Verottajan horjuva käytäntö ei synnyttänyt luottamuksensuojaa

26.1.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:18 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Stipendi – Lukio-opiskelu – Lukukausimaksu – Elantomeno – Luottamuksensuoja – Viranomaisten noudattama käytäntö

A oli saanut X ry:ltä stipendin ulkomailla suoritettavaa Suomessa ylioppilastutkintoon rinnastettavaa kansainvälistä tutkintoa varten. Stipendinä saaduilla varoilla oli maksettu ulkomaisen koulun lukukausimaksu, joka kattoi opiskelun, asumisen ja ruokailukuluja. Koska sanotut kulut olivat A:n elantomenoja eivätkä tulonhankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneita menoja, stipendi oli A:n veronalaista tuloa siltä osin, kuin sen määrä ylitti valtion taiteilija-apurahan määrän.

A oli Verohallinnon noudattaman käytännön osalta esittänyt selvitystä, jonka mukaan eräiden muiden verovelvollisten verotuksissa X ry:ltä stipendeinä saaduilla varoilla katetut vastaavat lukukausimaksut sekä asumis- ja ruokailukulut oli hyväksytty verotuksessa vähennyskelpoisiksi menoiksi. Koska esillä olevien kulujen elantomenoluonnetta ja A:lle myönnetyn stipendin osittaista veronalaisuutta ei ollut katsottava tulkinnanvaraiseksi tai epäselväksi, A:lle ei myönnetty verotusmenettelystä annetun lain 26 §:n 2 momentissa tarkoitettua luottamuksensuojaa. Verovuosi 2016.

KHO:2021:18

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments