Generic filters
Exact matches only
2.4.2024 Oikeusuutiset

Pohjoismaiset juristit kokoontuvat pohjoismaiseen lakimieskokoukseen Kööpenhaminassa elokuussa

Det nordiska juristmötet Pohjoismaiset juristit kokoontuvat 43. pohjoismaiseen lakimieskokoukseen Kööpenhaminassa 21.–23. elokuuta 2024.  Pohjoismaiset lakimieskokoukset tuovat yhteen juridiikan eri alueilla toimivia juristeja. Pohjoismaiset lakimieskokoukset ovat osa yhteispohjoismaista juristi-identiteettiä ja tarjoavat erinomaisia verkostoitumismahdollisuuksia. Kokouksen ohjelma on nyt julkaistu kokouksen verkkosivuilla https://nordiskejurister.org/njm2024/. Kokous järjestetään perinteisesti joka kolmas vuosi, vuorotellen eri Pohjoismaissa ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/pohjoismaiset-juristit-kokoontuvat-pohjoismaiseen-lakimieskokoukseen-koopenhaminassa-elokuussa/
21.12.2023 Tiedotteet

Asianajajaliiton Säätiö on myöntänyt apurahoja yhdeksälle hakijalle

Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallitus on kokouksessaan 11.12.2023 myöntänyt apurahan yhdeksälle hakijalle: 1. Asianajaja Kaisa Näkille (Asianajotoimisto Tirronen) 10 000 euron apurahan väitöskirjan (hyvinvointioikeus) viimeistelyyn Itä-Suomen yliopistossa. 2. Associate Essi Ellmaninille (Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy) 3 600 euron apuraha kattamaan Master of Laws in International Trade Law -tutkinnon suorittamista Torinon yliopistossa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/asianajajaliiton-saatio-on-myontanyt-apurahoja-yhdeksalle-hakijalle/
27.6.2023 Tiedotteet

Asianajajaliiton Säätiö on myöntänyt apurahoja kahdeksalle hakijalle

Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallitus on kokouksessaan 22.5.2023 myöntänyt apurahan neljälle hakijalle: Lupajuristi Kaija Kessille (Asianajotoimisto Kess Oy) 3 000 euron apurahan kattamaan oikeustieteellisen tietokirjan “Laitosvalta sosiaali- ja terveydenhuollossa” kirjoittamista. Asianajaja emeritus Seppo J. Niemiselle 3 000 euron apurahan kattamaan huhtikuussa 2023 julkaistun kirjan ”40 vuotta asianajajana Tampereella ja maailmalla” kuluja.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/asianajajaliiton-saatio-on-myontanyt-apurahoja-kahdeksalle-hakijalle/
27.12.2022 Tiedotteet

Asianajajaliiton Säätiö on myöntänyt apurahoja neljälle hakijalle

Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallitus on kokouksessaan 28.11.2022 myöntänyt apurahan neljälle hakijalle: 1. Asianajaja Liisa Reunamäelle (Asianajotoimisto Roihu Oy) 10 000 euron apurahan väitöskirjan (työ- ja urheiluoikeus) viimeistelyyn Itä-Suomen yliopistossa. 2. Helsingin yliopiston Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot ja Willem C. Vis East Moot -joukkueelle 3 000 euron apurahan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/asianajajaliiton-saatio-on-myontanyt-apurahoja-neljalle-hakijalle/
26.1.2021 Oikeusuutiset

Verottajan horjuva käytäntö ei synnyttänyt luottamuksensuojaa

KHO:2021:18 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Stipendi – Lukio-opiskelu – Lukukausimaksu – Elantomeno – Luottamuksensuoja – Viranomaisten noudattama käytäntö A oli saanut X ry:ltä stipendin ulkomailla suoritettavaa Suomessa ylioppilastutkintoon rinnastettavaa kansainvälistä tutkintoa varten. Stipendinä saaduilla varoilla oli maksettu ulkomaisen koulun lukukausimaksu, joka kattoi opiskelun, asumisen ja ruokailukuluja. Koska…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/verottajan-horjuva-kaytanto-ei-synnyttanyt-luottamuksensuojaa/
11.11.2020 Oikeusuutiset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksun suuruudessa ei voitu ottaa huomioon väitöskirjatyötä varten myönnettyjä apurahoja

KHO: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksu – Kunnallinen maksu – Kotipalvelu – Huomioon otettavat tulot – Opintojen johdosta suoritettava apuraha – Väitöskirjaa varten myönnetty apuraha  Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, kuinka A:n vuonna 2017 saamat tulot oli tullut ottaa huomioon määrättäessä lapsiperheiden kotipalvelusta perittävää maksua X:n kaupungissa. Asiassa saadun selvityksen mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/sosiaali-ja-terveydenhuollon-asiakasmaksun-suuruudessa-ei-voitu-ottaa-huomioon-vaitoskirjatyota-varten-myonnettyja-apurahoja/
3.8.2020 Tiedotteet

Asianajajaliiton Säätiö on myöntänyt apurahan yhdeksälle hakijalle

Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallitus on kokouksessaan 8.6.2020 myöntänyt apurahan yhdeksälle hakijalle: 1. Juristi Mira Hänniselle (Waselius & Wist Oy) 7 500 euroa kattamaan LL.M.-tutkinnon suorittamisesta aiheutuvia kuluja.  2. Juristi Timo Rautiaiselle (Asianajotoimisto Krogerus Oy) 5 000 euron apuraha kattamaan LL.M.-tutkinnon suorittamisesta aiheutuvia kuluja. 3. Asianajaja Esa Schönille (Asianajotoimisto Viilo, Vainio…

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/asianajajaliiton-saatio-on-myontanyt-apurahan-yhdeksalle-hakijalle/
6.3.2020 Oikeusuutiset

Apurahat nuorille lakimiehille pohjoismaiseen lakimieskokoukseen Reykjavikissa

Pohjoismaiset juristit kokoontuvat 42. pohjoismaiseen lakimieskokoukseen Islantiin 20.–21. elokuuta 2020. Lue lisää tapahtumasta täältä. Pohjoismaisten lakimieskokousten Suomen paikallisjohtokunta tukee osallistumista 42. pohjoismaiseen lakimieskokoukseen Reykjavíkissa 20–21 elokuuta 2020 myöntämällä rajoitetun määrän apurahoja à 800 euroa nuorille suomalaisille lakimiehille (syntyneet vuonna 1985 tai myöhemmin). Apuraha haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan pohjoismaisten lakimieskokousten…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/apurahat-nuorille-lakimiehille-pohjoismaiseen-lakimieskokoukseen-reykjavikissa/
11.12.2019 Tiedotteet

Asianajajaliiton Säätiö on myöntänyt apurahan 13 hakijalle

Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallitus on kokouksessaan 25.11.2019 myöntänyt apurahan seuraaville hakijoille: 1. Asianajaja Marjo Valtoselle (Asianajotoimisto Marjo Valtonen) 1 000 euron apuraha kattamaan ERA:n järjestämän Annual Conference in European Family Law 2019 -konferenssin osallistumiskuluja.  2. Asianajaja Mika Lehtimäelle (Asianajotoimisto Trust Oy) 2 500 euron apuraha kattamaan Oxfordin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/asianajajaliiton-saatio-on-myontanyt-apurahan-13-hakijalle/
8.1.2019 Tiedotteet

Asianajajaliiton Säätiö myöntänyt apurahoja 26.11.2018

Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallitus on kokouksessaan 26.11.2018 myöntänyt apurahan seuraaville hakijoille:   Turun yliopiston Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot -oikeustapauskilpailujoukkueelle 835,13 euroa kattamaan kesäkuussa 2018 Wienissä järjestetyn kilpailun osallistumiskustannuksia.   Turun yliopiston Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot -oikeustapauskilpailujoukkueelle 1 500 euroa kattamaan huhtikuussa 2019 Wienissä järjestettävän…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/asianajajaliiton-saatio-myontanyt-apurahoja-26-11-2018/