Generic filters
Exact matches only
4.3.2020 Oikeusuutiset

Lähestymiskieltoa tehostetaan turvaamaan paremmin uhrin oikeudet

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan keinoja parantaa lähestymiskiellon tehokkuutta. Tavoitteena on myös vähentää lähestymiskiellon rikkomista ja lisätä erityisesti lähisuhdeväkivallan uhrin turvallisuutta. Työryhmän tulee arvioida lähestymiskiellon sähköisen valvonnan tarvetta ja käyttöönoton edellytyksiä sekä vaikutuksia valvottavan perusoikeuksiin. Lisäksi tulee arvioida sekä sähköisen valvonnan että uhrien käyttöön annettavien turvalaitteiden kustannuksia suhteessa hyötyyn. Työryhmä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/lahestymiskieltoa-tehostetaan-turvaamaan-paremmin-uhrin-oikeudet/
20.10.2019 Oikeusuutiset

Painavat syyt johtivat vastaajan kulujen korvausvastuuseen lähestymiskieltoasiassa, myös kuluvalituksen osalta

HelHO:2019:9 Lähestymiskielto Oikeudenkäyntikulut A on siis joutunut tekemään uuden lähestymiskieltohakemuksen edellisen kiellon päättyessä ja myös tekemään rikosilmoituksen yhteydenotoista kiellon aikana. Häiritsevä viestintä on ollut huomattavan pitkäkestoista ja poikkeuksellisen laajaa. Hovioikeus pitää kohtuuttomana, jos A joutuu tässä tilanteessa yksin vastaamaan uuden lähestymiskieltoasian oikeudenkäyntikuluista. A:n vaatimus oikeudenkäyntikuluista käräjäoikeudessa on ollut 1.999,20 euroa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/painavat-syyt-johtivat-vastaajan-kulujen-korvausvastuuseen-lahestymiskieltoasiassa-myos-kuluvalituksen-osalta/
28.5.2019 Oikeusuutiset

Lapsen mielipide selvitettävä kun vanhempi määrätään lasta koskevaan lähestymiskieltoon

KKO:2019:50 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Lähestymiskielto – Euroopan ihmisoikeussopimus – Perhe-elämän suoja – Lapsen oikeudet Käräjäoikeudessa oli vaadittu alaikäisten lasten toisen vanhemman A:n määräämistä vuoden ajaksi lähestymiskieltoon, jolla suojattaisiin lapsia. A oli vaatinut ensisijaisesti hakemuksen hylkäämistä ja toissijaisesti lähestymiskieltoon poikkeusta, jonka mukaan lapsilla on oikeus tavata häntä valvotusti kiellon voimassaoloaikana.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/lapsen-mielipide-selvitettava-kun-vanhempi-maarataan-lasta-koskevaan-lahestymiskieltoon/
20.3.2015 Oikeusuutiset

OM: Lähestymiskieltojen tunnustaminen EU-maiden välillä mahdolliseksi 24. maaliskuuta lähtien

Lähestymiskieltojen vastavuoroinen tunnustaminen EU-maiden välillä mahdollistetaan panemalla täytäntöön asiaa koskeva EU-direktiivi ja sitä täydentävä asetus. Uudistus tulee voimaan 24. maaliskuuta 2015 Yhdessä EU-jäsenvaltiossa annetun eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella henkilö voi saada suojaa myös siirtyessään toiseen jäsenvaltioon ilman, että hänen tarvitsisi siellä käynnistää uutta menettelyä suojelua saadakseen. Tarkoituksena on tehostaa rikoksen uhrien…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/om-lahestymiskieltojen-tunnustaminen-eu-maiden-valilla-mahdolliseksi-24-maaliskuuta-lahtien/
27.11.2014 Oikeusuutiset

OM: Lähestymiskieltojen tunnustaminen EU-maiden välillä tulossa mahdolliseksi

Lähestymiskieltojen vastavuoroinen tunnustaminen EU-maiden välillä mahdollistetaan panemalla täytäntöön asiaa koskeva EU-direktiivi ja sitä täydentävä asetus. Hallitus antoi niin sanottua eurooppalaista suojelumääräystä koskevan esityksen eduskunnalle Esityksen mukaan henkilö voisi yhdessä jäsenvaltiossa annetun eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella saada suojaa myös siirtyessään toiseen jäsenvaltioon ilman, että hänen tarvitsisi siellä käynnistää uutta menettelyä suojelua saadakseen.…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/om-lahestymiskieltojen-tunnustaminen-eu-maiden-valilla-tulossa-mahdolliseksi/
27.9.2014 Oikeusuutiset

KKO kumosi pitkään jatkuneen lähestymiskiellon. Todistustaakka uhan jatkumisesta vain hakijalla.

KKO:2014:68 Lähestymiskielto – Lähestymiskiellon uudistaminen A oli vuosina 2000 ja 2001 annetuilla tuomiolla määrätty ensin hänen ja B:n yhteistä lasta C:tä ja sitten myös B:tä koskevaan laajennettuun lähestymiskieltoon. Lapsen suojaksi kielto oli määrätty sillä perusteella, että oli perusteltu aihe olettaa, että A tulisi tekemään lapsen vapauteen kohdistuvan rikoksen viemällä lapsen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/kko-kumosi-pitkaan-jatkuneen-lahestymiskiellon-todistustaakka-uhan-jatkumisesta-vain-hakijalla/
23.5.2014 Oikeusuutiset

SM: Todistajansuojeluohjelma on äärimmäinen keino suojella rikosprosessin todistajaa

Valtioneuvosto on antanut 22.5 eduskunnalle hallituksen esityksen todistajansuojelua koskevasta lainsäädännöstä. Uusi lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2015 alusta Todistajansuojeluohjelmassa kyse on suojeltavan henkeä uhkaavan vaaran torjumisesta. Todistajansuojeluohjelman aloittaminen merkitsee yleensä suojeltavan henkilön sijoittamista uudelle asuinpaikkakunnalle peitehenkilöllisyyden turvin. Kyse on suuresta elämänmuutoksesta, joten ohjelmaa ei tulisi aloittaa kevyin perustein. Ennen todistajansuojeluohjelman aloittamista…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/sm-todistajansuojeluohjelma-on-aarimmainen-keino-suojella-rikosprosessin-todistajaa/
14.10.2013 Oikeusuutiset

SM: Todistajansuojeluohjelma vakiinnuttaa paikkansa pian myös Suomessa

Sisäasiainministeriössä on valmisteltu luonnos todistajansuojeluohjelmaa koskevaksi laiksi. Hallituksen esitys lähtee nyt lausuntokierrokselle ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014. Uusi lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2015 alusta Keskusrikospoliisi vastaisi todistajansuojeluohjelman toteuttamisesta. Keskusrikospoliisi toimisi tarvittaessa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Laissa säänneltäisiin toiminnan yleisistä reunaehdoista, mutta kussakin suojelutapauksessa tarvittavat yksittäiset toimenpiteet arvioitaisiin…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/sm-todistajansuojeluohjelma-vakiinnuttaa-paikkansa-pian-myos-suomessa/
6.6.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Perheväkivallan uhreille parempaa suojaa uudella EU-lailla

Väkivallan ja etenkin perheväkivallan uhrit saavat pian suojelua koko EU:n alueella Jäsenvaltioiden oikeusministerit ovat tänään hyväksyneet Euroopan komission ehdotuksen uudeksi asetukseksi, jonka ansiosta väkivallan uhrit voivat luottaa kotimaassaan määrätyn lähestymiskiellon pätevyyteen koko EU:n alueella. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että yhdessä jäsenvaltiossa määrätty lähestymiskielto on tunnustettava kaikissa jäsenvaltioissa. Uusi säädös suojelee…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/euroopan-komissio-perhevakivallan-uhreille-parempaa-suojaa-uudella-eu-lailla/
20.2.2013 Oikeusuutiset

OM: Lähestymiskieltoja koskevan EU-direktiivin täytäntöönpanosta ehdotus

Oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa niin sanottua eurooppalaista suojelumääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta. Vuonna 2011 hyväksytty uusi direktiivi mahdollistaa kansallisten lähestymiskieltojen vastavuoroisen tunnustamisen EU-maiden välillä Direktiivin tarkoituksena on tehostaa EU:n jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä erityisesti väkivaltarikosten sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen liittyvien rikosten torjumiseksi. Jäsenmaiden on pantava direktiivi kansallisesti täytäntöön…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/om-lahestymiskieltoja-koskevan-eu-direktiivin-taytantoonpanosta-ehdotus/