Asianajajaliiton Säätiö on myöntänyt apurahan yhdeksälle hakijalle

3.8.2020 | Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallitus on kokouksessaan 8.6.2020 myöntänyt apurahan yhdeksälle hakijalle:

1. Juristi Mira Hänniselle (Waselius & Wist Oy) 7 500 euroa kattamaan LL.M.-tutkinnon suorittamisesta aiheutuvia kuluja. 

2. Juristi Timo Rautiaiselle (Asianajotoimisto Krogerus Oy) 5 000 euron apuraha kattamaan LL.M.-tutkinnon suorittamisesta aiheutuvia kuluja.

3. Asianajaja Esa Schönille (Asianajotoimisto Viilo, Vainio & Schön Oy) 5 000 euron apuraha kattamaan väitöskirjan käsikirjoituksen viimeistelystä ja julkaisemisesta aiheutuvia kustannuksia. 

Lisäksi apuraha myönnettiin kuudelle hakijalle, jotka eivät ole antaneet suostumusta nimensä julkaisemiseen tai suostumus muuten puuttuu.

 

Suomen Asianajajaliiton Säätiö on rakenteeltaan itsenäinen ja Suomen Asianajajaliitosta erillinen oikeushenkilö. Säätiön tarkoituksena on Suomen asianajajalaitoksen kehittäminen, asianajajien ammattitaidon ja eettisen kehityksen edistäminen sekä asianajajien ammattikunnan arvon kohottaminen. Säätiö myöntää apurahoja asianajajille, asianajotoimistoissa työskenteleville muille juristeille ja oikeustapauskilpailujoukkueille.

Lisätietoa Asianajajaliiton Säätiön toiminnasta >>