lukuisissa kuolinpesissä sekä pesänjakajana parisuhteiden päättymiseen liittyvissä osituksissa ja omaisuuden erotteluissa. Lisäksi hän toimii säännöllisesti välimiehenä välimiesmenettelylain ja Keskuskauppakamarin sääntöjen mukaisissa välimiesmenettelyissä sekä osakeyhtiölain 18 luvun vähemmistöosakkeiden lunastusriidoissa. Artimo toimii myös asianosaisten avustajana edellä mainituissa ja muissakin riita-asioissa. Artimo on käynyt Keskuskauppakamarin välimieskoulun vuonna 2014 ja ollut Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan hallituksen jäsen. Hänellä on myös pitkä historia erilaisista luottamustoimista Suomen Asianajajaliitossa.

 

Operatiivinen johto

Pääsihteeri, VT Niko Jakobsson

s. 27.10.1984
 
 • OTM 2012, Helsingin yliopisto
 • varatuomari 2015
 • asianajaja 2016–2021
Luottamustoimia Suomen Asianajajaliitossa:
 
 • Teknologia viestintä ja tietosuoja -asiantuntijaryhmän jäsen 2016–2021
 • IT-valiokunnan jäsen 2016–2021
 • Valtuuskunnan varajäsen 2017–2021
 • Tietoturvatyöryhmän puheenjohtaja 2018–2021
 • Tietosuojatyöryhmän jäsen 2018–2021
 • Helsingin Asianajajayhdistyksen hallituksen jäsen 2018–2021

Ennen aloittamistaan Asianajajaliiton pääsihteerinä Niko Jakobsson toimi Borenius Asianajotoimisto Oy:n palveluksessa (2012–2021), viimeksi lakiasiainjohtajana ja kehitysjohtajana. Johtoryhmän jäsenenä hän vastasi muun muassa asianajotoimiston digitalisoimisesta, tietosuoja- ja tietoturva-asioista sekä viestinnästä ja markkinoinnista. Jakobsson on ollut myös Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n (2008–2010) ja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n (2011) palveluksessa. Lisäksi Jakobsson on suorittanut tuomioistuinharjoittelun eli auskultoinut Helsingin käräjäoikeudessa 2014–2015, ja ollut juridiikan kustantamista ja lakitietopalveluja, kuten Edilexiä ja Finlexiä, tarjoavan Edita Publishing Oy:n palveluksessa (2006–2011). 

Jakobsson on Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin hallituksen (2018-) sekä Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan (2020–) jäsen. Lisäksi Jakobsson on kirjoittanut satoja IT-aiheisia artikkeleita johtaviin kotimaisiin tietotekniikkajulkaisuihin, kuten MikroPC:hen, Mikrobittiin ja Tiviin. Asianajajaliitto palkitsi Jakobssonin vuonna 2019 oikeusvaikuttajana erityisesti hänen asianajosektorilla tekemästään ansiokkaasta teknologiatyöstä.