OM: Lähestymiskieltojen tunnustaminen EU-maiden välillä mahdolliseksi 24. maaliskuuta lähtien

20.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lähestymiskieltojen vastavuoroinen tunnustaminen EU-maiden välillä mahdollistetaan panemalla täytäntöön asiaa koskeva EU-direktiivi ja sitä täydentävä asetus. Uudistus tulee voimaan 24. maaliskuuta 2015

Yhdessä EU-jäsenvaltiossa annetun eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella henkilö voi saada suojaa myös siirtyessään toiseen jäsenvaltioon ilman, että hänen tarvitsisi siellä käynnistää uutta menettelyä suojelua saadakseen. Tarkoituksena on tehostaa rikoksen uhrien suojelua erityisesti väkivaltarikosten sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen liittyvien rikosten osalta.

Eurooppalainen suojelumääräys voidaan antaa suojeltavan henkilön pyynnöstä. Toisesta EU-valtiosta Suomeen toimitetun suojelumääräyksen perusteella määrätään lähestymiskielto noudattaen soveltuvin osin lähestymiskieltolain säännöksiä. Suomessa määrätyn lähestymiskiellon perusteella puolestaan voidaan antaa eurooppalainen suojelumääräys, joka toimitetaan toiseen jäsenvaltioon tunnustettavaksi ja pantavaksi täytäntöön.

Helsingin käräjäoikeus on toimivaltainen viranomainen Suomeen tulevissa asioissa. Suomesta muihin EU-maihin lähtevissä asioissa toimivaltaisia ovat kaikki käräjäoikeudet.

 Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments