Skip to main content

Johdon CV:t

Asianajajaliiton luottamusjohto

Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju

Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja (2020–2024)

s. 9.12.1969

 • OTK 1995, Helsingin yliopisto
 • varatuomari 1997
 • Liikkeenjohdon PD 2003, Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • asianajaja 2000

Luottamustoimia Suomen Asianajajaliitossa:

 • Varapuheenjohtaja 2016–2020
 • Tulevaisuustyöryhmän pj 2017–
 • Eimilläänoikeudella-työryhmän jäsen 2017–
 • Hämeen paikallisosaston pj 2015–2017
 • Asianajajatutkintolautakunnan jäsen 2014–2016
 • Eettisen valiokunnan jäsen 2007–2016
 • Hallituksen jäsen 2010–2013
 • IT-valiokunnan pj 2010–2013
 • CCBE:n valtuuskunnan jäsen 2010–2012, pj. 2013–
 • Asianajajatutkintoa uudistaneen työryhmän jäsen 2010–2013
 • Hallituksen varajäsen 2008–2009
 • Asianajosihteeripäivien järjestelytoimikunnan pj. 2007–2013
 • Oikeuspoliittisen valiokunnan jäsen 2005–2007
 • Menettelytapavaliokunnan jäsen 2004–2008, varajäsen 2008-2009
 • Advokaatti-lehden toimituskunnan jäsen 2004–2009
 • Valtuuskunnan jäsen 2004–2008
 • Oulun paikallisosaston varapj 2003, pj. 2004–2008

Hanna Räihä-Mäntyharju on tamperelaisen Asianajotoimisto Tempo Oy:n osakas vuodesta 2014 lähtien. Hänen erikoistumisalueinaan ovat perhe- ja perintöoikeus, sopimusoikeus sekä sovittelu, välimiesmenettelyt ja oikeudenkäynnit. Hanna Räihä-Mäntyharjulla on vankka kokemus pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävistä. Hän on saanut Suomen Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen ja hän on toiminut välimiehenä. Hanna Räihä-Mäntyharju on myös kokenut luennoitsija ja kouluttaja.

Asianajaja Eero-Pekka Uotila

Suomen Asianajajaliiton varapuheenjohtaja (2020–2024)

23.6.1967

 • OTK 1993, Helsingin yliopisto
 • asianajaja 1997
 • sovittelija, Suomen Asianajajaliitto, 2015

Luottamustoimia Suomen Asianajajaliitossa:

 • Hallituksen jäsen 2013–2020
 • Eettisen valiokunnan pj 2014–
 • Eettisen valiokunnan jäsen 2013–2014
 • Hallituksen varajäsen 2012–2013
 • Valtuuskunnan jäsen 2010–2012
 • Valtuuskunnan varajäsen 2009–2010
Eero-Pekka Uotilalla on yli 25 vuoden asianajokokemus ja pitkä kokemus kiinteistöihin, asumiseen ja rakentamiseen liittyvistä vaativista juridisista tehtävistä. Riitaisuuksien ratkaiseminen on hänen erityisalaansa niin tuomioistuimissa, sovittelumenettelyissä kuin välimiesmenettelyissäkin. Uotilalla on lisäksi laaja kokemus myös muusta liikejuridiikasta, käsittäen yhtiöoikeuden, sopimusoikeuden, työoikeuden, vahingonkorvausoikeuden ja hankintaoikeuden. Lisäksi hän on perehtynyt insolvenssioikeuteen.
 
Uotila käyttää laajaa kokemustaan osallistumalla aktiivisesti Suomen oikeusjärjestelmän kehittämiseen näköalapaikaltaan Suomen Asianajajaliiton hallituksessa.

Asianajaja Tero Puha

Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan puheenjohtaja (2017–)

s. 2.6.1962

 • OTK 1990, Helsingin yliopisto
 • varatuomari 1991
 • asianajaja 1997

Luottamustoimia Suomen Asianajajaliitossa:

 • Valtuuskunnan pj 2017–
 • Valtuuskunnan jäsen 2011–2017
 • Valtuuskunnan varajäsen 2009–2011
 • Siviiliprosessioikeuden asiantuntijaryhmän jäsen 2007–2018

Tero Puha on toiminut asianajoalalla jo 20 vuotta. Hänellä on ollut oma asianajotoimisto vuodesta 1997 lähtien. Asianajotoimisto Puha & Taskinen Oy on helsinkiläinen asianajotoimisto, jolla on laaja-alainen kokemus ja ammattitaito niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin juridisten asioiden hoitamisesta.

Puhan laaja erityisosaaminen kattaa mm. ositukset, pesänselvitykset ja perinnönjaot, oikeudenkäynnit, välimiesmenettelyn, sovittelut, rakennusalan, yritystoiminnan, palvelualat, viestinnän ja pankki-, rahoitus- ja vakuutustoiminnan.

Asianajaja Olli Siponen

Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan varapuheenjohtaja (2017–)

s. 19.11.1966

 • OTK 1992, Lapin yliopisto
 • varatuomari 1993
 • asianajaja 1997

Luottamustoimia Suomen Asianajajaliitossa:

 • Valtuuskunnan varapuheenjohtaja 2017–
 • Oulun paikallisosaston pj 2010–2013
 • Valtuuskunnan jäsen 2009–2013, 2016–2017
 • Menettelytapavaliokunnan jäsen 2010–2013
 • Menettelytapavaliokunnan varajäsen 2009–2010
 • Ammatillisen valiokunnan jäsen 2004–2013

Siponen on oululaisen Asianajotoimisto Botnia Oy:n osakas. Siposen erikoistumisalueita ovat asuntokauppa, rakentamis- ja kiinteistöasiat, kuljetusoikeus, työoikeus, vahingonkorvausasiat, vakuutus- ja potilasvahinko- sekä lääkintäoikeusasiat, yhtiö- ja sopimusoikeudelliset asiat sekä oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt. Lisäksi Siposella on lukuisia luottamustoimia lähinnä urheiluun liittyvissä säätiöissä ja yhdistyksissä.

 

Operatiivinen johto

Pääsihteeri, VT Niko Jakobsson

s. 27.10.1984
 
 • OTM 2012, Helsingin yliopisto
 • varatuomari 2015
 • asianajaja 2016–2021
Luottamustoimia Suomen Asianajajaliitossa:
 
 • Teknologia viestintä ja tietosuoja -asiantuntijaryhmän jäsen 2016–2021
 • IT-valiokunnan jäsen 2016–2021
 • Valtuuskunnan varajäsen 2017–2021
 • Tietoturvatyöryhmän puheenjohtaja 2018–2021
 • Tietosuojatyöryhmän jäsen 2018–2021
 • Helsingin Asianajajayhdistyksen hallituksen jäsen 2018–2021

Ennen aloittamistaan Asianajajaliiton pääsihteerinä Niko Jakobsson toimi Borenius Asianajotoimisto Oy:n palveluksessa (2012–2021), viimeksi lakiasiainjohtajana ja kehitysjohtajana. Johtoryhmän jäsenenä hän vastasi muun muassa asianajotoimiston digitalisoimisesta, tietosuoja- ja tietoturva-asioista sekä viestinnästä ja markkinoinnista. Jakobsson on ollut myös Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n (2008–2010) ja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n (2011) palveluksessa. Lisäksi Jakobsson on suorittanut tuomioistuinharjoittelun eli auskultoinut Helsingin käräjäoikeudessa 2014–2015, ja ollut juridiikan kustantamista ja lakitietopalveluja, kuten Edilexiä ja Finlexiä, tarjoavan Edita Publishing Oy:n palveluksessa (2006–2011). 

Jakobsson on Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin hallituksen (2018-) sekä Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan (2020–) jäsen. Lisäksi Jakobsson on kirjoittanut satoja IT-aiheisia artikkeleita johtaviin kotimaisiin tietotekniikkajulkaisuihin, kuten MikroPC:hen, Mikrobittiin ja Tiviin. Asianajajaliitto palkitsi Jakobssonin vuonna 2019 oikeusvaikuttajana erityisesti hänen asianajosektorilla tekemästään ansiokkaasta teknologiatyöstä.