OM: Lähestymiskieltojen tunnustaminen EU-maiden välillä tulossa mahdolliseksi

27.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lähestymiskieltojen vastavuoroinen tunnustaminen EU-maiden välillä mahdollistetaan panemalla täytäntöön asiaa koskeva EU-direktiivi ja sitä täydentävä asetus. Hallitus antoi niin sanottua eurooppalaista suojelumääräystä koskevan esityksen eduskunnalle

Esityksen mukaan henkilö voisi yhdessä jäsenvaltiossa annetun
eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella saada suojaa myös
siirtyessään toiseen jäsenvaltioon ilman, että hänen tarvitsisi siellä
käynnistää uutta menettelyä suojelua saadakseen. Tarkoituksena on
tehostaa rikoksen uhrien suojelua erityisesti väkivaltarikosten sekä
henkilökohtaiseen vapauteen ja seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen
liittyvien rikosten osalta.

Eurooppalainen suojelumääräys
voitaisiin antaa suojeltavan henkilön pyynnöstä. Toisesta EU-valtiosta
Suomeen toimitetun suojelumääräyksen perusteella määrättäisiin
lähestymiskielto noudattaen soveltuvin osin lähestymiskieltolain
säännöksiä. Suomessa määrätyn lähestymiskiellon perusteella puolestaan
voitaisiin antaa eurooppalainen suojelumääräys, joka toimitettaisiin
toiseen jäsenvaltioon tunnustettavaksi ja pantavaksi täytäntöön.

Helsingin
käräjäoikeus olisi toimivaltainen viranomainen Suomeen tulevissa
asioissa. Suomesta muihin EU-maihin lähtevissä asioissa toimivaltaisia
olisivat käräjäoikeudet.

Eurooppalaista suojelumääräystä koskeva
direktiivi kattaa sellaiset kansalliset lähestymiskiellot, jotka ovat
seurausta rikoksesta tai väitetystä rikoksesta. Täydentävällä
asetuksella katettaisiin sellaiset Suomen ja muiden maiden
lähestymiskiellot, jotka eivät mahdu direktiivin soveltamisalaan.

Näissä
tapauksissa suojelutoimenpiteen määränneen jäsenvaltion viranomainen
antaisi todistuksen, jonka nojalla suojelutoimenpide tunnustettaisiin
toisessa jäsenvaltiossa ilman eri toimenpiteitä. Toisessa EU-valtiossa
määrätty suojelutoimenpide pantaisiin Suomessa täytäntöön ilmoittamalla
se poliisin tietojärjestelmään samalla tavoin kuin Suomessa määrätyt
lähestymiskiellot.

Nykyisin lähestymiskieltojen tunnustaminen ja
täytäntöönpano ei ole mahdollista Suomen ja muiden EU-maiden välillä.
Jäsenmaiden on pantava säännökset kansallisesti täytäntöön 11.1.2015
mennessä

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments