Asianajajaliiton Säätiö on myöntänyt apurahan 13 hakijalle

11.12.2019 | Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallitus on kokouksessaan 25.11.2019 myöntänyt apurahan seuraaville hakijoille:

1. Asianajaja Marjo Valtoselle (Asianajotoimisto Marjo Valtonen) 1 000 euron apuraha kattamaan ERA:n järjestämän Annual Conference in European Family Law 2019 -konferenssin osallistumiskuluja. 

2. Asianajaja Mika Lehtimäelle (Asianajotoimisto Trust Oy) 2 500 euron apuraha kattamaan Oxfordin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan väitöstutkimusta. 

3. Asianajaja Päivi Heinoselle (Asianajotoimisto Fenno Oy) 2 500 euron apuraha kattamaan asumis-, matkustus- ja työmatkakuluja EU:n tuomioistuimen palkattoman harjoittelujakson ajaksi. 

4. Asianajaja Lotta Kroneld-Virtaselle (Asianajotoimisto Plathin & Kroneld Oy) 1 000 euron apuraha kattamaan ERA:n järjestämän Annual Conference in European Family Law 2019 -konferenssin osallistumiskuluja. 

5. Asianajaja Minna Hänniselle (Eversheds Asianajotoimisto Oy) 5 000 euron apuraha Helsingin yliopistossa suoritettavaa väitöskirjatyöskentelyä varten. 

6. Lapin yliopiston Vis Moot -joukkueelle 1 500 euron apuraha kattamaan 04/2020 Wienissä järjestettävään oikeustapauskilpailuun osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia. 

7. Helsingin yliopiston Philip C. Jessup -joukkueelle 1 500 euron apuraha kattamaan 04/2020 Washington DC:ssä järjestettävän oikeustapauskilpailun loppukilpailuun osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia.

8. Turun yliopiston Willem C. Vis Moot -joukkueelle yhteensä 3 000 euron apuraha kattamaan 04/2020 Wienissä ja Hong Kongissa järjestettäviin oikeustapauskilpailuihin osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia.

9. Helsingin yliopiston Telders -joukkueelle yhteensä 3 000 euron apuraha kattamaan 06/2020 Haagissa järjestettävään oikeustapauskilpailuun osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia. 

10. Helsingin yliopiston ICC Moot Court Competition -joukkueelle 1 500 euron apuraha kattamaan 06/2020 Haagissa järjestettävään oikeustapauskilpailuun osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia.

11. Helsingin yliopiston Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot -joukkueelle sekä Willem C. Vis EAST International Commercial Arbitration Moot -joukkueelle yhteensä 3 000 euron apuraha 04/2020 Wienissä järjestettävään oikeustapauskilpailuun osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia. 

Kohtien 6–11 apurahat ovat ehdollisia ja edellyttävät, että kyseisen joukkueen muualta saama taloudellinen tuki ei riitä kattamaan kilpailuun osallistumisesta aiheutuvia kuluja.

Lisäksi kahdelle muulle hakijalle myönnettiin apuraha, mutta he eivät ole antaneet lupaa tiedon julkaisemiseen.

Lue lisää Säätiön toiminnasta